Home

Løngab mellem kvinder og mænd

Se kønsopdelte lønstatistikker FAne

De virksomhedsspecifikke kønsopdelte lønstatistikker for 2013 er nu tilgængelige på medlemsservice.. Hvilke virksomheder deltager? Alle virksomheder med 35 medarbejdere og derover er lovmæssigt forpligtet til at lave statistik for samtlige jobfunktioner med mindst 10 mænd og mindst 10 kvinder Får du løn som fortjent? Eller ligger du under gennemsnittet? Nu er HK Handels nye lønstatistik her, og du kan se, hvad kollegerne på handelsområdet tjener - på kontorer, i butikker og på lagre Løngab mellem mænd og kvinder mindskes i slow­motion. Det er langt fra en sejr, at det uforklarlige 5,7 procents løngab mellem mænd og kvinder er faldet fra otte procent siden 2004. Den politiske uvilje mod øremærkning af barsel til fædre og lovsikret ligeløn er beskæmmende, mener DM´s formand Ligeløn er stadig et tabu, der helst ikke skal bordet under middagen. Men faktum er, at der stadig er rigtig stor forskel mellem mænd og kvinder løn i store dele af verdenen. Det er kommet frem, at denne forskel især er tydelig i kvinders 20-30års alder, samt i specifikke brancher Løngabet mellem mænd og kvinder er stadig cirka 13,1 procent ifølge FOAs beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Og hvis man ser på faggrupper, altså på lønforskellen mellem typiske mande- og kvindefag, så kan den være både 10, 20 og helt op mod 30 procent

2015: Se de nyeste løntal fra HK Handel - H

 1. 1 Løngab mellem mænd og kvinder en empirisk analyse af det danske arbejdsmarked i 2010 * Maria Juul Hansen Vejleder: Met..
 2. Løngab mellem mænd og kvinder —en empirisk analyse af det danske arbejdsmarked i 2010* Maria Juul Hansen † Vejleder: Mette Ejrnæs Bachelorprojekt Maj, 2013 Abstract This paper investigates the gender log wage gap between men and women who are on the to
 3. Løngab mellem mænd og kvinder vokser Stik imod udviklingen i resten af EU er forskellen mellem mænd og kvinders timeløn i Danmark vokset til fordel for mændene. Det viser tal fra den europæiske fagbevægelse. Beskæmmende udvikling, lyder det fra S, der mener, regeringen bremser ligeløn.
 4. dskes i slow­motion Det er langt fra en sejr, at det uforklarlige 5,7 procents løngab mellem mænd og kvinder er faldet fra otte procent siden 2004. Den politiske uvilje mod øremærkning af barsel til fædre og lovsikret ligeløn er beskæmmende, mener DM´s formand

Lønforskellen mellem kvinder og mænd indsnævredes i 1960'erne og i første halvdel af 1970'erne. Analyser af lønudviklingen gennem de seneste 25 år tyder imidlertid på, at der efter indførelsen af ligelønnen midt i 1970'erne ikke er sket en væsentlig yderligere lønudjævning Hvordan står det til med ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark? Herunder finder du en række udvalgte nøgleindikatorer, som viser nogle af de forskelle og ligheder, der er mellem mænd og kvinders livssituation. F.eks. kan du se, hvordan det står til med ligestillingen på områder som uddannelse, helbred og indkomst mellem kvinder og mænd? Spørgsmålet må desværre besvares med et nej. Mænd får udbetalt mere i løn end kvinder.7 Men hvorfor er det, at der eksisterer et løngab mellem kvinder og mænd, når vi har en ligelønslov8? Ifølge ligelønsloven må man ikke udøve forskelsbehandling på baggrund af køn, hvis de 1 Løngab mellem mænd og kvinder en empirisk analyse af det danske arbejdsmarked i 2010 * Maria Juul Hansen Vejleder: Mette Ejrnæs Bachelorprojekt Maj, 2013 Abstract This paper investigates the gender log wage gap between men and women who are on the top of their careers, have a higher education within the social sciences and are employed in the industries of Information and communication. Løngab mellem mænd og kvinder afsløres Virksomheder med mere end 10 ansatte skal fremover offentliggøre kønsopdelt lønstatistik, foreslår regeringen. Af: Ritzau /Nyheder

Kvinder laver ofte lige så meget eller endda mere end mændene, og så får de alligevel mindre i løn. Jeg synes, det er diskriminerende, siger svømmebadsassistent i Farum svømmehal Sara Tonnesen Erbs. Regeringen ønsker ikke at blande sig. Lønstatistikker fra HK og DJØF bekræfter tendensen mod et større løngab mellem mænd og kvinder Selvom mænd og kvinder har gået lige længe i skole, er der forskel på, hvor meget de får i løn, viser ny opgørelse. Foto: Simon Skipper / Scanpix Denmark af Mathias Hagemann-Nielsen. Kvinder og mænd i 100 år - fra ligeret mod ligestilling Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2015 Oplag: 2.000 Printet hos Rosendahls a/s Foto forside: se kreditering til billederne side 4, 21 og 32 Inkl. partnere var løngabet mellem mænd og kvinder i A&O hele 65 procent, mens Clifford Chance med et løngab på 66,3 procent er firmaet med den største lønforskel baseret på køn. De sidste tre firmaer blandt magic circle ligger på mellem 60 og 62 procent. A&O har reduceret løngabet en anelse til 61,2 procent i 2018

Løngab mellem mænd og kvinder mindskes i slow­motion

 1. Eksempelvis er der flest mænd, som vælger at blive ingeniører, hvorimod flest kvinder vælger at blive for eksempel sygeplejersker. Når løngabet mellem mænd og kvinder skyldes forskellige valg i livet, ser vi intet problem i forskellen. Kigger vi ud over Danmarks grænser, har andre progressive ilande også relativt store løngab
 2. Kærlighed mellem modne kvinder og yngre mænd Kærlighed: Stadig flere modne kvinder kaster sig ud i forhold med yngre mænd, og det hænger ifølge psykolog Hanne Pedersen sammen med, at kvinder er blevet langt mere selvkørende og bevidste om deres seksualitet
 3. omfattende analyse af lønforskellene mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked2. Hovedkonklusionerne i den er, at bruttolønforskellen mellem kvinder og mænd i 2011 lå mellem 13-17 pct. (afhængig af lønbegreb3) og at den korrigerede lønforskel lå mellem 4 og 7 pct. på arbejdsmarkedet som helhed
 4. Det såkaldte løngab handler om, at mænd og kvinder opfører sig forskelligt på arbejdspladsen. Mænd arbejder måske mere over og har lavere fravær. Mange analyser peger på, at det typisk er kvinderne, der bringer og henter børnene, og det er typisk også kvinder, der tager sygedage med børnene

I starten af 1980'erne bidrog andre forskelle mellem mænd og kvinder, såsom forskelle i uddannelsesniveauet også betydeligt til det samlede løn-gab, men i takt med at disse forskelle gradvist er indsnævret, står effekten af børn tilbage som den primære grund til, at kvinder stadig tjener mindre end mænd Vi et løngab mellem kvinder og mænd på mellem 13 og 14 procent. Dennis Kristensen, formand i FOA. I de seneste ni år har Island ligget nummer et på World Economic Forums årlige opgørelse over ligestilling i verden baseret på faktorer som økonomi, muligheder inden for uddannelse, sundhed. Men sagen er den, at der findes et betydeligt løngab mellem mænd og kvinder i sportens verden. Så når Politiken siger, at det ikke er kønnet, det handler om, men bare penge, så er det. LønforskeLLe meLLem mænd og kvinder 1997-2006 Lønforske LL e me LL em mænd og kvinder 1997-2006 mette deding mona Larsen Mette De D ing, Mona Larsen 08:28 08:28 Kvinder tjener mindre end mænd. Uanset hvordan man definerer lønbegrebet, har lønforskellen mellem køn-nene stort set været uændret i de sidste ti år VU-formand: Løngabet mellem mænd og kvinder er fuldstændig uproblematisk Liberale kvinder spørger mig ofte, om jeg ikke kan »se problemet« i, at kvinder får mindre i løn. Nej, det kan jeg simpelthen ikke

VU-formand: Uproblematisk med løngab mellem mænd og kvinder. Intet problematisk i lønforskelle mellem mænd og kvinder, mener formand for Venstres Ungdom, Jakob Sabroe I Danmark har vi et løngab mellem mænd og kvinder på ca. 18 % - hvilket vil sige, at lønuligheden mellem mænd og kvinder næsten er den samme som før ligelønnens indførelse i 1973. Dette løngab påvirker ikke kun kvinderne, mens de er på arbejdsmarkedet, men også deres pensionsopsparinger der i gennemsnit kun udgør 2/3 af mændenes At profilere pædagoguddannelsen, så den er lige attraktiv for mænd og kvinder i rekrutteringsforudsætninger, indhold og tilrettelæggelse. At udvikle karriereveje og -muligheder for pædagoger i forhold til kommunal topledelse. Kvinder på deltid En af de mest betydningsfulde forskelle mellem mænds og kvinders deltagelse på. Løngab: Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige kolleger. hvorfor løngabet mellem kvinder og mænd er så stort, som det er, fortæller Mona Larsen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). at vi ved, at kvinder og mænd i vid. At profilere pædagoguddannelsen, så den er lige attraktiv for mænd og kvinder i rekrutteringsforudsætninger, indhold og tilrettelæggelse. At udvikle karriereveje og -muligheder for pædagoger i forhold til kommunal topledelse. Kvinder på deltid En af de mest betydningsfulde forskelle mellem mænds og kvinders deltagelse på.

Kærlighed mellem modne kvinder og yngre mænd Kærlighed: Stadig flere modne kvinder kaster sig ud i forhold med yngre mænd, og det hænger ifølge psykolog Hanne Pedersen sammen med, at kvinder er blevet langt mere selvkørende og bevidste om deres seksualitet

Løngab: stor forskel i de forskellige brancher mellem mænd og

 1. 3 ud af 4: Løngab mellem mænd og kvinder kræver handling
 2. Løngab mellem mænd og kvinder - PDF Free Downloa
 3. Løngab mellem mænd og kvinder vokser Informatio
 4. Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Danmark - VIV
 5. Ligestilling i Danmark - Danmarks Statisti

Løngab mellem mænd og kvinder - PD

 1. Løngab mellem mænd og kvinder afsløres - Ekstra Blade
 2. Løngabet mellem mænd og kvinder vokser Fagbladet 3
 3. Ny opgørelse: Ulige løn til kvinder og mænd med samme
 4. Kvinder & Mænd i 100 år - dst
 5. Magic circle-firmaer mindsker løngab - men forskellen på mænd
 6. Venstres Ungdom: Løngabet mellem mænd og kvinder er ikke et

Kærlighed mellem modne kvinder og yngre mænd SØNDA

 1. Efter syv års kamp: Lønforskel mellem mænd og kvinder er
 2. Det koster kvinder 20 procent på lønnen at få børn
 3. Gitte tjener mere end Kjeld: 'Det er fair nok - hun kan noget

Hvorfor er der så stor forskel på kvinders og mænds løn i

populær: