Home

Magnetisch veld

In de fysica en de elektriciteitsleer is een magnetisch veld een veld dat de ruimte doordringt en dat een magnetische kracht op bewegende elektrische ladingen en magnetische dipolen uitoefent. Magnetische velden omgeven elektrische stromen, magnetische dipolen, en veranderende elektrische velden Met ijzervijlsel kunnen we het magnetisch veld visualiseren. De kleine korrels werken allemaal als mini kompasnaaldjes. Ze zijn door influentie gemagnetiseerd en de tegengestelde polen van naburige korrels trekken elkaar aan. Zo sluiten de korrels aaneen en vormen lijnen tussen de polen: de magnetische veldlijnen

Net als dat er bij een elektrische lading een elektrisch veld is, is er bij een magneet een magnetisch veld. Een magnetisch veld is het gebied rond een magneet waarin die magneet invloed heeft op andere magneten. Dit is te merken als je twee magneten met tegenovergestelde polen naast elkaar legt Je kan beschrijven hoe de magnetische veldlijnen lopen, rondom een draad waar stroom doorheen loop

Größtes Schwarzes Loch entdeckt | Neues aus dem Universum • Harald Lesch - Duration: 12:16. Urknall, Weltall und das Leben 469,756 view Hij berekent zelfs exact de invloed van het opbouwen van een ijskap op het magnetisch veld. Hij zet alleen nét de laatste stap niet, nl de constatering dat het rotatieverschil tussen mantel en harde kern de pure veroorzaker van het magnetisch veld is, en de oorzaak van alle ompolingen en excursies

Magnetisch veld en magneet velden Goudsmit Magnetic

1) Sit in easy pose. Hold the arms up at a 60 degree angle with wrists and elbows straight, palms facing up. Begin breath of fire for 1 minute Het magnetisch veld van de aarde is afgenomen. Deze daling begon eigenlijk al 2000 jaar geleden, maar het tempo van de daling werd plotseling veel sneller 500 jaar geleden. Nu, in de laatste 20 jaar of zo, is het magnetisch veld onregelmatig geworden Transcranial magnetic stimulation (TMS), also known as repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS), is a noninvasive form of brain stimulation in which a changing magnetic field is used to cause electric current at a specific area of the brain through electromagnetic induction Magnet Testing, Magnet Standards include: Scope, Terminology & Definitions, Method, Hazards, Preparation, Calibration, Procedure, Precision, Bias, etc. as well as.

2. MAGNETISCH VELD - BZL Elektromagnetisme: (elektro ..

Matter consists of electrically charged particles: each atom consists of light, negative electrons swarming around a positive nucleus. Objects with extra electrons are negatively (-) charged, while those missing some electrons are positively (+) charged Nederlands: Panamarenko, Gerestaureerd Magnetisch Veld,1983-2015, ter nagedachtenis van Menno Meewis (5/10/1954 - 17/10/2012), directeur van het Middelheimmuseum van 1993 tot 201 Solar Magnetic Fields Magnetism is the key to understanding the Sun. Magnetic fields are produced in the Sun by the flow of electrically charged ions and electrons. Sunspots are places where very intense magnetic lines of force break through the Sun's surface

Wetenschappers van het MIT hebben verschillende theorieën bedacht over de oorsprong van dit mysterieuze veld. De eerste gedachte is dat het te maken heeft met het magnetisch veld van de aarde, maar later ontdekten ze dat de barrière aanwezig is, zelfs wanneer het magnetisch veld van de aarde daalt tot 30% Een geleider waardoor stroom vloeit, ontwikkelt dus een magnetisch veld in de ruimte rondom zich. We kunnen dat magnetisch veld opnieuw zichtbaar maken met ijzervijlsel of met kompasnaalden. In de tekeningen hieronder is met rood de stroomvoerende geleider weergegeven

Het Magnetische Veld van de Aarde. Laten we jullie een overzicht geven van de huidige planetaire situatie zoals wij die waarnemen. Het magnetische veld van de Aarde heeft te maken met een perturbatie (schommeling) of morphing (overvloeiing) One way to describe magnetism is through magnetic fields.A magnetic field defines the magnetic force, the push or pull, felt by a particle independent of its charge and velocity (the speed and direction of the particle) due to the presence of other moving charges Concentrating a DC magnetic field to obtain a higher magnetic field in free space has important applications for increasing the sensitivity of a magnetic sensor [23, 24], improving the performance of transcranial magnetic stimulation [25, 26], and improving the spatial resolution of magnetic resonance imaging (MRI) [27], etc Op het omslagmoment is de totale hoeveelheid werveling, en dus magnetisch veld, helemaal niet veel minder dan in de periode ervoor, alleen is de totale som nu wel even nul. Maar lokaal op aarde is er op veel plaatsen nog steeds een sterk veld, noord-zuid dan wel zuid-noord, waardoor de zonnewind nog steeds afgebogen wordt

MAGNETISCHE VELDEN - Natuurkunde uitle

 1. The contents of the boy's pockets naturally made a larger heap, and included marbles, a ball of string, an electric torch, a magnet, a small catapult, and, of course, a large pocketknife, almost to be described as a small tool box, a complex apparatus on which he seemed disposed to linger, pointing out that it included a pair of nippers, a tool for punching holes in wood, and, above all, an.
 2. Kundalini Yoga voor het magnetisch veld en het hart (Electromagnetic Field and Heart Center) KY kriyas (Uit Sadhana Guidelines, vertaald door Wouter Koert) 1) Zit in kleermakerszit. Houd de armen omhoog met een hoek van 60 graden met de polsen en ellebogen recht, de palm van de hand omhoog
 3. Dutch: ·(physics) magnetic field Definition from Wiktionary, the free dictionar
 4. - Geeft aan dat percentage van het opsporen van metalen snelheid en de intensiteit van het magnetisch veld. - Pushing reset knop verandert metaaldetector die geschikt zijn voor de huidige magnetische veldsterkte. Magnetic Field Meter. - Geef de huidige intensiteit van het magnetisch veld rond het apparaat. - Het apparaat is μT
 5. Ferrovloeistof in een magnetisch veld Ferrofluid in a magnetic field. Pronunciation magnetisch (comparative magnetischer, superlative am magnetischsten
 6. This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it
 7. De aarde heeft ook een magnetisch veld: het aardmagnetisch veld. Je kunt het zien alsof de aarde een inwendige magneet heeft. De zuidpool ligt in het noorden en vice versa (dit is logisch omdat een kompasnaald, die noordelijk is, naar het noorden wijst omdat daar de zuidpool vd aarde zit, zuid trekt noord aan)

Translations in context of magnetisch veld in Dutch-English from Reverso Context: De vibranium-kern heeft een magnetisch veld Panamarenko - Magnetisch veld. Lot reference 23200481. The auction you are viewing has now ended Show current auctions Mark lot as favourite favourite

3D-Viewer van het magnetisch veld mijn werk neemt mij aan verschillende onderzoeklaboratoria krachtige magnetische systemen installeren en trainen techs hoe ze te gebruiken. Ditmaal mij nood een magnetisch veld viewer te tonen krachtlijnen. Dit instructable zal tonen hoe de bouw va Van een planeet magnetisch veld vormt een soort schild dat stoot deeltjes en energie uit de buurt van de planeet, bescherming van het oppervlak. Niet alle planeten hebben een magnetisch veld, en degenen die kan hebben velden van verschillende sterkt magnetisch veld het sterkst is in de vrije opening waar de spoel van je luidspreker in beweegt. We kunnen dus niet zeggen dat er geen magnetisch veld is buiten de luidspreker maar wel dat de grootste kracht zich binnenin bevindt. Verder is statisch magnetisme niet zo erg voor data. De-magnetiseren gebeurt me De helende kracht van magneetveld-therapie Magneetveld-therapie is een complementaire geneeswijze die ook preventief kan worden ingezet. Door bepaalde lichaamsdelen bloot te stellen aan een correct gedoseerd magnetisch veld kunnen positieve effecten gecreëerd worden voor het herstel van de gezondheid van mens en dier

Alibaba.com levert 550 magnetisch veld meter-producten. Een brede verscheidenheid aan magnetisch veld meter-opties zijn voor u beschikbaar, zoals elektronische. Ook kunt u kiezen uit automatische testen machine, universele het testen machine en sterkte testen machine magnetisch veld meter Magnetic Field Lines. Magnets are surrounded by magnetic fields. A magnetic field can be thought of as consisting of lines of force. The forces of magnetic attraction and repulsion move along the lines of force. The magnet below is being placed on a surface containing iron filings

A magnetic field covers the whole area in which the attraction or repulsion of a magnet can be felt. For an everyday example: most kids know that if someone in their family is making dinner in the kitchen, they will get called in to help if they watch TV nearby in the living room, but not if they are in their bedroom upstairs (if they are lucky) Elektromagnetisch veld bij een solenoïde (spoel) De onderstaande figuren verduidelijken hoe men magnetisme kan opwekken door een elektrische stoom door een geleider te sturen die rond een ijzerhoudende kern werd gewikkeld Hoe sterk is het magnetisch veld van de aarde? Magnetisch veld van de aarde, is afhankelijk van uw locatie op het aardoppervlak. In regio's in de buurt van de magnetische polen, zoals Siberië, Canada, en Antarctica, het kan meer dan 60 microtesla (0,6 gauss), terwijl in de regio's verder weg, zo

Magnetisch veld draad - YouTub

Attraction and Repulsion By Magnet Poles. Magnets are surrounded by magnetic fields. A magnetic field can be thought of as consisting of lines of force. The forces of magnetic attraction and repulsion move along the lines of force. The magnets below are on a virtual surface containing iron filings The magnetosphere of Jupiter is the cavity created in the solar wind by the planet's magnetic field.Extending up to seven million kilometers in the Sun's direction and almost to the orbit of Saturn in the opposite direction, Jupiter's magnetosphere is the largest and most powerful of any planetary magnetosphere in the Solar System, and by volume the largest known continuous structure in the. De vorm van het (elektro)magnetisch veld rond een stroomvoerende geleider is cirkelvormig met de geleider als middelpunt. Zin van het elektromagnetisch veld bij een rechte geleider Een eenheidsnoordpool richt zich raaklijnig aan de veldlijnen Magnetische Flux Vs. magnetisch veld De studie van magnetisme heeft toepassingen in computers, audio-presentatie en elektrotechniek. Magnetische velden kunnen rondom een klein object, zoals een bar magneet of stereo spreker, of ze kunnen iets veel groter als de planeet aarde rondom

Aardmagnetisch veld - YouTub

Magnetisch veld. Hoe dichter een magneet komt bij de magneet, des te groter is de aantrekkingskracht van de magneet. Als het voorwerp in het magnetisch veld komt, dan wordt het aangetrokken (of afgestoten Het magnetisch veld zal dus een fysische relatie hebben met de stroom, die wiskundig uit te drukken valt als een functie van de ruimte en de tijd. b(x,t) = f( i(t) ) De stroom is sinusvormig. Het magnetisch veld zal in de tijd variëren, maar ook afhankelijk zijn van de positie. De figuur op de volgende bladzijde stelt de variatie in de ruimte. Statisch Magnetisch Veld • Statisch magnetisch veld van 3 Tesla of minder • Maximale ruimtelijk gradiënt magnetisch veld van 720 Gauss/cm of minder MRI-gerelateerde opwarming In niet-klinische tests ontstond de volgende temperatuurstijging in de Dale Buigbare Armplank, #650 Large, bij een MRI gedurende 1 Magnetisch veld translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words Welcome to the Magnetic Sun You can navigate between the pages in order with the links at the top and bottom bars of each page, or jump to a particular section using the table of contents. Return to this page at any time by clicking the Home link. Credits Content by Tom Metcalf Original graphics and design by Lee Slone Additional Image Credit

Dit weekijzeren materiaal is magnetisch gekoppeld aan een permanente magneet welke supplementair omwonden is met een spoel waardoorheen de geluidsinformatie als variabele elektrische wisselstroom vloeit. Hierdoor ontstaat een veranderlijk magnetisch veld welk inwerkt op het magnetisch gevoelig weekijzeren materiaal (membraan of kern) This page was last edited on 3 April 2019, at 18:45. All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; text in the other namespaces is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

4. GPS en Google Maps worden ondersteund. Het kompas is afhankelijk van de exacte prestaties van uw apparaat. Als het kompas perfect werkt, betekent dit dat uw sensoren ook perfect zijn. Integendeel, als het onnauwkeurig is, controleer dan of u niet wordt beïnvloed door een magnetisch veld De maat voor de sterkte van een magnetisch veld wordt de magnetische fluxdichtheid of magnetische inductie. Een magneet wordt gezegd dat het een noord- en een zuidpool hebben; twee magneten zullen elkaar afstoten wanneer gelijke polen tegenover elkaar en trekken elkaar aan als tegengestelde polen komen dicht bij elkaar Pulsed Electro Magnetisch Veld Behandeling - PEMF Electrical and magnetic fields affect all cells within the body. Similar to doors and windows of a house, cell membranes (outer walls of our cells) have channels that allow passage of oxygen and nutrients and elimination of wastes Magneetveld-therapie is een complementaire geneeswijze die ook preventief kan worden ingezet. Door bepaalde lichaamsdelen bloot te stellen aan een correct gedoseerd magnetisch veld kunnen positieve effecten gecreëerd worden voor het herstel van de gezondheid van mens en dier If you don't know the direction of the magnetic field you are trying to measure, this method won't work. Also, if the magnetic field is very small or very large in comparison to the Earth's.

Toelichting Theorie ompoling aardmagnetisch veld - Theo Wolter

magnetisch veld. Indien die geleiders samengevouwen zijn tot een spoel, dan zal er in die spoel een magnetisch flux ontstaan. De flux is rechtevenredig met de stroom. De flux zorgt voor ontstaan van het magnetisch veld b(x,t). Het magnetisch veld zal dus een fysische relatie hebben met de stroom, di Nanotechnologie,oplossingexperiment,2,_Eef,delfosse,17november,2015, Page,1,! Nanotechnologie>oplossingexperiment(2-! ferrovloeistof*&*magnetisch*zand Translation for 'magnetisch' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio De algehele structuur is neutraal en niet-magnetisch. Sowieso zijn vaste stoffen veel minder dynamisch dan vloeistoffen en gassen, dus dat maakt het qua dipolen ook een ander verhaal. Maar goed, vaste-stof-chemie is een heel apart veld waar ik ook het fijne niet vanaf weet Het magnetische veld (of magnetisch veld) bereid volgens de definitie een onzichtbaar krachtveld, die wordt opgewekt door magneten, of alternatief door de bewegingen van elektrische ladingen (stroomloos). De magnetische kracht is in het dagelijks leven komen vaak voor, maar onzichtbaar. Toch kan het zichtbaar gemaakt worden

Kundalini Yoga voor het magnetisch veld en het har

 1. Bij MEG detecteert men deze magnetische velden om zo te kunnen bepalen hoeveel hersenactiviteit er is en waar deze activiteit is.Het magnetisch veld van een enkel neuron is niet sterk genoeg om te detecteren
 2. Het gaat in het gesprek ook over onze hart energie. Het magnetisch veld van het hart is 5000 maal krachtiger dan dat van onze hersenen, het denken (gemeten en gedocumenteerd). En ons magnetisch (hart) veld is aangesloten op het grote veld om de aarde heen
 3. Legeringen van ijzer en zeldzame aardmetalen zoals samarium en neodymium behouden het grootste deel van hun magnetisme, zelfs als ze zich niet in een magnetisch veld bevinden, dus worden ze magnetisch hard genoemd en vormen ze goede permanente magneten. Metalen die geen magneten aantrekke
 4. Translations in context of veld in Dutch-English from Reverso Context: magnetisch veld, dat veld, open veld, magnetische veld, elektromagnetisch veld
 5. Magnetisch veld keert om - Video. Telegraaf 07.08.2013 Het magnetisch veld van de zon keert zich op korte termijn om. Op basis van observaties stellen wetenschappers dat het binnen vier maanden gaat gebeuren
 6. Aan de boven- en onderzijde zijn spoelen aangebracht die een gepulseerd magnetisch veld aanleggen in de meetbuis. Op 2 posities (recht tegenover elkaar) zijn elektroden aan de binnenzijde geplaatst, en wel zo dat de lijn loodrecht staat op de magnetische veldlijnen. En aan de binnenzijde stroomt uiteraard het te meten medium
 7. Faraday Wetten van inductie vormen de basis voor de magnetische waterhoeveelheidmeter die staten dat een spanning is gegenereerd in een geleider als het beweegt door een magnetisch veld. Dit principe wordt toegepast op een geleidende vloeistof die stroomt door de meter buis loodrecht op de richting van de magnetische veld (zie Schema)

Iets beïnvloed het hele zonnestelsel - Het magnetisch veld

Transcranial magnetic stimulation - Wikipedi

Magnetisch veld translated from Dutch to French including synonyms, definitions, and related words Berichten over magnetisch veld geschreven door Petra! Ik lees het vele commentaar van mensen die het achteraf zo goed weten. Van mensen die een stille tocht willen houden, tot mensen die beweren dat dit jonge gezonde dier vrijwillig op de zandbank is gaan liggen, 'omdat ze dat nou eenmaal doen als ze gaan sterven' Indien een product zoals in dit geval de harde schijf, waarop de gegevens staan, wordt blootgesteld aan een sterk magnetisch veld, zal de harde schijf alle data, die er op staat, worden vernietigd. Nu zal een degausser een magnetisch veld produceren die de lading van de harde schijf naar zijn oorspronkelijke toestand brengt Build deze eenvoudige Magnetische Pendulum met zeer weinig componenten. Hall effect sensor wordt gebruikt om de aanwezigheid van magnetisch veld te detecteren, en push de slinger in het exacte moment

Magnet Testing & Standards Magnet Resources MagnetShop

Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase magnetisch veld.Found in 0 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned Ring Magnet. Description NdFeB mainly comprised of neodymium, iron and boron, is the third generation of the rare-earth permanent magnets. Sintered NdFeB is the. Voor de Zwijgende Meerderheid Nederland, de 85% tot en met modaal inkomen, die de melkkoe zijn voor de..

Magnetic Fields - NAS

Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase magnetisch veld.Found in 1 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned 40 jaar geleden, was Prof. Dr. Wolfgang Wiltschko de eerste om te bewijzen dat migrerend robins het magnetisch veld van de Aarde gebruik om tijdens migratie te leide Naam:%_____% % Nanotechnologie-werkboekje-zelfstandig6experiment:Eef6delfosse:01/12/20156 Page646 % Tip:Ditkanjeziendoorheelvoorzichtigeenkompasindebuurttebrengen. De werking berust op de lorentzkracht die een stroomvoerende geleider ondervindt in een magnetisch veld. De werking van elektromotoren berust op een wisselend magnetisch veld. Bij een gelijkstroommotor wordt daarom elektronisch bij de zogenaamde borstelloze elektromotor, de richting van het magnetisch veld veranderd tja magnetisch veld verstoord ook telefoons en met name computers.. Sms-alarm van de politie: wewew 5000 deelnemers aan een sms-waarschuwingssysteem van de politie in Brabant zijn om 06:15 uur gewekt met een onbedoeld sms'je

File:Panamarenko, Gerestaureerd Magnetisch Veld,1983-2015

NASA/Marshall Solar Physic

Magnetisch veld Wikiwan

 1. Deze zijn, magnetisch gezien, meer dan gelijkwaardig aan een omkering van het aardmagnetisch veld. Bovendien is dit veld van nature zich al aan het voorbereiden op een omkering: de aardmagnetische veldsterkte is de afgelopen 1000 jaar en ook de afgelopen decennia afgenomen
 2. With Reverso you can find the Dutch translation, definition or synonym for veld and thousands of other words. You can complete the translation of veld given by the Dutch-English dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Gréviss
 3. ste 60 cm afstand van de computer of tv. - Indien dit apparaat beschikt over een loodaccu, dient deze ten
 4. Hierbij bied ik de officiële uitwerkingen aan van Natuurkunde H12 Versnellen en afbuigen: Elektrisch en magnetisch veld. Preview 3 out of 18 pages
 5. Magnetisch veld Ten opzicht van de rotatieas vertoont het magnetisch veld een hoek van ongeveer 60°. Dit magnetisch veld wordt vermoedelijk veroorzaakt door bewegende massa's diep onder het oppervlak. Manen rondom Uranus Uranus heeft 27 natuurlijke satellieten. De vijf belangrijkste manen zijn: Oberon, ontdekt in 1787 door William Hersche
 6. g biedt tegen van alles en nog wat heelals is danig aan het verzwakken en reeds verzwakt: roeit de mens zichzelf niet uit, dan doen hogere krachten dat uiteindelijk wel
 7. es much of the motion and behavior of the free electrons and ions found there. Satellites observing magnetic forces in space have found (figure on right) that lines from most points on Earth are confined inside a fairly well-defined cavity, the magnetosphere of the Earth

Nog een schok voor de wetenschappers: iemand heeft een

 1. JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles
 2. g die door de ozonlaag wordt geboden, (zie vorige post) heeft de Schepper van de hemel en de aarde nog in een tweede beschermend schild voor haar bewoners voorzien: het magnetische schild
 3. Lage frequenties van het ISO-elektrisch veld van de aarde, het magnetisch veld van de aarde en het elektrostatisch veld dat ontstaat vanuit ons lichaam zijn nauw met elkaar verweven. De lichamelijk symptomen zijn misschien wel een indicatie van dit afnemende elektromagnetisch veld van de Aarde. Bron: Youtube.co
 4. magnetisch veld. Magnetfeld. veld winnen fig Boden gewinnen. in veld en beemden. in Feld und Flur. het vlakke veld. das freie Feld. het open veld. das freie Feld. het.
 5. Groot gat ontdekt in magnetisch veld van aarde. Posted by Ahmose on December 18, 2008 at 3:10pm in Saviors of Earth - The Netherlands & Belgium; Back to Saviors of Earth - The Netherlands & Belgium Discussion
 6. Wanneer je ook thuis wil genieten van heerlijk water dan kan dat met de compacte waterontharder Amfa4000. Deze is zo geplaatst om je waterleiding en het magnetisch veld voorkom dat dat calcium en magnesium kristalliseren. Hierdoor blijft de kalk opgelost in het water in plaats van dat het aan het water gaat hechten
 7. Dit is een electro-magnetisch veld, wat wij de aura noemen. Spreken wij nu verder over de menselijke aura, dan zal men bij onderzoek constateren dat dit electro-magnetisch veld geladen is met het wezen van de persoon die dat lichaam bezit en tevens onder te verdelen is in verschillende lagen. In de Caros-Loges heeft men 7 lagen waargenomen

5.1 Elektromagnetisch veld rond een rechte stroomvoerende ..

Tom Kenyon » Het Magnetische Veld van de Aard

Magnetism and the Sun: Magnetic Field

 1. Verder kunnen andere magneten redelijk gemakkelijk het aardmagnetisch veld ''overmeesteren''. Magnetische meetmethode Men gebruikt magnetisch meetmethode vaak op grote schaal om naar delfstoffen te zoeken. Die zijn vaak magnetischer dan normaal gesteente. Dit onderzoek is vrij goedkoop en gemakkelijk uit te voeren
 2. Inderdaad zou je een verschil kunnen benoemen tussen het magnetisch noorden, een vector, en de magnetische noordpool van het aardmagnetisch veld. Maar dat is wel erg gekunsteld. Hoe kunnen we de jong lezertjes uitleggen dat als je een kompas hebt de noordpool naar het norden wijst maar als je twee kompassen naast elkaa
 3. View and Download Tunturi E4R owner's manual online. Tunturi OWNER'S MANUAL Fitness Equipment E4R. E4R Exercise Bike pdf manual download. om te ontvangen.Let er ook op dat niet meerdere personen met een borstband om, binnen een straal van één meter rond de monitor staan, want..
 4. Ten opzicht van de rotatieas vertoônt het magnetisch veld een hoek van ongeveer 60°. Dit magnetisch veld worre vermoedelijk veroorzaakt door bewegende waterijsmassa's diep onder het oppervlak. Het magnetisch veld van Uranus is ernstig verstoord deudat het ies warmtestraling doorlaat waardoor verschillende magneetvelden opgewekt worden
 5. Magnetic field - definition of magnetic field by The Free
 6. Theorie Ompoling Aardmagnetisch veld - Theo Wolter

populær: