Home

Joo opinnot hakeminen

Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia, mutta yliopistot veloittavat toisiaan, ja laskun maksajana toimii opiskelijan kotiyliopisto. Tämän takia JOO-opintoja suunnitellessasi sinun on hankittava ensin oman yliopistosi puolto niille opinnoille, joita haluat opiskella. Hakeminen ja. Hakeminen JOO-opintoihin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Muiden yliopistojen opiskelijat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen tai yksittäiseen kurssiin JOO on valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden sopimus. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa tutkintonsa

Hakijalle Hakeminen Haku JOO-opintoihin. Haku JOO-opintoihin. Jaa: Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut ovat tehneet sopimuksen joustavasta opiskeluoikeudesta (josta myöhemmin käytetään nimitystä JOO-opinnot). Sopimuksen mukaisesti Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulu- ja ylemmän. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, jotka mahtuvat opiskelijan tutkintoon ja joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa JOO-opintoihin hakeminen tapahtuu valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän kautta (www.joopas.fi), mikäli myös kohdeyliopisto käyttää ko. järjestelmää. JOOPAS-verkkopalvelusta löytyy mm. kunkin yliopiston ohjeet JOO-opintoihin hakemisesta sekä tietoa eri yliopistojen JOO-opintojen tarjonnasta

hakeminen Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta 2019 Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintoja on uudistettu siten, että kevään yhteishaussa (II hakuaikana) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta Hakeminen JOO-opintoihin muihin yliopistoihin. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea tiedekunnalta puoltoa JOO-hakemukselle, jolla hakevat erillisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta toisessa yliopistossa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lisäksi voit suorittaa kaksikielisen (suomi-ruotsi) tutkinnon. Voit opiskella joko Helsingissä tai Vaasassa. Voit suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin.

Hakeminen DIA-valinnassa. Valintatietojen tiivistelmä JOO-opinnot Tekniikan alan opiskelijoiden haku muihin yliopistoihin: hakuajat 31.3. ja 30.9.. Kokonaismerkinnän saa opintosuunnan tai teemakokonaisuuden nimellä. Osalla opintosuunnista suuntaavat opinnot koostuvat useammasta kuin yhdestä moduulista, mutta näitä ei koota erikseen, vaan kaikki kunkin opintosuunnan opinnot tulevat yhteen kokonaismerkintään. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnot tulevat samaan kokonaismerkintään

JOO-opinnot Opiskelun opas - uta

  1. Opiskelijan omilta ohjesivuilta löydät opiskelijapalvelut ja opiskelijan tarvitsemaa tietoa. Tutustu myös Helsingin yliopiston opiskeluympäristöön. Tarjoamme tutkinto-ohjelmiemme lisäksi myös muita mahdollisuuksia opiskella, kuten Avoimen yliopiston kurssit ja täydentävät opinnot
  2. Jatko-opiskelijat & Liikkuvuus: - Jatko-opiskelijoiden on mahdollista hakea opinto-oikeutta myös sellaisille perusopetukseen kuuluville kursseille, jotka eivät ole sisäisen liikkuvuuden tarjonnassa
  3. Tekniikan alan opiskelijoiden haku muihin yliopistoihin: hakuajat 31.3. ja 30.9. Haku muista yliopistoista tekniikan alalle: hakuajat 30.4. ja 31.10. Lisätietoj

JOO-opinnot tulee voida liittää opiskelijan tutkintoon, joten niitä ei voi suorittaa enää valmistumisen jälkeen. Oikeutta JOO-opintoihin ei myönnetä opiskelijalle, jolla on ennestään tutkinnon suoritusoikeus Turun ammattikorkeakoulussa ja jonka opinnot ko. tutkintoon ovat kesken. Voit tutustua opintotarjontaamme opinto-oppaasta Joopas provides the basic information about The Flexible Study Rights Agreement JOO between Finnish universities. For now, most of the information is only in Finnish and Swedish. You can get more information by contacting the study counsellor at your home university or at the host university

Tampereen korkeakouluyhteisössä on lukuisia väyliä opiskelemaan. Tutkintoon johtavat opinnot, avoimet korkeakouluopinnot ja täydennyskoulutus on esitelty omissa osioissaan, mutta tältä sivulta löydät kattavan otannan muusta tarjonnastamme. Osin tiedot päivittyvät vasta toiminnan yhtenäistämisen edetessä JOO-opinnot. Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa

JOO-opinnot — Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunt

JOO-opinnot - UEF Kam

Turun AMK tarjoaa koulutusta, jota työelämä tarvitsee - myös tulevaisuudessa Lisäajan hakeminen Tutkinnon suoritusaikaan on mahdollista hakea lisäaikaa, kun suoritusajan voimassaolo on päättymässä. Jos suoritusaika päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava toukokuun loppuun mennessä. Jos suoritusaika päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava lokakuun loppuun mennessä

Haku JOO-opintoihin SeAM

Hakeminen JOO-opintoihin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Muiden yliopistojen opiskelijat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen tai yksittäiseen kurssiin

Joustava opinto-oikeus (JOO) Opiskelijan ohjee

Kokonaismerkinnän hakeminen Opiskelun opa

Muita väyliä opiskelemaan Tampereen korkeakouluyhteis

populær: