Home

Kreaturer skilt

Havnø Gods Visitmariagerfjor

Ved siden af Havnø Mølle og ikke langt fra Mariager Fjord ligger Havnø Gods. Kommer man fra Hadsund og drejer til højre umiddelbart lige inden landsbyen Visborg, kører man ad den imponerende og lange allé direkte ned til Havnø Gods Hjælp os med at holde veje, fortove og stier pæne og fri for huller. Hvis du ser et hul i vejen, lægger mærke til en overfyldt skraldespand eller støder ind i et ødelagt skilt, kan du give et tip til os

Ringsted Kommun

Coop Danmark har valgt at tilbagekalde et parti af riskiks af mærket X-tra Riskiks. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen ligger det fast, at partiet af riskager overskrider grænseværdien for uorganisk arsen, hvilket er et kræftfremkaldende stof, som findes i ris og risprodukter 100 års erhvervsdriv - www.spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk. En gruppe af arkivets støttere har skaffet oplysninger om diverse selvstændige i den Gamle Spøttrup kommune, hvilket resulterede i denne fil

Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder Landskabet var dengang præget af store områder med den naturtype, som kaldes ´overdrev´, som var opstået ved, at den oprindelige skov på et tidspunkt siden oldtiden var blevet ryddet og erstattet af græsklædt, men ellers uopdyrket jord, der i nogen grad kunne anvendes som græsningsarealer omkring de små, koncentrerede landsbyer Navnet er sammensatt med lundr = lund. I 1528 heter oppsitteren Trond. Det var da antagelig 1 gård, men i begynnelsen av 1600-tallet er det 2 gårder - store og lille Lundgård

1930. Folk med haver der støder ind mod Alléen opfordres til at bekæmpe spindelarver i deres tjørnehække med nikotinopløsning. Grøften, der går tværs over Markedspladsen bliver fjernet, da den bliver overflødig efter kloakeringen Andet slag korn nyder jeg ikke; hvad sig min ringe auling anbelanger, da jeg har en liden toft til min ringe degnebolig, samme toft-jord er anslagen ved ny matrucul for 1 skp. 1 Fdk. 2 alb. hartkorn, hvilken jord jeg har udbrugt uden et lidet stykke, som jeg haver rug udi, hvorpaa jeg bekom ej mere end 1 trave to 5 kjærve

Befrielsen 1945 - Modstanden mod besættelsen på Nordmor

  1. Rødding BY . Dette er et forsøg på, at samle alle de oplysninger, jeg har kunnet om Rødding by. Jeg har holdt 3 eftermiddagsmøder på plejehjemmet, hvor vi gennemsnitlig var samlet ca 25 , og hvor vi snakkede om hvem der havde boet i husene i byen
  2. H . HAACK Kai. HAAGEN Thorkil. HAAGENSEN Inge. HAAGENSEN Niels Erik. HAAGENTOFT Haagen. HAAGERUP Niels Jørgen. HAAHR Ivar. HAARBY-HANSEN Einar. HAARDER Hans. HAARGAARD Harry
  3. Hvem der først bliver vred - vejenkunstmuseum

populær: