Home

Emu læringsmål matematik

Udviklings- og forskningsprojekt Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud har til formål at udvikle og afprøve en målrettet indsats i praksis, som kan understøtte, at flere børn i dagtilbud i udsatte boligområder klarer sig bedre i skolen og derved opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet på lang sigt Didaktiske retninger i overblik. Uenigheder har ofte rod i forskellige pædagogiske grundsyn og forskellige syn på kundskab og videnskab. Klargøring af sådanne forskelle gør det lettere at se grundlaget for forskellige pædagogiske valg, og gør, at man vælger med større indsigt og ud fra større valgfrihed. (Hiim og Hippe

Udviklingsprojekter i Aalborg Kommune - nogetathavedeti

 1. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 2. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister. I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab. Fælles Mål på EMU Danmarks Læringsportal
 3. med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomh ed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender ma tematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde si
 4. Procesorienterede elektroniske afleveringer i matematik for udskolingen Forfattere: Britt Kallestrup Madsen Beskrivelse: Et forløb med procesorienteret aflevering i matematik i 7. klasse. Hvor der er fokus på at give eleverne feedforward på deres aflevering og på at eleverne selv bliver bevidste om læringsmål
 5. Tidlig indsats i matematik • Inspiration fra andre lande • Ønsket om bedre resultater for alle elever • Fælles Mål - Anbefalinger om lærernes uddannelse, om elevernes kompetencer og opmærksomhed på elever med matematikvanskeligheder
 6. SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, Louise Falkenberg, UCC, PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepaus
 7. erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde si

Stx - læreplaner 2013. Læreplanerne fra 2013 gælder for undervisning af elever og kursister, der er begyndt gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering før den 1. august 2017 EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes

Didaktiske teorier og modeller Pædagogik og didaktik - for

Hos os kan du læse Matematik A på HF eller som gymnasial supplering. Se hvad du lærer og få et overblik over de uddannelser, hvor vi tilbyder Matematik A Som underviser kan man nemt bruge Mattips undervisningsforløb til at systematisere arbejdet med læringsmål i faget matematik. Der lægges op til, at man som lærer arbejder med målene både i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen og tjekker af, at man kommer omkring alle faser i sin undervisningen. Læs mere på www.ffm.emu.d

www.emu.d

benævnelsen undervisning med Fælles Mål og læringsmål i dansk og matematik og benævnelsen læringsmålstyret undervisning synonymt, da Fælles Mål efter 2014 er velegnet materiale. EMU'en opleves i den forbindelse som tidskrævende at bruge. Lærerne mener at kende elevernes. Alinea Matematik

Kompetenceområde, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, læringsmål og tegn på læring. Dét er nøgleord i de nye Fælles Mål. Men hvad betyder de? Læs her: John Villy Olsen Selv om de fleste af nye Fælles Mål først er gældende fra næste skoleår, skal lærerne allerede i dette. Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvad der overordne

Fælles Mål for folkeskolens fag og emner

 1. opstille og synliggøre læringsmål knyttet til ræsonnement og tankegang på forskellige matematik, samt at kunne opstille og følge matematiske ræsonnementer. Ræsonnement og tankegang fra EMU 1.-3.klasse . Vejledende eksempel på læringsmål Fase 1
 2. CFU har også lavet en matematikjulekalender for indskolingen/tidligt mellemtrin. Se den her. Lav selv en julekalender. Ovenstående julekalender fra CFU er jo sådan set bare en PowerPoint og derfor har de også lavet en skabelon, du selv kan udfylde -eller lade eleverne udfylde.. Læs mere om de interaktive julekalendre her
 3. isteriets hjemmeside. Og KL har lovet, at også læringsplatformene senest til sommer afspejler, at flere tusinde mål ikke længere er bindende
 4. EMU. Marianne Gjelstrup 6 International forskning viser Fagligt læringsmål: At eleverne kan genkende og forklare de geometriske former - parallelogram, kvadrat, rektangel Alle elever var mundtligt aktive med matematik fagsprog

Skabelonen tager udgangspunkt i de Forenklede Fælles Mål for matematik, samt de generelle tanker i forbindelse med planlægning og læringsmålstyret undervisning jf. Relationsmodellen fra reformen 2014, såsom begreberne læringsmål, læringsaktiviteter, tegn på læring, evaluering På den ene side kan et meget specifikt læringsmål bevirke, at lærere vælger opgaver, der er både er uinteressante for eleverne og matematisk fattige. På den anden side kan undervisning være planlagt med afsæt i engagerende opgaver, hvor elevernes aktivitet er central. Det kan føre til en manglende fokusering mod bestemte læringsmål

Materialeplatforme

 1. Er der andre end mig, der ikke vidste, at der kommer eksempler på læringsmål, tegn på læring og udfordringsopgave frem til et hvert sæt færdigheds- og vidensmål, når man klikker på teksten Fase 1, Fase 2 eller Fase 3
 2. g from card games to board games, and everything in between
 3. Hermed følger programmet for dag 1 i uge 38. Vi skal lave en række grublere, løse opgaver fra Instagram, høre om FFM og se opgaven Dagens læringsmål i dag
 4. Viser hvor man finder læringsmål på emu.d
 5. Godt nyttår! Hvordan kombinerer man fysisk aktivitet, grunnleggende ferdigheter og arbeid med ordforråd i flere fag? 2018 startet jeg med å introdusere aktiviteten Hoppeord gj
 6. Målpilen: Et bud på et konkret værktøj til at diskutere læringsmål for eleverne . Et konkret værktøj til at diskutere elevers læringsmål og læringsprogression ud fra er den såkaldte målpil.. Den grundlæggende idé med målpilen er, at lærere i et samarbejde med eleverne kan målsætte undervisningen
 7. Cargo Dynasty er et læringsspil, som giver eleverne indblik. i organisering, styring og strategi. Med udgangspunkt i kompetencemålene i samfundsfag og matematik, skal eleverne opbygge deres egen transportvirksomhed ved at besvare spørgsmål, der giver eleverne indsigt i, hvordan det er at arbejde i erhvervslivet

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK

Så kom ministeriet endelig lidt ind på banen med lidt indspark til at arbejde med læringsmål. Men... Der manglede noget. Det har jeg tilføjet, og hvis man kunne sløjfe trinnet med emu.dk så ville jeg gøre det! For der er ved Gud ikke noget at hente § 1. Formål, fag og læringsmål Den overordnede målsætning er at uddanne økonomer med en god forståelse af matematik og statistik og disse fags anvendelse i økonomisk teori. Matematik-økonomen forberedes via syntesen af fagområderne matematik, statistik og økonomi på at håndtere teoretiske og prakti Læringsmål. Du skal være logget ind for at se denne side. Log på med Uni-Login. Læs om abonnement og prøveperiode. Forløbet. 1. Læringsmål. 2. Cirkel. 3. Cirkel. 4. Undersøgelse af forholdet mellem cirklens diameter og omkreds. 5. Cykeldæk er også cirkler. 6. Arealet af en cirke Matematikportalen til udskolingen er et læremiddel med forløb og opgaver, der er udarbejdet ud fra Fælles Mål. Prøv 30 dage gratis

Stx - læreplaner 2013 - Undervisningsministerie

•Hvad er strategier i matematik, og hvorfor er de vigtige? I Fælles Mål er der ekstra fokus på regnestrategier, og derfor skal de læringsmål, der formuleres, også indeholde regnestrategier. Få indblik i forskellige strategier, lær at formulere læringsmål, og lær at observere tegn på læring NaturTeknologifaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale til natur/teknologi i indskolingen fyldt med tekster, aktiviteter, årsplaner og undervisningsforløb. Prøv gratis i 30 dage Information om prøver og Fælles Mål i matematik. Her finder du oversigter over hjælpemidler ved prøver i 9. og 10. klasse og uddybning af regler om opslagsværker, ordbøger, optegnelser og grammatiske oversigter 1 Årsplan 2016/2017 Matematik i 8. klasse I matematik i 8. klasse arbejdes der med hovedområderne matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Ved udgangen af 9. klasse, skal eleverne besidde følgende kompetencer; - eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik - eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i. om matematik og at satte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om matematik. I 1. trinforløb skal undervisningen lægge vagt pa, at eleverne bliver i stand til at kommunikere mundtligt og visuelt med og om matematik, herunder med brug af digitale værktøjer til skærm- og lydoptagelser samt stillbilleder

Arbejde med læringsmål specialskoler og - Padle

Videre om læringsmål står der: Læringsmålstyret undervisning foregår gennem tre faser: Planlægning, gennemførelse og evaluering. I hver af de tre faser har læreren øje for sammenhængen mellem læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering, så alle elever får passende læringsudfordringer Undervisningen skal give eleverne mulighed for at bygge videre på de forskellige færdigheder, de har med sig fra børnehaveklassen, hvor der var fokus på tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tanke samt it. Undervisningen skal også bygge videre på de erfaringer og den viden, eleverne har med sig fra deres liv uden for skolen sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at indgå. Den viden og de færdigheder, eleverne skal opnå for at leve op til formålet, udvikles i et samspil mellem de læringsmål, der er knyttet til kompetenceområdet matematiske kompetencer, og d Inspiration er hentet fra Victoria Iverssøns blog på Emu, hvor hun skriver om målstyret undervisning. Se mere på Ny Nordisk Skoles videokanal eller tilmeld dig Victoria Iverssøns webinar den 27/10-2014. Se eksempler på læringsmål for matematik

Matematik på A-niveau på HF eller GSK MATEMATIK A KVU

Dagens tal -fast aktivitet. Dagens tal en er god måde lave en fast aktivitet, som ikke kræver forberedelse af dig hver gang. Jeg sørger gerne for at have nogle faste aktiviteter, som eleverne føler sig trygge ved handlinger i den mangfoldighed af situationer, som indeholder matematik. Afsnittet præsenterer en planlægningsmodel, hvor kernen er, at læringsmål knyttet til matematiske kompetencer og læringsmål knyttet til matematiske stofområder spiller sammen i hver Indskoling Kompetencemål efter 2. kl. Færdighedsmål/ Vidensmål Læringsmål Undervisnings-aktiviteter Evaluering Alsidig idrætsudøvelse Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg Kropsbasis Eleven kan spænde og afspænde isolerede kropsdeleEleven har viden om spænding og afspænding Eleven kan fastholde balance i enkle øvelser/ Eleven har viden om balancevariatione Ser vi på vores nabolande har matematik i dagtilbud været tidligere fremme end i Danmark. I Norge indførtes en rammeplan børnehaver i 2006, hvor matematik blev et selvstændigt fagområde under navnet Antal, rum og form. Fagområdet fik selvstændige læringsmål, og personalets ansvar for barnets læring i denne forbindelse blev tydelig Et komplet og ultrasmidigt læremiddel. Vi fortæller ikke, hvordan læreren skal undervise, eller hvordan eleverne skal lære - tværtimod. Vi leverer et ultrasmidigt læremiddel, der kan tilpasses af den lærer og de elever, der bruger det. På samme tid holder vi fast i, at læremidlet skal være komplet

Forenklede Fælles Mål - Mattip Matematik til mellemtrinne

Hvorfor er det især matematik, der vækker så stærke negative følelser, at det ligefrem kan fremkalde angst? Læs interviewet med Maria Kirstine Østergaard. Læs artikel . NyeUdgivelser. KonteXt+ 0, Elevbog/Web. af Helle Nicola Jensen,Marie Teglhus Møller m.fl med læringsmål og de nye Fælles Mål. Vidensportalen er bygget op efter tankegangen om målstyret undervisning, hvor der arbejdes systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisnin­ gen. På vidensportalen kan man finde eksempler og inspiration til alle faserne i arbejdet med læringsmål Vodcast med Pernille Tjellesen om Læringsmål og tegn på læring. 09:59. Vodcast med Christel Aulkær Moll om it og medier - introduktionsoplæ Målet er en anderledes, spændende, problemløsende og eksperimenterende læring. Eleverne skal arbejde med matematik, geometri, fysik og håndværk og design på en helt anden måde, end de plejer. Skolerne får deres egen 3D printer, og eleverne skal således arbejde med at designe og udvikle deres egne 3D produkter i et softwareprogram til pc holde fælles planlægning, fælles opsamling, fælles evaluering af læringsmål og fælles kompe-tenceudvikling. Her kan der være behov for at få en forventningsafklaring mellem medarbejderne, herunder læ-rere og pædagoger imellem, og der skal være enighed om, hvem der varetager de forskellige opgaver i skolen

der løbende blive udarbejdet individuelle læringsmål for den enkelte elev. Disse mål vil løbende blive evalueret, bl.a. i forbindelse med vores Læsebånd, og nye læringsmål vil blive opstillet. I løbet af skoleåret vil jeg bruge læse- og staveprøver til at teste eleverne individuelt. Resultaterne af diss Hands on-eksperimenter med robotter og programmering. Eleverne lærer om design, konstruktion, kodning og programmering, kommunikation og entreprenørskab - og træner det 21. århundredes kompetencer: samarbejde, kreativitet og problemløsning 1 LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ University College Syddanmark, onsdag den 14. januar 15 Oversigt • Lovmæssige forandringer: Fælles Mål • Indsigter fra pædagogisk forskning vedrørende læringsmål i undervisninge

DigiKursus • Vokaldrengene giver en indgang til bogstav-lyd-tilegnelsen af vokalerne for de yngste elever. Kurset handler også om venskaber og relationer. Materialet er bygge Ved undervisningsforløb, emner og temaers begyndelse lægges beskrivelser af læringsmål og undervisningens indhold ud på forældreintra. Derudover sendes der løbende, hen over skoleåret, information ud om mål for og aktiviteter i den understøttende undervisning og i faglig fordybelse De enkelte forløb Hvert af de enkelte forløb er forsynet med forslag til læringsmål til eleverne samt vejledninger til lærere, der lægger op til en differentiering af undervisningen på hvert af de tre klassetrin. Emu Dansk. EMU Indskoling. EMU Matematik Læringsmål i praksis. De overordnede mål for undervisningen er abstrakte formuleringer, som typisk er formidlet i juridisk fagsprog. Den pædagogiske udfordring for underviseren er derfor tydeliggørelsen ved at omsætte dem til konkrete, praksisnære mål.. Denne nedbrydning opdeles ofte i vidensmål og færdighedsmål, mens vurderingen af, om eleverne har lært det, de skal, opdeles i.

Matematik morgener i Z-klassen. Matematik morgener er et koncept, som er udviklet af Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm. Vi arbejder på et ønske om at udvikle en praksis, hvor eleverne kan blive optaget af at bruge matematik til at beskrive og forstå deres nære omverden og dermed blive motiveret for og få støtte til at lære. Intensive og specialtilrettelagte undervisningsforløb med tydelig læringsmål, forældreinddragelse og feedback er blot nogle de undervisningsformer, som danner grundlag for vores filosofi hos MATEMATIKVANSKELIGHEDER.DK EMU'en. Læringsmål fase 2 i natur/teknologi I dette projekt vil vi forsøge at få sat programmering i faget matematik mere i fokus. Logikken, strukturen og metodikken for programmering er ret oplagte i et fag som matematik. Vi ser at projektet vil medvirke til at opfylde nogle af målene. Her finder du materialer og viden - lige til at bruge i det daglige arbejde med at udvikle børnene i København ansvarlighed bevægelse billedkunst biologi børn computerspil dansk engelsk evaluering film Flipped learning geografi historie indskoling integration af it kristendom kroppen lege lovlige billeder læringsmål læsekursus læsning matematik mellemtrin mobiltelefon motion natur/teknik online overbygning præsentation quizzer samfundsfag.

Da javascript er slået fra, må du selv klikke på Videre Fag: Matematik. Klassetrin: Alle. Kort beskrivelse af aktiviteten: Klassen får evt. over flere gange besøg af matematikvejleder, Karen Mikkelsen. Besøget/besøgene kan enten have fokus på en generel introduktion til programmet, men kan også have et mere specifikt læringsmål fx fra kompetenceområdet Geometri og måling

Ex på læringsmål •Eleven kan forhold sig kritisk til kilder (færdighedsmål) •Eleven har viden om historisk metode (videnmål) •Eleven bruger færdigheder og viden i forhold til en bestemt kontekst (fx undersøge websites for holocaustbenægtelse) og reflekterer efterfølgende over, hvordan man generel Der skelnes i teksten mellem undervisningsmål og læringsmål. Bag dette ligger en grundlæggende skelnen mellem undervisning og læring. Undervisning er ikke læring og læring er ikke nødvendigvis et resultat af undervisning, men også af meget andet. Denne brug af begreberne medfører at vi må skelne mellem undervisningsmål og læringsmål PDF | Denne rapport hander om projektet digitalt understøttede læringsmål, der er gennemført i 2014 og 2015 for styrelsen for IT og lærin

Info på matematik 6 klasse opgaver. Få resultater fra 8 søgemaskiner Matematik - december 2004 A3 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. § 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål for folkesko-lens fag og fagområder.) Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og arbejdsmetoder Undervisning i virtuelt klasseværelse. Forløbsplan med beskrivelse af hovedområderne i hver lektion, med Emner, Læringsmål, Materialer, Læringsaktiviteter, Evaluering og Tidsforbrug. AMU Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) 40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Forfattere Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Ligesom folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater og øge elevernes trivsel.<br><br>Her kan du finde generel information om folkeskolen og læse om de initiativer, der skal løfte fagligheden og trivslen blandt eleverne i folkeskolen

populær: