Home

Rads fagudvalg

RADS.dk - Behandlingsvejledninge

Godkendte behandlingsvejledninger og rekommandationer. Medicinrådets Sekretariat Dampfærgevej 27-29 2100. Behandlingsvejledning vedrørende cytoreduktiv behandling af Essentiel Trombocytose og Polycytæmia Vera (ET og PV) - OBS færdigbehandlet af Medicinrådet efter RADS-metoder (behandlet 9. november 2017) Kronisk hepatitis RADS Eponym for reactive airways dysfunction syndrome. This is a non-specific form of ASTHMA that typically occurs as a result of massive exposure to a severe respiratory irritant

Medicinrådet - Behandlingsvejledninge

Radium (RADS) is a Proof of Stake entity specializing in (but not limited to) data and identity validation/verification, custom assets, decentralized voting, and elections via the Radium SmartChain and the SmartChain ZeroClient. The maximum total supply of 9 million coins makes Radium (RADS) a deflationary asset BI-RADS is an acronym for Breast Imaging-Reporting and Data System, a quality assurance tool originally designed for use with mammography.The system is a collaborative effort of many health groups but is published and trademarked by the American College of Radiology (ACR) The rad is a unit of absorbed radiation dose, defined as 1 rad = 0.01 Gy = 0.01 J/kg. It was originally defined in CGS units in 1953 as the dose causing 100 ergs of energy to be absorbed by one gram of matter

O-RADS is an acronym for an Ovarian-Adnexal Imaging-Reporting-Data System which will function as a quality assurance tool for the standardized description of ovarian/adnexal pathology. The creation of a standardized lexicon permits the development of a practical, uniform vocabulary for. RADS has a range of attractive styles to suit every facial feature and mood -UV 400 polarized ,Black Sky ,Blazing RADS, Blue Cardinal, RADS Classic Way Farer ,RADS Gambler, RADS Metal MG ,RADS Midnight Mix ,RADS One ,RADS Deepvators ,F1 Aviators ,Havana Reds ,The Blues, RADS Wildcats, MG. T, and Fire ones- to name a few We love to meet people who want to share their love of food at events, private parties and more. Drop us a line or give us a call

Rane RADs perform digital conversion at the wall with two input and two output audio channels on CAT 5 cable up to 150 meters away from a HAL Multiprocessor RADS Fagudvalg. Biologisk Behandling af Dermatologiske Lidelser: Side 2 af 5 Behandlingsvejledning Hvis der er kontraindikationer for methotrexate bør patienten, før biologisk behandling påbegyndes, ligeledes have manglende respons eller have kontraindikationer over for eller vær Alle politiske spørgsmål bortset fra udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som er Præsidiets ansvar, behandles i et af rådets fagudvalg. Fra forslag til beslutning. Et forslag som stilles af et medlem eller en gruppe af medlemmer henvises til det relevante udvalg med henblik på behandling Reactive attachment disorder (RAD) is a condition found in children who may have received grossly negligent care and do not form a healthy emotional attachment with their primary caregivers.

This content is onyen-protected and requires you to log in to view it. Please click here to log in UnitedRADS, LLC is radiologist owned and operated. Active at every level of the company, radiologist leadership ensures every concern is addressed with patient care as ultimate. We understand the challenges that, hospitals, clinics and imaging centers face in regards to radiologist staffing; we are here to help you overcome those challenges. Nordisk Fagudvalg administrerer en opgavebank, hvor vi løbende indsamler eksamensopgaver udarbejdet af Nordisk-studerende fra de forskellige fag på grunduddannelsen inkl. bachelorprojekter. Står du selv over for en skriftlig eksamen i et af disse fag, har du her muligheden for at se eksempler på, hvordan en eksamensopgave kunne se ud Define Rads. Rads synonyms, Rads pronunciation, Rads translation, English dictionary definition of Rads. n. A unit of energy absorbed from ionizing radiation, equal to 100 ergs per gram or 0.01 joule per kilogram of irradiated material. It has been replaced as..

RADS definition of RADS by Medical dictionar

Hvis der ikke allerede findes et fagudvalg på området, nedsætter Medicinrådet et nyt fagudvalg. Læs mere om: Inddragelse af patienter i fagudvalg; Tidsforbrug for formand og medlemmer af et fagudvalg; Aktive fagudvalg i Medicinrådet. Medicinrådet har nedsat følgende fagudvalg ved at godkende deres kommissorium B-rads Catering. Shoot us an e-mail! Ask us some questions! Phone: 518-326-4041. Brad@b-radsbistro.co

Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) - Agiu

  1. RADS Fagudvalg arbejder efter GRADE-metoden [1-4], som beskrevet i Rammenotat om GRADE i RADS Fagudvalg (www.rads.dk). 5 Behandlingskriterier Der henvises til bilag 2. Endokrin terapi indgår i alle stadier af prostatacanceren. Målet er sænkning af se-testosteron til <50ng/dl
  2. RADS fagudvalg. Drøftelsen på møderne gik hovedsageligt på behandlingsvarigheden. Der skal nu foretages en revurdering af den eksisterende litteratur, og inddrages nye studier af et nyt sammensat underudvalg under RADS med henblik på et nyt baggrundsnotat og en ny vejledning
  3. RADS - bringing theatre to North Yorkshire. The Society is privileged to perform in the Georgian Theatre Royal for three major productions a year, and is committed to providing entertainment of the highest possible standard
  4. RADS er sammensat med repræsentanter fra: Regionerne, Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Amgros og Danske Regioner. RADS blev etableret af Danske Regioner i oktober 2009. RADS nedsætter fagudvalg med eksperter, som har til opgave at skabe konsensus om valg a

Rads - YouTub

  1. BI-RADS Breast Imaging-Reporting and Data System. A quality assurance system and lexicon originally designed for reporting mammography results from patients with breast cancer, and published as an atlas by the American College of Radiology
  2. Disclaimer: This is a beta version of bittrex.com, which is in the process of being tested before official release.To learn about the inherent risks in using pre-release software, click here
  3. Der er oprettet fagudvalg for hvert af ph.d.-skolens ph.d.-programmer - dog et samlet for Statskundskab og Journalistik samt et tværgående fagudvalg for Samfundsvidenskab. Fagudvalgene består af 3-5 repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende fagområde
  4. Send os en besked, hvis du ser en fejl på siden, så vil vi rette den. Klik på Feedback igen for at lukke denne boks
  5. Fagudvalg Ansøgninger til fagudvalget Du finder information om de forskellige typer af ansøgninger på dine studiesider i KUnet under det relevante menupunkt, f.eks. 'Eksamen', eller 'Uddannelsens forløb'
  6. Medlem af følgende fagudvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (Formand) Teknisk Udvalg Kultur- og Idrætsudvalget (Næstformand

Radium (RADS) price, charts, market cap, and other metrics

RADS: Fra behov til rekommandation Identificeret behov Indstilling/ Kommissorium RADS beslutning Nedsættelse af Fagudvalg Fagudvalg møderække De lægevidenskabelige selskaber Økonomi (volumen og eller pris) Kvalitet Effektivitet, patientsikkerhed Analyse Patientforeninger RADS godkendelse Udbud Rekommandation Opfølgning Leverandører. I 2015 publicerede Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) en behandlingsvejledning vedrørende evidensbaseret farmakologisk behandling af børn og unge med astma (5-9). Følgende anbefalinger er i overensstemmelse med anbefalingerne fra RADS. Symptomer/diagnosti De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland består af en række fagpersoner fra regionens sygehuse og psykiatri og andre relevante grupper f.eks. praktiserende læger og speciallæger

indstillet Jim Larsen som ny formand. Efter RADS-møde d 03.06 vil ny udpegningsproces for fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af kolorektalcancer gå i gang mhp revision af behandlingsvejledning som blev godkendt i RADS 28.11.13. Det oplyses at Aflibercept formentlig bliver afregistreret i Danmark pgr. af manglende salg Ved at oprette et Indeed CV, accepterer du Indeeds servicevilkår, cookiepolitik og fortrolighedspolitik, og du accepterer at blive kontaktet af arbejdsgivere via Indeed.. Du giver også dit samtykke til at modtage marketingsmeddelelser fra Indeed og kan til enhver tid afmelde dig ved at følge afmeldingslinket, som findes i vores meddelelser, eller ved at følge beskrivelsen i vores vil Kontakt Faxe Kommune Telefon 56 20 30 00. Frederiksgade 9 i Haslev, Tingvej 7 i Haslev, Søndergade 12 i Haslev E-mail: kommunen@faxekommune.dk Send sikker Digital Post til kommunen >> Anglia: Engelsk Kultur- og Fagudvalg is a student organisation at the AU English Department. We organize student's interests and exciting events. Anglia is a student organisation which attends to the students of the English degree programme's wishes and represents the students in both academic as well as festive respects

BI-RADS - Wikipedi

Biskopper vil svare på kritik af fagudvalg. Der er stor interesse for liturgiarbejdet, som biskopperne har taget initiativ til, men også kritik. Liturgiarbejdet var et af de emner, der blev drøftet på bispemødet den 2.-5. maj 2017 Samarbejde med Ældrerådet, idet det bemærkes, at alle fagudvalg samarbejder med rådet, men at Velfærdsudvalget er rådets primære referenceudvalg; Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område samt bruger- og pårørenderåd inden for botilbudene. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til. I Historisk Fagudvalg mødes de historiestuderende. Det er her, man diskuterer aktuelle emner og problemer på Afdelingen. Alle studerende ved Historisk Afdeling er velkomne ved Fagudvalgsmøderne, og det er ganske uforpligtende at møde op. Man behøver ikke at komme hver gang, men ønsker man et problem eller emne debatteret, dukker man op - og så [

Rad (unit) - Wikipedi

Da det primære fokus i de kommende behandlingsvejledninger for antipsykotika ikke er økonomisk, forventer formand for RADS Svend Hartling ikke, at vejledningen munder ud i et udbud med en stor besparelse. Han påpeger, at RADS også har haft fokus på det faglige aspekt i de behandlingsvejledninger, rådet hidtil har lavet LVS repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab og formand for fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af unipolar depression (RADS) Professionelt virke Professor, overlæge, dr.med

Rådet nedsætter en række fagudvalg, som skal udarbejde forslag til baggrundsnotater, behandlingsvejledninger og rekommandationer for udvalgte terapeutiske områder. RADS sekretariatet i Amgros har i samarbejde med fagudvalgsformændene til opgave at lede fagudvalgenes arbejde. Vi har travlt og derfor søger vi to nye kolleger. Læs mere he Ældre- og Handicapudvalget er et fagudvalg, som selvstændigt kan træffe en række beslutninger inden for ældre- og handicapområdet. fagområde. Større sager bliver dog, efter indstilling fra fagudvalget, behandlet i Økonomiudvalget og til sidst i byrådet Fagudvalg Økonomi & Finans Fagudvalget har på møderne udarbejdet flg. vision for fagudvalgets arbejde: A. Udbygge og vedligeholde erfaringsudvekslinger på økonomiområdet for speditionsbranchen

Med publiceringskanaler menes forlag, tidsskrift, bogserie eller konferenceserie. De publiceringskanaler, der giver BFI-point, skal optages på en liste, som udarbejdes af faggrupper, der er nedsat inden for de forskellige fagområder RADS Vedrørende efterlevelse af vejledninger fra RADS om AK behandling henvises til pkt. 7. Diabetesbehandling; rationel brug af GLP-1-analoger hhv. langtidsvirkende insulinanaloger Brug af GLP-1-analoger og langtidsvirkende insulinanaloger er drøftet i fagudvalg for diabetesbe Bestyrelsen nedsætter et råd samt fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv. Hvert fagudvalg består af medlemmer af bestyrelse og råd, der har særlig viden eller interesse inden for fagområdet. Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalparken

Dagsordener og referater. Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder. Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat Her kan du se oplysninger om vores byråd, udvalg og råd og nævn How popular is Rads? Get traffic statistics, rank by category and country, engagement metrics and demographics for Rads at Alexa Under alle omstændigheder er medlemsvirksomhederne velkomne til at kontakte Speditørernes Retsværn for nærmere vejledning. Din indgangsvinkel hertil er advokatfuldmægtig Søren Edsen Johansen, der træffes på sej@dasp.dk

Fagudvalg og Økonomiudvalg behandler udviklingsmål og omprioriteringer. Der udarbejdes befolkningsprognose. Februar/Marts: Der afholdes dialogmøder med. Klinisk farmakologi er repræsenteret i RADS styregruppe såvel som i alle fagudvalg, der udarbejder kliniske retningslinjer for udvalgte medicinske behandlinger. Prioritering af lægemidler i RADS samt et stærkt lægemiddelkomitesystem bidrager antageligt til at medicinudgifterne holdes på et passende niveau Mødekalender 2019 Uge 15 - udvalgsmøder. 25. april - rådsmøde. 9. maj - bestyrelsesmøde. 26. august - bestyrelsesmøde. Uge 37 - udvalgsmøde

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Byråd, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn. Først vises dagsordner til de førstkommende møder og lige under de fem senest publicerede referater. Under disse to lister har du mulighed for en mere specifik søgning efter en dagsorden eller et referat • rådgivende organ ved udsmykningsopgaver for private og offentlige institutioner, samt for andre kommunale fagudvalg • fremme dialogen mellem kunsten og borgerne • kunstudvalget tildeles årligt en økonomisk ramme. Udvalget består i perioden 2018-2021 af følgende: Byrådsmedlem Mads Sørensen, formand for udvalget Byrådsmedlem Lars. Bevillingsstrategi og restaurationsplan 2014-2017 har været i høring og til evaluering i de relevante råd og fagudvalg. Her har det ført til voldsom debat, hvorvidt der skulle indføres et forbud mod at lade de helt unge komme på værtshuse og diskoteker, hvor der er udskænkning Byggesocietetet sætter fokus på den regionale udvikling. Vi er en landsdækkende organisation med fokus på det lokale. Mød vores lokalformæn SIDE 2/7 skulle være repræsenteret i Grønt Råd. TMU har på deres første møde godkendt kommissoriet og sammen-sætningen af rådet. Administrationen har efterfølgende forespurgt ho

O-Rads - acr.or

Grønt Råd Odsherred - i daglig tale GRO - bidrager til en bæredygtig udvikling af kommunens natur- og miljøforhold Faglig sekretær for det nyt Metastaserende prostatakræft fagudvalg i RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) Scientific Assistant Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin - RADS, Denmark Ældrerådet skal ifølge loven høres i alle forhold om ældres vilkår, før der træffes en beslutning i byrådet og de politiske fagudvalg. Ældrerådet arbejder for, at de ældre bliver informeret bedst muligt om alle forhold, der har med deres levevilkår at gøre Se dato for alle møder i kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg. Der er kun offentlig adgang til kommunalbestyrelsens møder. Disse møder starter med spørgetid kl. 18.00

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) RADS har tidligere indenfor brystkræft udgivet behandlingsvejledninger for Aromatasehæm-mere, behandling af metastaser (SRE) og anti-HER2. Medlemmer af DBCG's bestyrelse og medicinske udvalg har tidligere deltaget i de pågældende fagudvalg for RADS. Vejledninge g) 1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg Udpegningsperioden for repræsentanterne følger den kommunale valgperiode. Medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse efter kommunale regler. Alle udgifter i forbindelse med rådets møder og andre aktiviteter for rådet afholdes af rådets midler

Øverst finder du dagsordnerne til de næste møder og lige under dem finder du de ti referater, vi senest har lagt online. Under de to lister har du mulighed for en mere konkret søgning efter en dagsorden eller et referat Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Byråd, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn. node/336229. Byrådsmøder - se dem på nettet I anledning af NATOs 70-års fødselsdag holder vi fagrådsmøde. Det skal ikke fortolkes som en øget hengivelse til militarisering blandt fagrødderne, men derimod som en hyldest til samarbejde som koncept, hvilket er noget vi hylder

Radswear - Wooden and Metal Sunglasses USA, Bamboo Sunglasse

De 65 folkevalgte i Økologisk Landsforenings ni fagudvalg har nu konstitueret sig efter udvalgenes årsmøder på foreningens generalforsamling i foråret. De ni udvalg omfatter mælk-, svin, planteavl, kød, æg & fjer, frugt & grønt, uland, gårdbutikker & lokalt salg samt virksomhedsudvalget Fagudvalg Nr. 31 September 2013. Nr. 31 - sep tem ber 2013 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og med de lel ses blad, der ud gi ves af En to Danske Advokater varetager branchens interesser og bringer aktuelle nyheder - herunder om kurser. Se, hvad der rører sig i advokatbranchen her

Kommune og i de politiske fagudvalg samt sætter reflektioner i gang hos den enkelte borger i forhold til egen sundhed. Sundhedspolitikken er blevet til i samspil mellem interesserede borgere, repræsentanter fra for-eningslivet, uddannelsesinstitutioner, Erhvervsrå-det, kommunale råd og politiske fagudvalg Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste politiske myndighed. Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system i Rødovre Kommune af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg. Andre råd og udvalg. På denne side finder du oplysninger om kommunens forskellige råd og udvalg En speciel del, opdelt på fagudvalg og på temaer inden for fagudvalgene En del der redegør for tegningsretten Anvendte forkortelser: B = beslutter I = indstiller O = orienteres Eksempel på brug af delegationsplan 1. Administrationen forbereder en sag om at ændre på kommunens nuværende anvendelse af kommunale bygninger Skovmand: Der skal konkret frihed til, før jeg tror på, at læringsmålstyring er død Øget frihed i Fælles mål er en retorisk legitimeringsøvelse, mener manden bag opgøret med læringsmålstyringen I Økonomi- og Indenrigsministeriet overvåger og analyserer vi dansk økonomi, og vi har ansvaret for de overordnede rammer for kommuner og regioner. Samtidig er vi Danmarks valgministerium

b-rad

Præsentation; Publikationer Aktiviteter Bjarki Valtysson is Associate Professor at the Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen and has a background in literature, cultural studies, and digital communication Regeringens nye råd og nævn. De Radikales oversigt over nye råd, nævn, puljer m.v. oprettet af regeringen siden 1. januar 200 Kommunalbestyrelsen er den øverste politiske ledelse i Rudersdal Kommune. Den består af 23 medlemmer, der vælges for en fireårig periode. Den nuværende kommunalbestyrelse blev valgt pr. 1. januar 2018 Sommerkoncert. d. 14/5 kl. 19.30. Gladsaxe Kammerkors sommerkoncert. Gratis. Læs mere Mads Mathias Quartet. d. 17/5 kl. 20. Mads Mathias er så ubetinget én af landets dygtigste croonere - og inspireret og påvirket af store jazzvokalister fra fortid og nutid, fra Nat King Cole og Frank Sinatra til Harry Connick Jr., er Mads Mathias et originalt talent med en unik voka Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse. Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter

RADs - Ran

Delregnskaber behandlet i fagudvalg K - efter endt brug Delregnskaber behandlet i økonomiudvalg B Deltagerbetaling, f.eks. VUC K5 Direktionsmøder, referater fra B DK-systemer, sager henlagt efter B og K efter Statens Arkivers B/K markering af DK-planen (kan ses på www.sa.dk) Dokumentationskontrol, liste for K Stig har derudover været medlem af en del komitéer og råd, bl.a. UNESCOS fagudvalg, Skolestartudvalget og Folkeskolen år 2000. Han har også været engageret i nordisk komitéarebjde, bl.a. i forbindelse med evaluering af norsk førskolelæreruddannelse (NOKUT) og Brennaudvalget om pædagogisk tilbud til alle førskolebørn 77 Orientering i de enkelte fagudvalg fra poster i råd og nævn - Gitte Mie M. Højsgaard Baggrund for sagens forelæggelse Opfølgning på sag forelagt Byrådet den 19. december 2018 om strategisk tilgang ved byrådsmedlemmers tilbagemelding til Byrådet om deres arbejde som medlem af bestyrelser, råd og nævn. Sagens gan

Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union - Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Protokoller - Bilag - Erklæringer knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. Det faglige liv på Kinastudier. Undervisningen på Kinastudier foregår som holdundervisning, forelæsninger og øvelsestimer. I holdundervisningen og til forelæsningerne præsenterer underviserne dig for emner relateret til kinesisk sprog eller til Kina. Herefter arbejder du i din studiegruppe med stoffet, øver det kinesiske sprog, diskutere

•Skab en fælles vision på tværs af fagudvalg •Tag ledelse og sæt retning •Lad uddannelse og arbejdsmarked være ledetråd •Skab miljø for fælles læring •Gør tværgående løsninger til den vigtigste ledelses- og styringsopgave •Samarbejd ved at blande jer i hinandens arbejde Når budgetoplægget er behandlet i fagudvalg og konsekvenser af økonomiaftalen mellem regering og KL er kendt indarbejdes ændringer og konsekvenser i det administrative budgetforslag. Budgetforslaget sendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen i høring hos råd, bestyrelser og institutioner Når hvert fagudvalg skal omsætte sundhedspolitikken til konkrete handlinger, skal der være opmærksomhed på, hvordan Byrådets fælles ejerskab til sundhedspolitikken bliver bevaret. Ligeledes er det helt centralt at holde fast i den linje Byrådet har bygget sundhedspolitikken op omkring - nemlig den direkte dialog og involvering Har i 15 år siddet i Advokatrådets erhvervspolitiske udvalg om fast ejendom og fagudvalg for tingsret, Erhvervspolitisk udvalg vedrørende småsagsproces og retshjælp samt udvalg vedrørende advokatbranchens fremtid og udvalg for drift af advokatvirksomhed og Danske Advokaters Innovationsudvalg og nu Danske Advokaters Brancheudviklingsråd. Kommunalbestyrelsen, kommunal revision og kommunale fællesskaber. Kommunernes styrelse Kommunalbestyrelsen, kommunal revision og kommunale fællesskaber

Den regionale Lægemiddelkomite i Region Sjælland (LMK) arbejder for at sikre rationel lægemiddelbehandling på sygehusene, i Psykiatrien, overgangene mellem primær- og sekundærsektor og i almen praksis Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høres om alle forslag, der forelægges i de forskellige fagudvalg og i Byrådet, hvis sagen vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen Europa-Parlamentets godkendelse sker på baggrund af en høring af hver kommissærkandidat i Europa-Parlamentets fagudvalg for den enkelte kommissærkandidats ansvarsområde. Forud for høringen skal kandidaterne afgive erklæringer om deres økonomiske forhold og interesser for at sikre gennemsigtighed og upartiskhed. Den nuværende Kommissio Arbejdsgruppen foreslår, at der ikke oprettes et udvalg for børne- og ungeområdet, da området forventes at have få sager, og de sager, der bliver, kan i stedet lægges ind under de andre fagudvalg. De tre fagudvalg giver mulighed for, at medlemmerne kan engagere sig i flere områder, da færre fagudvalg betyder færre månedlige møder Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning 2017 til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab

populær: