Home

Købsaftale familiehandel

Købsaftale skabelon og formular Download her Gør det sel

Prisliste Prisliste for din-bolighandels ydelse

  1. Familiehandel Der kan være mange grunde til at man som forældre ønsker at sælge bolig til sit barn. Et hyppigt eksempel er de tilfælde hvor den pågældende ejendommen har været købt som forældrekøb - og efter nogle år ønsker datteren eller sønnen nu selv at overtage lejligheden
  2. Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er et mellemstort advokatfirma med kontorer i Aarhus og Brabrand. Vi er specialiseret i at hjælpe private klienter
  3. Der er kommet ændrede regler for beregning af den statslige tinglysningsafgift på et skøde.. Tinglysningsafgiften på et skøde består fortsat af to dele: den variable del og den faste del. Beregningsformlen for både den faste og variable tinglysningsafgift er blevet ændret indenfor relativ kort tid
  4. Ejerforeninger. Når De køber ejerlejlighed, bliver De automatisk medlem af ejendommens ejerforening. Ejerforeningen består af samtlige ejere i ejendommen og har ansvaret for driften af ejendommen
  5. Købsaftale En købsaftale er det aftaleretlige fundament der ligger til grund for handel med fast ejendom. Det er her at handlens detaljer og vilkår fremgår

Tinglysning af skøde Skødeskrivning og berigtigelse fra 170

  1. Familieoverdragelse Skøde og Tinglysning for 3
  2. Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm - vi hjælper private kliente
  3. Tinglysningsafgift - sådan beregner du tinglysningsafgift på
  4. Om ejerforeninger - boligassistancen

populær: