Home

Supplerende dagpenge hk

Frigørelsesattest - HK

Supplerende dagpenge og reglen om opsigelse. Når du modtager supplerende dagpenge, gælder de samme regler for opsigelse, som når du har fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du skal have en gyldig grund til din opsigelse, for at undgå (111 timers) karantæne i dagpengesystemet. Hvis du siger dit arbejde op i forbindelse med, at din ret til. For at få supplerende dagpenge skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk, deltage i aktiviteter og samtaler i DSA og hos dit jobcenter og være aktivt arbejdssøgende. Du har mulighed for at få supplerende dagpenge i højst 30 uger inden for en periode på 104 uger (2 år) (Hvis du er deltidsforsikret er 'fuldtidsarbejde' at regne for 30 timer om ugen, og du vil højst kunne få supplerende dagpenge op til 30 timer om ugen). Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med i de 30 uger Du kan kun få udbetalt supplerende dagpenge i en given måned, hvis du mindst kan få udbetalt for 14,8 timer (du har altså arbejdet mindre end 160,33 - 14,8 = 145,53 timer i løbet af måneden). Du forbruger stadig af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge i uger Betingelser for at du kan få supplerende dagpenge. Når du modtager supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på normal vis. Før du kan få supplerende dagpenge som lønmodtager, skal vi have en kopi af din ansættelseskontrakt. Det er for, at vi kan sikre os, at du ikke har et opsigelsesvarsel

Læs om, hvordan du får ret til dagpenge. Mens du får supplerende dagpenge. Du skal være opmærksom på, at det er en betingelse for at få supplerende dagpenge, samtidig med at du har selvstændig virksomhed, at du med dags varsel kan overtage lønarbejde og deltage i møder med mere Nyuddannet og dagpenge. Hvis du er optaget i a-kassen som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned og en dag efter din uddannelse er afsluttet. Hvis du er nyuddannet og ledig, får du udbetalt dagpenge ud fra en fast sats, nemlig dimittendsatsen. Du kan tidligst efter 6 måneder få beregnet en ny sats Supplerende dagpenge Hvis du har et arbejde, hvor du er ansat på nedsat tid, har du mulighed for at modtage dagpenge ved siden af arbejdet. Det antal timer du arbejder, bliver suppleret op med dagpenge, så du i alt får udbetalt for 160,33 timer i løn og dagpenge om måneden. De dagpenge, du. Du kan læse flere detaljere i pjecen om supplerende dagpenge. Forlængelse af dine 30 uger Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet, og du ikke opfylder betingelserne for nye 30 uger, har du mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger. Forlængelsen sker for 4 uger ad gangen VI BRUGER COOKIES. På ftfa.dk vil vi gerne bruge cookies til at samle statistik, så vi løbende kan gøre siden bedre for dig. Vi håber, du vil være med til at gøre ftfa.dk bedre i fremtiden

Har du ret til dagpenge? Find de nye regler her - HK - hk

  1. Det er vigtigt at forstå, at supplerende dagpenge er noget som den enkelte A-kasse kan tildele efter vurdering af en lang række kriterier, som tjener til at belyse, om man rent faktisk er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, om det kan kontrolleres og virker realistisk med de scenarier man opstiller osv. så det er ALTID noget man skal.
  2. Du vil kende reglerne om dagpenge. Få styr på dagpengeregler, der gælder for at modtage dagpenge.Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig. Det kræver dog, at du lever op til kravene for ledige
  3. Uanset om du er lønmodtager eller selvstændig, har du ret til supplerende dagpenge. Hvis du er lønmodtager, kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger
  4. Bliver du afmeldt jobcentret, fordi du ikke har booket en samtale, kan du først få dagpenge, fra den dag du gentilmelder dig og booker en samtale. Hvis du er i tvivl om, du skal booke en samtale, du er indkaldt til, eller hvis du ikke kan booke, skal du kontakte os, før din frist til at booke udløber
  5. Vi anbefaler at du spørger din A-kasse til råds, hvis du overvejer at modtage supplerende dagpenge. Har du studiejob men har besluttet at modtage dagpenge på dimittendvilkår, skal du inden du dimitterer både have opsagt og fratrådt dit studiejob for at undgå karensperiode på 3 uger. Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 233.376 kr. medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde, og overskud fra evt. selvstændig virksomhed, og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret. Læs om forlængelse af supplerende dagpenge he Fuldtids- eller deltidsforsikret? Når du melder dig ind i Min A-kasse skal du beslutte, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret. Dit valg af forsikringstype har nemlig betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, i hvor høj grad du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og hvor meget du skal betale i kontingent

Alle der bliver gravide i Danmark, har ret til barselsdagpenge, når fødselen nærmer sig. Du kan få dagpenge fra og med de sidste 4 uger op til det formodede fødselstidspunkt.Din partner har også ret til barselsorlov med fuld dagpengesats. Forældrene har ifølge de nye regler for barselsorlov ret til 52 ugers barsel til sammen Opholdskrav og dagpenge Læs mere her Et flertal i Folketinget vedtog 20. december 2018 at indføre et nyt opholdskrav i dagpengesystemet. Dermed indføres der et krav om ophold i Danmark/EU i mindst syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge Hvis du bliver arbejdsløs, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge hvis du er medlem af en a-kasse. For at få udbetalt dagpenge, er der en række krav der skal overholdes, den første dag du er arbejdsløs skal du møde op på dit lokale jobcenter og blive registreret som arbejdsledig Dagpengeret - sådan får du dagpenge (fra 01.07.2017) Alt om det nye dagpengesystem fra 2017. Dagpengetællerne giver dig overblik over dine rettigheder i A-kassen. Reglerne om supplerende dagpenge. Afgørelser fra klageinstanser. Vejledning om A-kasse og dagpengeregler. Tilsyn med A-kasser. Love om A-kasse og dagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af a-kassens udbetaling af dagpenge under ledighed og udbetaling af barselsdagpenge i optjeningsåret, som er kalenderåret forud for ferieåret. Ferieåret er fra 1. maj til 30. april. Det er en betingelse, at du ikke samtidig har optjent ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie Med en Forhåndsgodkendelse (AK067).pdf kan du søge om dagpenge, før du har fået din sidste karakter. Studiejob og deltidsjob. Har du holdt fast i dit studiejob, og arbejder du maksimalt 145,53 timer om måneden, kan du modtage supplerende dagpenge. Antallet af timer afgør, hvor meget vi kan supplere op med Supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge er dagpenge, du kan få, når du er ledig og samtidig har arbejde på mindre end 37 timer om ugen. Det gælder, uanset om du har en fast tilknytning til arbejdsgiver eller du er ansat uden faste timer (fx via et vikarbureau) Du har så ret til supplerende dagpenge fra første dag med deltidsarbejde, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Afleverer du attesten senere end 5 uger efter, du er begyndt på et deltidsarbejde, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten

Supplerende dagpenge - Alt hvad du skal vide om dagpenge

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel (nyt vindue) Vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge (nyt vindue) Vejledning om beregning af barselsdagpenge; Vejledning om satser m.v. for 2019 (nyt vindue) Vejledning om satser m.v. for 2018 (nyt vindue) Hvornår får jeg svar på min henvendelse Du kan kun få udbetalt supplerende dagpenge i en given måned, hvis du mindst kan få udbetalt for 14,8 timer (du har altså arbejdet mindre end 160,33 - 14,8 = 145,53 timer i løbet af måneden). Du forbruger stadig af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge i uger Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel (nyt vindue) Vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge (nyt vindue) Vejledning om beregning af barselsdagpenge; Vejledning om satser m.v. for 2019 (nyt vindue) Vejledning om satser m.v. for 2018 (nyt vindue) Hvornår får jeg svar på min henvendelse De supplerende dagpenge kan dermed udgøre forskellen mellem de timer, du får løn for og normal fuldtid på dagpenge, som er 160,33 timer per måned. For at vi kan udbetale dagpenge til dig, skal der dog mindst være 14,8 timer at udbetale for supplerende dagpenge bortfalder, jf. § 4, stk. 1, men som af uforudsigelige og pludseligt opståede årsager ikke når at få opbrugt retten til supplerende dagpenge før fratræden, stilles, som om retten til supplerende dagpenge er bortfaldet, jf. § 4, stk. 1. Belægning af dagpengekort Faktiske timer og løntimer § 6

Hej. Jeg er ny herinde, men blev selvstændig i september 2007 hvor jeg også begyndte at få supplerende dagpenge som jo er på 78 uger. Samtidig fik jeg et deltidsjob med supp.dagpenge på 52 uger. Nu påstår HK, at jeg kun kan få de 52 uger ialt og alts HK hjælper dig igennem dit arbejdsliv - både mens du er i arbejde, som studerende, elev, fritidsjobber eller hvis du bliver ledig. Meld dig ind i dag. HK - en OK fagforenin Din personlige dagpengesats bliver udregnet ud fra dine indtægter de sidste to år. Normalvis medregnes de 12 måneder hvor du har haft størst indtægt. Alt efter din indtjening, så får du enten 90 procent af din tidligere løn i dagpenge, eller den maksimale dagpengesats Hvor længe kan jeg få dagpenge? Du kan få dagpenge og ydelser i en periode på sammenlagt 2 år (ydelsesperioden) inden for 3 år (referenceperioden). Forlæng din dagpengeperiode. Hvis din 2-årige dagpengeret er udløbet og du har haft løntimer samtidig med dine dagpenge, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret Resumé Pjecen handler i hovedpunkter om dine muligheder for at modtage dagpenge samtidig med, at du har selvstændig virksomhed og om betingelserne for at få dagpenge og efterløn, herunder størrelsen af ydelsen, samt den dokumentation vi skal have, hvis du skal have ydelser fra A-kassen

Supplerende dagpenge - til dig der arbejder deltid Min A-kass

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid og få suppleret timerne op med dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er kun de uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der bliver regnet med i de 30 uger. Har du mere end 145 timers arbejde om måneden, kan du ikke få supplerende. Det hedder dagpenge med bierhverv, eller supplerende dagpenge. Problemet med deres måde at opgøre folks arbejde i timer på er at det oftes ikke modsvarer det beløb man bruger. Du kan jo godt have et biervherv på dagpenge uden at have nogen aktivitet i en uge fx. Eller tjene penge som du ikke har brugt timer på Vil du styrke dine muligheder for at komme i job, kan det være en hjælp at opkvalificere dine kompetencer. Mens du modtager dagpenge, har du mulighed for at efteruddanne dig - så længe du overholder dine forpligtelser til at modtage dagpenge. Hos Lederne tilbyder vi kurser og uddannelser, der kan hjælpe dig videre Konsekvenser af regeringens forslag vedr. supplerende dagpenge Regeringen foreslår i deres jobplan en stramning af varighedsbegrænsningen for supplerende dagpenge, således at deltidsbeskæftigede, der arbejder under 29,6 timer om ugen højst kan modtage supplerende dagpenge i 26 uger inden for 156 uger (3 år). Regeringen lægger der

Får jeg løn eller dagpenge? Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, da man som ledig får en ydelse fra a-kasser eller kommunen. Ydelsen svarer til de dagpenge, som et ledigt medlem af en a-kasse ellers ville være berettiget til, eller den kontanthjælp, som ledige kontanthjælpsmodtagere ellers ville modtage Medlemmer af Business Danmark er ikke en direkte del af den lurende konflikt på det offentlige område. I tilfælde af strejke eller lockout skal du derfor stille din arbejdskraft til rådighed, og du er berettiget til løn HK's a-kasse taler din sag over for politikerne i arbejdet på at sikre dig tryghed gennem et godt dagpengesystem. Derfor er jeg også som formand for HK's a-kasse meget opmærksom på de ændringer, der er gennemført af reglerne og vil gerne dele mine synspunkter på dem Dagpenge - Betingelser. Selvom man har visse rettigheder i forbindelse med udbetalingen af dagpenge, når man er medlem af en a kasse, er der også nogle betingelser, man skal opfylde. Betingelserne for at modtage dagpenge lyder: - Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig

Supplerende dagpenge - dsa

Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige Dagpenge er det ord, der bruges i daglig tale om arbejdsløshedsdagpenge. Hvis man er medlem af en a-kasse - og har været det i mindst et år - har man ret til dag penge, hvis man bliver arbejdsløs. I Danmark er det frivilligt, om man er medlem af en a kasse. Dog kan man kun få kompensation i form af dagpenge, hvis man er medlem af en a-kasse Herunder at det bliver muligt løbende at optjene de 30 ugers ret til supplerende dagpenge. Venter til efter implementeringen. Ifølge Finn Sørensen er de nye regler i direkte modstrid med regeringens mantra om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det samme sagde daværende næstformand i HK Mette Kindberg til Avisen.dk i november måned Kære Louise Jeg har et spørgsmål. En bekendt har modtaget dagpenge/A-kasse siden januar 2013, kun afbrudt af 4 ugers vikararbejde i sommer 2013, og påtænker at søge ind på en social- og sundhedsskole for at læse til hjælper. Årsagen er at hun inden for HK området stort set ikke finder beskæftigelse og gerne vil sadle om til andet fag

Magistrenes A-kasse Supplerende dagpenge

Dagpenge - hvis du pendler til eller fra Sverige Hvis du pendler mellem Danmark og Sverige, gælder der særlige regler for medlemskab af a-kasse og udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse Du skal have arbejdet fuld tid i en længere periode for at optjene til en ny periode med supplerende dagpenge. Da jeg startede på dagpenge havde jeg et rengøringsjob få timer om ugen (tidligere studiejob, og A kassen sagde, at jeg skulle overveje nøje hvor jeg valgte at bruge min ret til supplerende dagpenge Vi er fagforening og a-kasse for dig, der arbejder med salg og marketing. Du får hele pakken for kun 631 kr. om måneden (455 kr. efter skat). Er du f.eks. medlem af HK sparer du 3.500 kr. om året, og er du medlem af Krifa Plus sparer du 1.000 kr. om året BLIV GODT KLÆDT PÅ MED HK A-KASSE OG FAGFORENING 100 års erfaring med dit fag. I mere end 100 år har HK's a-kasse hjulpet medlemmer med dagpenge og efterløn. Vi har et indgående kendskab til dit fag og de udfordringer, du kan løbe ind i. Og vi er parate til at kæmpe alle dine kampe side om side med dig

Supplerende dagpenge - ase

Reglerne for genoptjening af dagpenge er også blevet opdaterede. Hvis en ledig finder beskæftigelse i dagpengeperioden, forlænger de retten til at modtage dagpenge i op til 12 måneder. Det bliver derfor muligt at modtage dagpenge i tre år i stedet for to år, som er tilfældet under de nuværende regler Dagpenge som nyuddannet. I mange a-kasser er det gratis at være medlem, så længe du studerer. For at blive berettiget til dagpenge skal du enten have været medlem i det sidste år af dit studie eller melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, din uddannelse er afsluttet

Jeg har ved hjælp af dette prægtige forum fundet ud af, at der faktisk er noget der hedder supplerende kontanthjælp. Jeg har drevet selvstændig enkeltmandsfirma ved hjælp af supplerende dagpenge...På et tidspunkt bliver jeg tvunget til at lukke og mister retten til supplerende dagpenge da jeg får misinformation fra mit fagforbund i forbindelse med et sommerferieviakriat, hvor jeg. Men en god grundregel er, at du enten skal lukke dit firma eller kunne udføre dit arbejde for dit firma udenfor almindelig arbejdstid, før du kan få dagpenge eller supplerende dagpenge. Der er mange ting, som du skal være opmærksom på, når du har egen virksomhed, og du samtidig gerne vil have dagpenge for HK og TL - anciennitet over 9 måneder Graviditetsorlov Moren: 4 uger før forventet fødsel. Skal varsles senest 3 måneder før termin. Dagpenge fra kommunen . Fuld løn . ½ løn : Funktionæren kan få supplerende dagpenge fra kommunen, hvis ½ løn er under maks. dagpenge. Fuld løn.

Et medlem, hvis dagpenge har været standset på grund af konflikt, jf. § 1, har ret til dagpenge ved ledighed, hvis medlemmet under konflikten får andet arbejde, og det nye arbejdsforhold har haft en varighed af mindst 5 uger med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge. Det er en forudsætning, at medlemmet tilhører en a. *Alle er gratis for studerende. Ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der findes to måder at modtage feriepenge på. Enten har du ferie med løn og ferietillæg eller også modtager du feriegodtgørelse Hun er også helt uforstående overfor at den netop indgåede aftale om supplerende dagpenge, går stik imod de anbefalinger, der blev givet af dagpengekommissionen om, at der i systemet skal indbygges en tilskyndelse til at tage korte ansættelser. - For HK's ledige medlemmer kan konsekvenserne nærme sig det absurde Det er ok at beholde sit studiejob og på samme tid modtage supplerende dagpenge, efter uddannelsen, med den forudsætning at man kan fratræde arbejdet med en dags varsel. Hvis man som nyuddannet ønsker ferie, kan man få udbetalt feriedagpenge, som udgør det samme beløb som arbejdsløshedsdagpengene Relaterede sider: Dagpenge Dagpenge er de penge, som man får udbetalt fra sin A-kasse, i tilfælde af man mister sit arbejde. De er kort sagt delt op i 3 forskellige beløb, også kaldet satser. For fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede og dimittender,..

Supplerende dagpenge - Det Faglige Hu

Du har ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for uger (to år). Det er kun uger, hvor du både har arbejde og får udbetalt ydelser, der tæller med i de 30 uger. Ret til supplerende dagpenge i 30 uger Du kan højst modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på uger har ret til dagpenge, når du når efterlønsalderen og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må altså ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde, når du når efterlønsalderen. Opfylder indkomstkravet på mindst 233.376 kr. indenfor 3 år; har indberettet værdi af din pensionsformue Fremover bruger du dine dagpenge i timer i stedet for uger. Det betyder, at du har ret til dagpenge i 3848 timer. Er du fuldtidsforsikret og har ret til dagpenge, skal de skal bruges inden for en periode på 3 år. Er du deltidsforsikret, har du ret til dagpenge i 3120 timer inden for en periode på 3 år. En anden ændring er udbetalingsformen Supplerende dagpenge. Arbejder du på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge fra din a-kasse i op til 30 uger. Modtager du supplerende dagpenge, skal du stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du fortsat skal søge job og komme til de møder, a-kassen og jobcenteret indkalder dig til Jeanette Hänel, 11. november 2016 Hvordan undgår jeg at komme i dagpengekarantæne efter en opsigelse? Når du selv siger dit arbejde op og vil prøve noget nyt, regner du måske med at skulle på dagpenge i en periode, fordi du ikke lige har et nyt job på hånden efter din opsigelse

Hvad er supplerende dagpenge? På Krifa

Kurser og uddannelse samtidig med at du modtager dagpenge. Du har nogle gange mulighed for at deltage i uddannelse eller kurser, samtidig med at du får din dagpenge. Uanset hvilken af mulighederne der er aktuel for dig, gælder disse regler når du deltager i kurser/uddannelse, samtidig med at du modtager dagpenge Supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge forbruges i måneder. Retten er ved indplacering otte måneder, og den genoptjenes fleksibelt ved beskæftigelse på mere end 146 timer pr. måned i forholdet 1:2. I det nuværende system er der en regel om, at en periode med supplerende dagpenge skal være fuldt opbrugt, før man kan genoptjene en ny Efterløn & pension Udbetaling. Efterlønskort; Halvårserklæring; Udbetalingskalender; På vej på efterlø Regeringen har netop indgået en aftale der indebærer, at ledige kun kan modtage supplerede dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger. Det er en ændring af reglen, der tidligere gav mulighed for at få supplerende dagpenge i 52 uger inden for 70 uger Som (tidligere)medlem af HK havde jeg et møde med en af HK's eksperter på området, og fik klart følgende ridset op. 1) Du må selvfølgelig ikke have nogen indkomst fra dit firma sålænge du er på dagpenge 2) Du skal stå til rådighed i dagtimerne, hvilket vil sige du du ikke må bekæftige dig med dit firma mellem kl. 8 og 1

Dagpenge - er du berettiget til dagpenge? Min A-kass

Der bliver også ændret i reglerne for genoptjening af dagpenge, sådan at det bliver mere attraktivt for ledige at tage kortvarige ansættelser. Ledige kan opnå retten til at forlænge dagpengeperioden fra to til maksimalt tre år, hvis de arbejder undervejs. Én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge I a-kassen kender vi dit fag og dine arbejdsområder. Det er en stor fordel, hvis du står uden job. Find svar om dagpenge, lønforsikring, feriedagpenge, efterløn mv. Og hent inspiration til jobsøgning og vejledning om dine muligheder som ledi

Supplerende dagpenge FOAs A-kass

HK Forbundet april 2017 - nu 2 år 2 måneder. Weidekampsgade 8 feriedagpenge, supplerende dagpenge og selvstændig virksomhed • Sagsbehandling af ledighedssager • Behandling af diverse tilladelser i forbindelse med ledighed - frivilligt ulønnet arbejde, pension, supplerende dagpenge. Hvis du er ledig og modtager dagpenge har du opfyldt beskæftigelseskravet. Men du skal søge om efterløn inden din ret til dagpenge ophører. Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, kan du muligvis alligevel være berettiget til efterløn. Reglerne er komplicerede, så det er en god ide at kontakte a-kassen

Sådan får du supplerende dagpenge - 3

Der er dog nogle krav man skal opfylde for at kunne få udbetalt dagpenge b.la. at man skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år. Læs mere om de krav man skal opfylde længere nede på siden. A-kasse pris. For at få ret til dagpenge så skal du være medlem af en a-kasse, hvor du som medlem betaler et fastsat beløb EN lille ting til eftertanke for regeringen, som laver reglerne for de dagpengeberettigede, når man når op sidst i 50 og bliver ledig, så vil/ er der arbejdsgiverne der ikke er så meget for at have det grå guld. Det var bedre at regeringen slækkede på at give supplerende dagpenge til den årgang

populær: