Home

Loofhuttenfeest christenen

Christenen horen vanaf zondagavond 16 oktober net als het Joodse volk Loofhuttenfeest te vieren, betoogt Bert Otten. Zeven redenen waarom het laatste najaarsfeest van groot belang is voor alle volken op aarde Er is geen Joods feest dat zoveel te maken heeft met mensen uit de volken (heidenen) en geen feest dat zo vrolijk is als het Loofhuttenfeest.Het Loofhuttenfeest ('Soekot' in het Hebreeuws) is een oogstfeest, een herdenkingsfeest èn het feest van de verwachting van de komst van Gods Rijk Duizenden Christenen maken zich gereed om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest. JNS.org - Meer dan 6.000 christelijke pelgrims uit zo'n 100 landen zullen deze week in Jeruzalem aankomen voor het 38e jaarlijkse Loofhuttenfeest die wordt gehost door de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ Did you know? We can help you avoid severe migraines by gently walking you through video compression best practices with our friendly tutorials Het Loofhuttenfeest wordt ook wel Chag HaSoekot genoemd. Tevens is het Hebreeuwse woord Soekot het meervoud van soeka. Het feest wordt gevierd in de zevende maand Tishrei (ook Tisjri). Loofhuttenfeest begint vier dagen na Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, als het volle maan is op de vijftiende van de maand Tishrei

Loofhuttenfeest of 'der Christenen sabbath'? Hermeneutische en homiletische overwegingen bij Zacharia 14 M.J. Paul Verschenen in Theologia Reformata 40 (1997) 277-293 Opzet Wanneer A.S. van der Woude na een gedetailleerde uitleg toekomt aan de prediking van Zacharia 14, merkt hij op: 'Het slothoofdstuk van het boek Zacharia stelt de homileet ernstig op de proef.'1 In dit artikel wil ik enige. Duizenden buitenlandse christenen zijn deze week in Israël vanwege Soekot, het Loofhuttenfeest. Donderdag liepen ze mee met een mars door Jeruzalem. Lees het hele artikel in het Reformatorisch Dagblad via deze link: Christelijke steun aan Israël is cruciaal Het vieren van het Loofhuttenfeest lijkt onder christenen aan populariteit te winnen. Is het een Bijbelse opdracht? Of doet dit het werk van Christus tekort? En het zal geschieden, dat al de.

JERUZALEM - Steeds meer christenen uit het zuidelijk halfrond doen mee aan de christelijke viering van het Loofhuttenfeest die elk jaar door de Internationale Christelijke Ambassade van Jeruzalem wordt georganiseerd Dit jaar hebben we met 5.500 christenen uit 100 landen het Loofhuttenfeest gevierd in Jeruzalem. Dat is nog maar stagelopen voor het grote perspectief wat de bijbel geeft. Dit feest zal uiteindelijk joden en christenen samen vieren, wat een verbroedering zal dat geven. Dit betekent wel een verandering van denken voor veel christenen Loofhuttenfeest aan het eind van het jaar, waarin de grote oogst wordt binnengehaald en alle volken voor de troon van God staan, is dat feest van de Vader. Het Loofhuttenfeest verwijst naar het wonen in tenten door Israël in de woestijn, maar verwijst ook vooruit naar de tijd dat de tent van God bij de mensen komt wonen, Openb.22 Het Loofhuttenfeest (Lev. 23:39-43) duurt zeven dagen waarin wordt herdacht wat God voor het Joodse volk heeft gedaan tijdens hun tocht door de woestijn: Zijn bescherming, zorg en trouw! Het is een feest dat door God zelf is ingesteld waarin men verplicht was naar Jeruzalem op te trekken om het gezamenlijk te vieren Haverkamp is hervormd predikant in Wijk en Aalburg en bestuurslid van Christenen voor Israël. Hij leidde al vele reizen naar Israël om daar het Loofhuttenfeest te doorgronden. Over de betekenis.

7 redenen om als christen het Loofhuttenfeest te vieren

De parade is één van de kern activiteiten van de viering van het Loofhuttenfeest, georganiseerd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, die elk jaar plaatsvindt op Sukkot en wordt bijgewoond door duizenden evangelische christenen van over de hele wereld De overgebleven volkeren, die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen in het vrederijk van Christus jaarlijks optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren (Zach. 14:16-19). Het volk dat niet op het Loofhuttenfeest verschijnt, zal door droogte worden geplaagd. Bronnen. Website van het Joods Historisch Museum, artikelen Soekot, Loelav en Etrog Om daar te komen, moesten we overstappen op lokale bus. Vervolgens kregen we te horen, dat wij als niet-joden niet welkom waren. Twee dagen per jaar (tijdens Loofhuttenfeest) is 'de gehele synagoge met de graven van Abraham, Izaak en Jakob en hun vrouwen' exclusief toegankelijk voor joden (dus niet ook voor moslims, met hun eigen toegang) Wat christenen vaak niet weten over het loofhuttenfeest , wat christenen vaak niet weten over het loofhuttenfeest je hoort het steeds meer kerken die loofhuttenfeest vieren het roept de nodige vragen en weerstanden op ik ben toch niet joods en we zijn toch vrij van de wet?. Judaica boekenplatformnl, republiek der letteren republie Did you know? You can win a free Vimeo Plus membership by stretching your filmmaking muscles in one of our Weekend Challenge

Loofhuttenfeest: wat vieren Joden en waarom? Joodse feeste

Het Loofhuttenfeest is een herfstvakantie door Joden en sommige Christenen gevierd op de vijftiende dag van de Hebreeuwse maand tisjrie. Het is makkelijk om de hele familie in een viering van deze vrolijke bijbelse vakantie, die viert de oogst en dringt eveneens aan herinnering de tenten of Loofhuttenfeest waarin de Hebreeën in de wildernis na hun vlucht uit Egypte leefde Israelis received very heartening news last week when US President Donald Trump announced his official recognition of the Golan Heights as part of Israel. Many called it a surprise gift for Purim Economy Minister Eli Cohen and British Secretary of State for International Trade Liam Fox signed a trade agreement in Tel Aviv on Monday to continue normal relations following the UK's exit from the European Union

Loofhuttenfeest Wat in elk geval bijzonder is, is dat als dit plan op die datum gepresenteerd wordt, het samenvalt met het loofhuttenfeest. Dat is 15 dagen later dan het Joodse civiele nieuwe jaar, dat op 10 september zal beginnen volgens computermodellen Het valt me op hoe agressief de pro-Israël christenen hier te keer gaan, zeker als je dat vergelijkt met de mensen die Israël niet zo wensen te verheerlijken. Paul: alleen het loofhuttenfeest wordt genoemd als feest dat alle volken zullen vieren

Duizenden Christenen maken zich gereed om naar Jeruzalem te

Vragen Aan Christenen Feesten Loofhuttenfeest - Vime

''De afgelopen dagen heb ik Jeruzalem zien veranderen, overal worden loofhutten neergezet. Auto's zie ik volgeladen worden met benodigdheden voor het bouwen van een loofhut - er wordt toegeleefd naar een belangrijk feest: Loofhuttenfeest.'' Lees hier het verhaal van Julia in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest Jezus' uitnodiging om te drinken op het Loofhuttenfeest door Arie Dirkzwager Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest riep Jezus Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Johannes 7: 37 Algemeen wordt deze uitroep in verband gebracht met het uitgieten van water uit de bron Siloam vanaf het tempelterrein Welke relatie zou er kunnen zijn tussen het Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog? De Tora beschrijft het Loofhuttenfeest als een feest voor de inzameling van de oogst. Zeven dagen laSpreekt tot de Israeliten: Op de vijftiende dag van de zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE. (Lev. 23:34)

De burcht Sion: Soekot, het Loofhuttenfeest

Na het harde werken van de oogsttijd biedt het Loofhuttenfeest een tijd van rust en bezinning. De tweede dimensie van het Loofhuttenfeest is de herinnering aan de woestijnreis die het volk Israël maakte toen zij uit Egypte naar het beloofde land trok. In Leviticus 23:42-43 lezen we de opdracht van God om het Loofhuttenfeest te vieren Duizenden buitenlandse christenen zijn deze week in Israël vanwege Soekot, het Loofhuttenfeest. Donderdag liepen ze mee met een mars door Jeruzalem. Christelijke steun aan Israël is cruciaal Het loofhuttenfeest is aanstaande. Een geweldig feest dat gepaard gaat met vrolijkheid. De opdracht tot het feest wordt gegeven in Leviticus 23 De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de Israëlieten: Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt Helaas is antisemitisme iets waar het christendom mee is groot gebracht, het is zogezegd met de paplepel ingegoten en het resultaat is in de 21 eeuw nog duidelijk voelbaar/merkbaar. De kerk in plaats van Israël. Vele christenen voelen zich niet verbonden met het Joods volk. En dat is begrijpelijk als we in gaan zien ho

Daarom worden het Loofhuttenfeest en andere Bijbelse feesten 'feesten des Heren' genoemd. Ze zijn door God zelf ingesteld!! Waarom heeft de christelijke kerk een grote zonde begaan de Bijbelse feesten die door de eerste christenen gevierd waren, overboord gegooid en de heidense feesten ingevoerd!? Licht en duisternis gaan niet samen Er moet me iets van het hart. Steeds vaker erger ik mij aan christenen die in allerlei nutteloos bijgeloof verzanden. Sommige versies van christelijk bijgeloof bestaan al eeuwenlang, andere zijn nieuw en helemaal hip Het is verbijsterend hoe slecht Christenen op de hoogte zijn van de Feesten van de Heer. Nadat Constantijn de Grote slechts in naam Christen was geworden, voerde hij zijn eigen feestdagen in het christendom in. Hij bleef namelijk zijn leven lang zonaanbidder - en dan bedoel ik niet dat hij op het strand lag te zonnebaden

Loofhuttenfeest of 'der christenen sabbath'? Hermeneutische

Het loofhuttenfeest werd gevierd om de tocht door de woestijn te herdenken en hun periode als slaven in Egypte. Christus is de bevrijder van de grote slavernij van de zonde. Als we deze bovenstaande redenering volgen kan je veronderstellen dat Christus werd geboren op de 15e dag van de maand tisjrie, De eerste dag van het loofhuttenfeest De splitsing tussen Joden en Christenen lijkt te genezen. Israël noemt de Evangelische Christenen zelfs hun beste vrienden. Veel Joodse organisaties hebben contacten met hen en er is zelfs een Christelijke vrienden van Yad Vashem. Ongelofelijk, dat zelfs Yad Vashem de deuren heeft geopend voor Christenen Daarom wordt tot op de dag van vandaag, 3500 jaar later, door de Joden over de wereld, Pascha gevierd op dezelfde dag op hun kalender, ter herinnering van deze gebeurtenis in gehoorzaamheid aan het bevel dat hen gegeven werd En zo volgt het Loofhuttenfeest dan de Grote Verzoendag in Gods grote Reddingsplan. Het Loofhuttenfeest wordt gevierd als alle oogst in Israël is ingezameld en na dit feest zijn er op de kalender geen bijbelse feesten meer te vinden die ook voor de Nieuwe Verbondsgelovigen op de Edele Olijfboom van profetische betekenis zijn DAVID ROCKEFELLER EN DE COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS Vele gegevens over dit onderwerp komen uit een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: David, Report on a Rockefeller

Christenen vieren Loofhuttenfeest in Israël Alfred Mulle

 1. Soekot (Loofhuttenfeest). Datum: maandag 14 t/m zondag 20 oktober 2019. 15 Tisjri. Soekot (Sukkot) of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt, en waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven
 2. Heeft u altijd al Loofhuttenfeest in Israël willen vieren met Yom Kippur? Dan is nu uw kans! Reis met Israël Idoed reizen mee op deze indrukwekkende Loofhuttenreis. Vier Loofhuttenfeest in Israël met Yom Kippur! Voel de vrijheid van het volk Israël, de blijdschap over de uittocht uit Egypte. Vier het Loofhuttenfeest
 3. Johannes 8:2 Ik ben het licht van de wereld Licht uit. Jezus zei: Ik ben het LICHT van de wereld (bij licht, licht weer aan). Het is niet moeilijk te raden waar deze preek over gaat
 4. Bijbel voor Kinderen heeft als doel om Jezus Christus bekend te maken onder kinderen door distributie van geillustreerde bijbel verhalen via: het Internet, mobiele telefoons, PDA, traktaten in Full Color en kleurboeken, in vele talen
 5. Staatssecretaris Huizinga: Soekot (Loofhuttenfeest) mogelijk nationale feestdag. 4 september 2008. Staatssecretaris Tineke Huizinga (ChristenUnie, Verkeer) zei in het TV programma Knevel & Van den Brink zich te kunnen voorstellen dat de laatste dag van het joodse Soekot (Loofhuttenfeest), dat zeven dagen duurt, een extra nationale feestdag wordt
 6. Silfhout ook in feesten, op de vraag waarom Christenen kunnen veel lerenDs.van de gaat Joodse zowel van Pesach, het Loofhuttenfeest in de christelijke kerk geen invulling Shavoeot, als van Soekot.
 7. Voor de christenen ligt hier eigenlijk de kern van de zaak. Met de uitdrukking dat de schaduwen een einde genomen hebben wordt bedoeld dat de wet vervuld is geworden in Christus. Dit geldt in het bijzonder voor christenen die Jezus als de Messias hebben aangenomen. De vervulling van de Torah is de zaligheid

Steeds meer christenen vieren het Loofhuttenfeest - Kerk

Dit geldt voor de 7 hoofdfeesten (Pesach, Het feest der Ongezuurde broden, het Eerstelingfeest, het Wekenfeest, het Bazuinenfeest, Yom Kippoer en het Loofhuttenfeest) en de Sabbat. De eerste vier feesten hebben reeds hun eerste exacte invulling gekregen door / in het lijden en de opstanding van Jezus Christus en de uitstoring van de Heilige Geest De geboorte van de Here Jezus volgens de Joodse tijdberekening, de maand Tishri. De Here heeft niet voor niets in 't bijzonder de maand Tishri (september / oktober) uitgekozen voor Zijn komst in het vlees Ook wel het loofhuttenfeest. Op deze dag bouwt ieder gezin een loofhut en woont 8 dagen in deze hut. Herdenking van de uittocht uit Egypte. Synagoge . In het Nederlands de Sjoel. Ook wel het Bet-Keneset: huis van samenkomst. Tahrif . Idee in de Islam dat Joden en Christenen hun eigen heilige boek verdraaid hebben. Talmoe

Joodse Kunst This is a website about Jewish Art. On this site you will find color-etchings of Marcus van Loopik, inspired by Bible and Jewish tradition. The pictures are supplied with a short description of the religious themes, which are pictured. Dit is de website van Marcus van Loopik. Op deze site vindt u kleuretsen van Marcus van Loopik Hier zijn twee motieven voor in de Tora: God rustte op de zevende dag van de schepping en vanwege de bevrijding uit Egypte. De synagoge is de plek waar Joden samenkomen. Het is een gebedshuis, een leerhuis en heeft ook een sociale functie. Joodse feesten zijn bijvoorbeeld het loofhuttenfeest en het inwijdingsfeest (Chanoeka) Zo getuigen tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem jaarlijks in groten getale christenen uit de hele wereld enthousiast en met passie van hun verbondenheid met het Joodse volk. Opvallend is dat die christenen steeds vaker uit Azië en Afrika komen Messiaanse Bijbelstudies over Jeshua, de belichaming van de Torah. Hij 'vervulde' de Torah, maar 'ontbindt' hem niet. Wat betekent dit voor u? Lees verder

Steeds meer christenen uit zuidelijk halfrond naar

 1. Speaking and Presentations. Voor Nederlands scroll naar beneden. Jennifer in an international speaker captivating the hearts of people with her ability to combine both archaeology and the love of God
 2. Moeten christenen halalvlees eten - beginsel en praktijk Pasen (Pesach) Belijdenis van de christelijke kerk Islam - godsdienst.
 3. Vele Christenen weten dat we sinds vorig jaar leven onder een formidabel teken van God: de 4 bloedmanen, een zeer zeldzame gebeurtenis. Deze vallen heel precies op twee joodse feestdagen (Gods feesttijden: Leviticus 23), namelijk Het Pascha (de eerste en de derde bloedmaan!) en het Loofhuttenfeest (de tweede en de vierde bloedmaan!)

- Soekot, het Loofhuttenfeest - Channoeka, het feest van de inwijding van de tempel - Poeriem, de herinnering aan de geschiedenis rond Esther en Mordechaï - Pesach, de herdenking van de uittocht uit Egypte De eredienst (in de Hebreeuwse taal) speelt zich af in de synagoge en is een dienst van het woord. 1.9.1 de geboorte Mazzal Tov Hij die wie niet de ceremonie van het water-gieten heeft ervaren, heeft nooit blijdschap in zijn leven gezien'. Aan het einde van de eerste feestdag van het loofhuttenfeest daalden de priesters af naar het vrouwenhof Deze hersteltheologie is door George Warnock (1917) in 1951 uitgewerkt in het boek 'The Feast of Tabernacles' ('Het Loofhuttenfeest'). Samengevat stelt de Latter Rain beweging dat de christenen zullen worden versterkt door nieuwe apostelen en profeten. De christenen zullen daarna zegevieren over de gehele wereld, waarna Jezus kan.

Terugblik Loofhuttenfeest 2017 ICEJ US

Duizenden christenen vieren jaarlijks in Jeruzalem het Loofhuttenfeest. De laatste jaren neemt ook het aantal kerken en gemeenten toe die op de een of andere manier binnen hun eigen kring het Loofhuttenfeest vieren Niet alleen joden wereldwijd vieren deze week het Loofhuttenfeest, steeds meer christenen vieren het feest mee. Ook bij het kerkgebouw De Ark in Hendrik-Ido-Ambacht staat een loofhut, gemaakt van riet en takken. Zoveel mogelijk kerkelijke activiteiten vinden plaats in de hut, ook als het regent Christenen horen feesten uit de Bijbel - zoals de wekelijkse sjabbat, Pesach en het Loofhuttenfeest - niet te vieren. Die feesten zijn gegeven aan het Joodse volk, als heidenvolkeren moeten we ons niet bezondigen aan de Sjabbat. Dat betoogt spreker en schrijver Ruben Ridderhof van Christenen voor Israël (CvI) Tientallen christenen vieren Loofhuttenfeest in Hardenberg. Voor veel christenen is het inmiddels vaste prik, en ook dit jaar organiseert Stichting Mo'adim weer het Loofhuttenfeest in Hardenberg, laat MessiaNieuws weten. Verschillende kerkelijke gemeenten uit de omgeving nemen deel aan het 23e Loofhuttenfeest Het Loofhuttenfeest en de volken Hebben christenen uit de volken iets te zoeken in de loofhut van Israël? Vragen rondom de loofhut. In een advertentie, gericht aan christenen, staat het volgende te lezen: 'Vier dit jaar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem'

Loofhuttenfeest ICEJ US

Het Loofhuttenfeest is uitbundig feestvieren! - Maluku for Israe

Beleef het Loofhuttenfeest samen met andere christenen van over heel de wereld in Jeruzalem, en laat u bemoedigen tijdens de inspirerende Jeruzalemconferentie. Voor veel Israëliërs is dit de mooiste tijd van het jaar Het derde grote feest is het zogenaamde Loofhuttenfeest. Ieder jaar weer bouwt het volk een wankele hut op z'n balkon of in z'n tuin als een herinnering aan de jaren die het volk Israël in de woestijn in een tent of hut (in het Hebreeuws hetzelfde woord) heeft gewoond. Zo'n loofhut moest een dak hebben met een gat erin waardoor j Messiaanse christenen hebben joodse gebruiken als de sabbat en het keppeltje overgenomen. Omdat de eerste christenen dat ook deden. Nu vieren ze Loofhuttenfeest. Het zijn niet alleen joden die tot. Christenen volgen het Joodse geloof niet omdat het verbond met Mozes vervuld is door Jezus Christus. Jezus zei: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen (Matteüs 5:17) Elk jaar begint op volle maan, ergens rond het begin van oktober, het Loofhuttenfeest. Dit is niet alleen Joods, ook messiaanse christenen vieren dit Bijbelse feest. Vanavond zal Kees hierover een lezing verzorgen in Rijssen. Tijdens het Loofhuttenfeest wonen mensen in zelfgemaakte hutten versierd met bijvoorbeeld

'De betekenis van het Loofhuttenfeest voor Israël en de

 1. ste onder de christenen wordt verstaan dat dit de niet-joodse kerk of gemeente is. Het is immers op het Jeruzalem convent besloten dat christenen (niet-Joodse gelovigen) de Torah niet hoeven te houden
 2. Het vierde evangelie is wat taal en stijl betreft totaal verschillend van de andere drie, de synoptische evangeliën. Maar ook het geografisch kader verschilt nogal wat; zo gaat Jezus bij Johannes verschillende keren over en weer naar Jeruzalem, ter gelegenheid van het paasfeest of het loofhuttenfeest en telkens zijn dat aanleidingen voor keiharde discussies met de joodse leiders over het.
 3. Van het tweede Paasfeest tot het Loofhuttenfeest van het volgende jaar. Deze periode duurt ongeveer 1,5 jaar. Het feest, Joh. 5 :1, is het 2e Paasfeest, niet het Purimfeest, dat overal kon worden gevierd, en waarvoor het niet nodig was om op te gaan naar Jeruzalem

7.000 Evangelische christenen in parade door de hoofdstad ..

Soekot - Christipedi

Op pad als reisbegeleider van Israël Idoedreis met mijn

De christenen herdenken Pinksteren als de uitstrooing van de Heilige Geest, 50 dagen na de opstanding van de Here Jezus. Ten derde, is het Loofhuttenfeest. Een dankfeest van Israel voor de oogst. Op deze dag wonen mensen in een hut gemaakt van loof/bladeren, als herinnering aan de woestijnzwervingen Onder vele christenen die zeggen dat zij opnieuw geboren zijn wordt het woord rapture dat vervoering of wegvoering kan betekenen, zoals een speciale aanwijzing aangaande de eindtijden gebruikt. Volgens hen is de Vervoering een gebeurtenis wanneer Christenen van speciale verdienste zullen worden opgenomen of plotseling van. Loofhuttenfeest invoeren? Hieronder protesteert Dr,Jos Sgtrengholt , Anglicaans zendeling in Egypte, terecht tegen het pleidooi dat sommige christenen voeren voor het invoeren van het Loofhuttenfeest in onze kerken . Het opleggen van de wetten en feesten van Israël aan de Kerk en de christenen wekt de suggestie dat men aan Jezus niet genoeg heeft En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. (Johannes 7:37-39 'Jullie christenen zijn altijd zo somber, jullie missen de vreugde. Voor ons Joden is dat, die vreugde, juist de kern van ons geloof.' Het Joodse geloof is een leven vol vreugde en het dienen van God is een vreugdevolle aangelegenheid. Nou ja, zou u u kunnen zeggen, als christen ken ik ook wel vreugde

Vandaar dat we over de status van het verhaal van de overspelige vrouw, een gedeelte dus dat niet goed aansluit bij de tekst van hoofdstuk 7 en het gesprek over het Licht van de wereld tot ná het Loofhuttenfeest verplaatst, eerst iets moeten zeggen Veel christenen doen mee aan het joodse Loofhuttenfeest en gaan daarvoor zelfs naar Jeruzalem. Toch hoop ik niet dat deze stad een soort Mekka wordt, schrijft Rob van Houwelingen Na de collecte voor Christenen in Israël en voor het Nederlands Bijbelgenootschap worden de organisatoren en de jongeren bedankt voor hun gastvrijheid en voor hun uitleg en dan wordt deze mooie viering afgesloten met het gezamenlijk zingen van het lied 'Shalom, chaverim', ofwel 'Vrede, vrienden, en tot ziens!' The latest Tweets from joop van den akker (@losakkros). Gewoon....mens,met belangstelling voor wat mensen bezighoudt(of zou moeten bezighouden)wonend in Roodeschoo Voor ons betekent dit dat nu Zacharia 14 vervuld wordt en de komst van Christus nabij is. Dat wij ons erover verwonderen hoeveel christenen al naar Jeruzalem trekken. Pasen en Pinksteren hebben een wonderlijke betekenis voor ons, maar nu kan de christen op het Loofhuttenfeest de komst van Christus herdenken

Ze waren vroeger gebonden aan het leven op het land. Op sommige feesten moesten offergaven van de oogst aan de Here gebracht worden. Het joodse paasfeest, Pesach, moest daarom altijd in het voorjaar gevierd worden, het Wekenfeest, Sjavoeot, vond plaats in de zomer en het Loofhuttenfeest, Soekkot, vierde men in de herfst · De Berenboot wil verbonden blijven met de levende gemeenschap van christenen, d.w.z. met de plaatselijke parochiegemeenschap en met de wereldkerk. Daarom is de parochiepriester, als verantwoordelijke van de plaatselijke gelovige gemeenschap, betrokken bij het christelijk engagement van het DON BOSCO INSTITUUT - Het Loofhuttenfeest is een herinnering aan het zwerversbestaan tijdens de woestijnreis. Het Loofhuttenfeest is het begin van een 7 dagen durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin of in hun woning een hut wordt nagebouwd Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten Nu werd het eenieder klip en klaar duidelijk: je had de keus tussen óf je vrouw weg te sturen óf alles kwijt te zijn! Er brak een gejammer los. Ezra stapte snel over naar een tekst die de Joden opdracht gaf om het Loofhuttenfeest te vieren. Dus dat het nu een feestdag was

populær: