Home

Estimere

Søgning på estimere i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Estemere Estate. In 1887, William Finley Thompson, a dentist from Baltimore, began building the 5,700 square-foot Estemere Estate in Palmer Lake during a period of Palmer Lake's history referred to as the Ambitious '80's. The Victorian Mansion has 18 rooms, including rooms dedicated to billiards and chess www.fao.or Concino Concini, and his wife Galligai, who subsequently shone at the French court, sought to Italianize the fashion, and introduced some Florentine tailors; but Percerin, touched to the quick in his patriotism and his self-esteem, entirely defeated these foreigners, and that so well that Concino was the first to give up his compatriots, and held the French tailor in such esteem that he would.

They know our boats will stand up to their work, said Willison, and that counts for a good deal. A low estimate from us doesn't mean scamped work, but just that we want to keep the yard busy over a slack time Inden for statistik er et estimat en beregning af en ukendt størrelse ud fra en stikprøve, som kan være mangelfuldt eller indeholde støj.Metoden til beregningen kaldes en estimator og estimatet er resultatet VO2 max. is the maximum volume of oxygen (in milliliters) you can consume per minute per kilogram of body weight at your maximum performance. In simple terms, VO2 max. is an indication of athletic performance and should increase as your level of fitness improves The Drake equation is a probabilistic argument used to estimate the number of active, communicative extraterrestrial civilizations in the Milky Way galaxy.. The equation was written in 1961 by Frank Drake, not for purposes of quantifying the number of civilizations, but as a way to stimulate scientific dialogue at the first scientific meeting on the search for extraterrestrial intelligence (SETI) Our Pi Playlist (more videos): http://bit.ly/PiPlaylist Dr Tony Padilla's unique (and low budget) twist on the Buffon's Needle experiment to learn the true value of Pi

estimere — Den Danske Ordbog - ordnet

Why is the Cockcroft-Gault formula provided on this website? The Cockcroft-Gault (CG) formula is provided on this website for research purposes only. It should not be used for drug dosing or to estimate GFR. The best way to determine drug dosing is with the CKD-EPI Creatinine Equation (2009) or the MDRD Study These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors

Få det rigtige svar i GynZones nyhedsbrev :) Du tilmelder dig her: http://gynzone.us9.list-manage1.com/subscribe?u=b7b0d45b6bf8ef5fa1eb68866&id=3754a8f1bf Ka.. Menu Estimate Basal Metabolic Rate (BMR) using Henry Equations 20 April 2018 on updates. When giving recommendations, nutrition professionals need to take into account several characteristics of their patients

Estemere Estate - Palmer Lak

 1. Learn indigenous peoples with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of indigenous peoples flashcards on Quizlet
 2. Estimere Anslå. Andre former: estimeret, estimation eller estimat Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende
 3. Financial Engineering is a multidisciplinary field involving finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods

estimere verbum (opslaget er forkortet - læs hele artiklen på ordnet.dk)-r, -de, -t [esdiˈmeˀʌ] eller [εsdi-] nu uofficiel stavemåde: æstimere fra latin aestimare 'vurdere' • tillægge noget en bestemt værdi, fx ved sandsynlighedsberegning anslå. Dansk Synonymordbo Kunderne kunne end ikke estimere denne værdi, da der ikke er noget grundlag for at antage, at de havde kendskab til den præcise strækning, varerne havde tilbagelagt inden ankomsten til toldklareringen, og at de derfor vidste, at varerne for så vidt angår en del af deres strækning allerede havde været i transit gennem Fællesskabets territorium Estimating Standard Deviation. Q: I need an estimate of the standard deviation of the weights of a production lot of large and bulky parts, but I don't have time or facilities to measure a bunch of parts

Ja. Vi kan give et bud på hvad turen vil koste. Man skal blot taste start og slut adresse. Man vil herefter få en estimeret pris. Prisen kan dog variere hvis der er mere trafik end forventer og fremkørsel derfor vil tage længere tid Disclaimer: Appliance Pro Today is a free service that helps users connect with local appliance repair contractors. All contractors are independent and Appliance Pro Today does not warrant or guarantee any work performed Name : Score : Printable Math Worksheets @ www.mathworksheets4kids.com Weight Estimation Metric Units: S1 Estimate the weight of each object. 1). 8 kg. 800 g. 80 g 2) 3) 4 Before you can view your VO2 max. estimate, you must put on the heart rate monitor, install the power meter, and pair them with your device (Pairing Your ANT‍+ ® Sensors). If your device was packaged with a heart rate monitor, the device and sensor are already paired VO2max stands for maximal oxygen uptake and refers to the amount of oxygen your body is capable of utilizing in one minute. It is a measure of your capacity for aerobic work and can be a predictor of your potential as an endurance athlete

Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5 Vi ønsker at give vores medlemmer en enkel, hurtig og reklamefri måde at estimere den hastighed, de får fra deres internetudbyder. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg. PRODQNT = Produktionen i antal (denne variabel benytter man ikke til at estimere markedets størrelse) PRODVAL = Produktionen I værdi Alle værdier er i Euro. Og så er det bare at fylde formularen ud for at beregne: (Produktion + import) - ekspor The Palmer Lake Star was erected by these station volunteers. Back to the Walking Tour. #42 Palmer Lake An Army expedition, led by Colonel Henry Dodge, visited the Rocky Mountains in 1835 and mapped a body of water which they named Summit Lake. Afterward, the name changed to Divide Lake, and finally, Palmer Lake Definition of estimate in the Definitions.net dictionary. Meaning of estimate. What does estimate mean? Information and translations of estimate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web

1. Introduction. In financial studies, portfolio performance assessment is an important area , , .Three of the most well-known performance measures, still in use today, are the Treynor index of the excess return per unit of the systematic risk, the Sharpe index of the excess return per unit of the total risk, and the Jensen index , which is defined as the difference between the actual. In capital budgeting, corporate accountants and finance analysts often use the capital asset pricing model (CAPM) to estimate the cost of shareholder equity. CAPM describes the relationship.

Esteem - definition of esteem by The Free Dictionar

 1. ( A) and ( B) Measurement of left atrial (LA) volume from the prolate ellipse method using apical 4-chamber and parasternal long-axis views at ventricular end systole (maximum LA size). D2 is measured from the mitral annular pl
 2. Left Atrial Volume - A New Index in Echocardiography Biswajit Paul Fig. 1: Panel A: LA volume by Simpson's method. Panel B: LA volume by bi-plane area length method
 3. Sammenlignet med mange andre ting i verden, er det ikke svært at estimere software. Det handler blot om at bruge de rigtige teknikker og tilgange og på det punkt er IT industrien et u-land. Udviklere har en indgroet mistillid til at estimere noget som helst
 4. Anslag/estimat 2.02 - phet.colorado.ed

KL er en interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner. 20. april 2016. Model til at estimere kommunens behov for plejeboliger. KL har udviklet et prognoseværktøj, som kommunerne frit kan benytte Estimere Anslå. Andre former: estimeret, estimation eller estimat Få svar på hvad forkortelsen, ordet eller vendingen betyder. Samling af forklaringer på fremmedord, forkortelser og andre vendinger

Det er derfor, vi har udviklet et udvalg af sporingsværktøjer, som giver dig præcis de oplysninger, du har brug for, hvor og når du skal brug dem. Så du kan omdirigere de violiner til at ankomme på skolen første skoledag. Eller estimere leveringen af den livsvigtige medicin, så klinikken kan skemalægge personalet For example, if the variance, σ², is to be estimated from a random sample of N independent scores, then the degrees of freedom is equal to the number of independent scores (N) minus the number of parameters estimated as intermediate steps (one, μ estimated by M) and is therefore equal to N-1 Left atrial (LA) size is related to cardiovascular morbidity and mortality. Cardiovascular magnetic resonance (CMR) provides high quality images of the left atrium with high temporal resolution steady state free precession (SSFP) cine sequences Hi, For some work I am doing, i need to simulate and prove the IV characteristic of an ideal diode (e.g. the diode acting like a switch with infinite current at 0V) and i intended to do this using a virtual diode in multisim. Does anyone know what parameters would be the best t The following entry explains a basic principle of finance, the so-called efficient frontier and thus serves as a gentle introduction into one area of finance: portfolio theory using R

Successiv kalkulation til estimering af projektet. Der findes et utal af metoder til estimering inden for projekter, hvor successiv kalkulation er en af dem. Mange kender også metoden som 3 punkts estimering Beregneren er et meget brugervenligt værktøj og en nyttig hjælp til at estimere mængden af produkt, der kræves for at forsegle fuger og elastiske forbindelser How to estimate your IQ based on your GRE or SAT scores New and improved method to estimate your IQ based on your GRE scores: 1. Add up your Verbal + Quantitative scores. 2. Look at the table given below. It also gives your percentile with respect to the general population Calculating the concentration of a chemical solution is a basic skill all students of chemistry must develop early in their studies. What is concentration? Concentration refers to the amount of solute that is dissolved in a solvent. We normally think of a solute as a solid that is added to a solvent (e.g., adding table salt to water), but the. Glomerular filtration rate (GFR) is a test used to check how well the kidneys are working. Specifically, it estimates how much blood passes through the glomeruli each minute. Glomeruli are the tiny filters in the kidneys that filter waste from the blood

Tibber sender faktura en av de første dagene etter ferdig leveransemåned. Dersom Tibber ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har Tibber anledning til å estimere basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet Udviklingen i bruttonationalproduktet, BNP, beskriver den samlede værditilvækst forbundet med produktion på dansk område. Opgørelsen af BNP offentliggøres som del af nationalregnskabet, og som det øvrige nationalregnskab bliver BNP-opgørelsen løbende revideret i forbindelse med, at nye o

Denne rapporten går gjennom et forholdsvis bredt utvalg av utredninger som har prøvd å estimere ressursrenten i Norge og en del andre land og for noen utvalgte fiskerier. Den er hovedsakelig konsentrert om studier som tar. Innhold Estimere utviklingskostnader i en systemanskaffelse. For å kunne vurdere ulike konsepter opp mot hverandre må du vite omtrent hvor mye de ulike alternativene vil koste Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video. 6 måneder Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere, sammen med udbyderne af de enkelte cookies HERE is a cautionary tale about a telephone giant and a management consultancy. In the early 1980s AT&T asked McKinsey to estimate how many cellular phones would be in use in the world at the turn.

estimate - Wiktionar

Brug linjer og geometriske former til at kontrollere afstande og estimere størrelsen af forskellige ting på Earth. Du kan måle følgende i Google Earth: Linje: Afstanden mellem to punkter p Etterfølgende måling - Verdireguleringsmodellen Forutsetning at virkelig verdi kan måles pålitelig Markedsverdi beregnet ved taksering (særlig tomt og bygninger) Hvis markedsbasert dokumentasjon på virkelig verdi ikke finnes, kan man estimere virkelig verdi basert på:-Nåverdimetoden-Metode for avskrevet anskaffelseskost Hyppighet Skal. Low freight rates in Europe. Shortsea and feeder. Port-port and door-door. Containers, trailers and pallets. Quotes and booking Udover skitsering, projektering og byggeledelse tilbydes også tilstandsvurdering, hvor mangler prissættes for at estimere ejendommens udgifter til vedligeholdelse. Vi står altid klar til at dele ud af vores ekspertise - tegne grundstregerne til jeres næste projekt

Estimat - Wikipedia, den frie encyklopæd

BMI blev udviklet som et statistisk værktøj, og det siger kun noget om, hvor meget du vejer i forhold til din vægt. På trods af det har Deurenberg og co-workers udviklet en formel til at estimere ens fedtprocent ud fra BMI, køn og alde Ved at online tilmelde hjælper du også skue udvalget med at estimere på forhånd hvor mange hunde der deltager på dagen så vi kan forberede os bedst muligt Du kan selvfølgelig også tilmelde på dagen, hvor der er åbent i indskrivningen 9.00-9.45 Palmer Lake Historical Society P.O. Box 662 28 Valley Crescent Palmer Lake, CO 80133 Contact: Al Walter wldrdr@hotmail.com THE PALMER LAKE HISTORICAL SOCIETY AND TH

HarperCollins Publishers Global Corporate Portal. PUBLISHING DIVISION HarperCollins Publishers is the second largest consumer book publisher in the world, with operations in 17 countries, nearly two hundred years of history and more than 120 unique imprints around the world A reliable and free web hit counter with custom counter colors. No Email Required, No Registration, 100% Free How to Calculate Working Capital. Working capital is the measure of cash and liquid assets available to fund a company's day-to-day operations. Having this information can help you manage your business and make good investment decisions...

Edge 820 - About VO2 Max

b) Antal frihedsgrader: 3, eftersom at der er 4 valgmuligheder. Når man har udfyldt de første tre og man ved hvor mange der deltager i testen i alt, kan den fjerde kun have en mulig sum. Dvs How do you calculate left atrial volume index ? 2 doctors weighed in Want a second opinion? Dr. Rick Koch. Internal Medicine - Cardiology. 1 doctor agree Præcise tal er vanskelige at estimere, da metoder og distancer varierer, men generelt udgør transport en tredjedel af en flaskes carbonspor. Importerede flasker kræver omkring to og en halv til. Ein kan ikkje måle evapotranspirasjonen direkte, og ein kan berre estimere den ut i frå indirekte metodar. Oppsamling av vatn. Ein kan estimere evapotranspirasjonen ved å lage ei likning for vassbalansen i ei oppsamling av vatn (eller vasskille)

Hvordan kan jeg præcist estimere forsendelsesomkostningerne? Hvorfor bruger Catawiki kureren og sporingskoden? Hvad er den bedste måde at håndtere et problem på, efter ordren er blevet leveret? Hvornår skal jeg sende mit nummer? Hvordan kontakter jeg køberen af et nummer? Hvordan ændrer jeg status for mit nummer Europrint som sparringspartner I Europrint har vi vores daglige gang på det europæiske trykmarked. Vi kender alt til udviklingen i branchen. Og som din sparrings-partner rådgiver vi dig i den teknisk bedste, mest rentable og bæredygtige løsning. til produktionen af din husstandsomdelte tryksag Alt av våre analyser og investeringer publiseres på denne siden. Våre analyser bygger på grunndige fundamental/tenkniske analyser. Ved å kombinere disse, kan vi på en god måte estimere oss frem til en troverdig target price.-Best of both world

Drake equation - Wikipedi

Pi and Buffon's Matches - Numberphile - YouTub

 1. Idletechs har også programvare som kan estimere begelse og syntetisere bilder med ønsket bevegelse. Vi ønsker nå at en student setter disse ulike metodene sammen til et bevegelsesmikroskop som kan forstørre opp utvalgt liten bevegelse, eventuelt etter fjerning av stor bevegelse
 2. Brug Apple Maps til at angive din destination, søge efter nærliggende restauranter og parkering eller estimere tidspunktet for ankomst til din destination. Telefon. Spørg Siri hvis du vil foretale telefonopkald eller tjekke voicemail. Beskeder. Lad Siri oplæse og svare på dine beskeder, så du kan fokusere fuldt ud på kørslen. Musi
 3. Når man finder middelværdien af et datasæt, svarer det til at finde gennemsnittet at tallene. Man skriver det oftest som et x med en streg ove
 4. Successiv kalkulation - eller tre-punkts-metoden - er en generel estimeringsmetode som kan bruges til at estimere alt fra maling af stuen derhjemme til bygning af en Storebæltsbro og udvikling af software
 5. gammastråling, elektromagnetisk stråling af samme natur som røntgenstråling, men med kortere bølgelængde. Gammastråling udsendes fra kerner, der undergår gammahenfald, som fx den radioaktive isotop cobalt-60 (60Co)
 6. mens du er inaktiv, for at estimere dit stressniveau. Et lavere tal indikerer et lavere stressniveau. Automatisk mål Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål

Cockcroft-Gault Formula National Kidney Foundatio

Denne regnemaskine er at estimere omkostningerne ved at købe en ejendom i Malaysia. Det har en lille forskel fra appen LKC Property Malaysia Charges - udeladt GST og ikke forvirre Home Loan-brugerne. For den faktiske mængde henvises til de respektive fagfolk Slut med at estimere forbruget, hvor aflæseren ikke har fået adgang; Altid præcise målinger - uden at forstyrre privatlivets fred. Vælger du symphonic®, bliver forbruget aflæst helt automatisk. Det sker ved, at forbrugsdataene fra målerne sendes via radiosignaler til en central opsamlingsenhed uden for boligen Som en gratis service til dit arbejde med tilbud og kalkulationer, viser vi her en række indekser, så du fx kan estimere en fremskrivning af priserne i Molio Prisdata MH Solutions ApS. En stærk IT virksomhed siden 2001. Vi har hjulpet mange virksomheder med IT rådgivning, support og udvikling. Vi sørger altid for at have den nyeste viden og certificeringer indenfor bla

Du er nu logget af - vær forberedt til næste løn med vores nyhedsbrev Tilmeld dig nu og få ekspert-tips om løn og HR direkte i indbakken hver måned Estimere tid, kost og budsjett: Dette er enkelt, tenker jeg. Hvor stor kan en babyelefant være? Jeg går på Google og finner ut hvor stor og tung en babyelefant er, og tar det derfra. Egentlig har jeg ikke fått dette fra min sponsor og jeg vet heller ikke hvor gammel elefanten er, så jeg er nødt til å gjette meg frem til et tall mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Grunntall nettoppgave delse. Den indeholder metoder, teknikker og værktøjer til systematisk at identificere, estimere, planlægge, følge op på og høste gevinster. Der er en række fordele ved at anlægge en systematisk tilgang til gevinstrealisering i hele perioden fra en idé fostres til gevinsternes fulde potentiale er realiseret Nous reglons un petit probleme avec le site. Nous reviendrons bientot

Dertil har alder og køn ikke betydning for målingen - den måler direkte og giver svar herpå. Derved undgås brugen af en række matematiske formler til at estimere fedtprocenten, som andre mærker er nødsaget til at benytte The Capital Region of Denmark has sharp focus on health research and innovation where strong collaboration with enterprises, universities and other parties forms the basis for the health services of the future, new innovative treatments, technologies and health-care services. We invite you to learn more about our research in health and innovation

Har du brug for at planlægge eksempelvis produktion eller indkøb, eller ønsker du at estimere salgsvolumen eller besøgstal i den næste uge, er det prognosedata, du skal bruge. Hindcast-data er også prognosedata. Det er prognosedata for et givent sted, der hentes bagud i tid for en given periode Notatet gir en kort beskrivelse av en del sentrale begreper i helhetlig sikkerhetsstyring, dvs. alle systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå Skift registreringsnummer. Har du et Falck Vejhjælpsabonnement og har du samtidig fået ny bil, skal du huske at oplyse os om bilens registreringsnummer, så din nye bil er dækket

ESTEEM meaning in the Cambridge English Dictionar

Det grunnleggende prinsippet for verdifastsettelse av de fleste renteinstrumenter minner mye om en vanlig nåverdiberegning som mange vil kjenne fra investeringsteori. Det handler om å identifisere kontantstrømmene (tidspunkt og størrelse), eventuelt estimere hvis de ikke er kjent Definition Måling af seksualhormonbindende globulin (SHBG) udføres ved mistanke om ændringer i kønshormonerne. SHBG indgår typisk i androgen- eller østrogen-status med henblik på at bestemme den frie koncentration af henholdsvis testosteron eller østrad Når vi ikke spørger alle vælgere, kan vi ikke være helt sikre på, hvad vælgerne vil stemme, men vi kan estimere det med en given statistisk usikkerhed. Hvad afhænger den statistiske usikkerhed af? Den statistiske usikkerhed er ikke nogen fast størrelse. Den afhænger af en række faktorer, som man kan justere for på forskellige måder

Kan du estimere blødning i vand? - YouTub

For at kunne vurdere omfang, og ud fra det, estimere tid til udbedring af skaden på bilen, vil vi meget gerne bede Dem om at sende os følgende: 1. Foto af skaden Foto fra venstre side af skaden; Foto fra højre side af skaden; Foto af skade midt for 2. Foto af bilens (Dokumentation som vi videresender til Deres forsikringsselskab) oversigt YouTuber Videoer statistik Estimere indtjening Abonnenter lever tæller Lignende Youtubers. BeastDNA abonnenter bor count (real-time For den flytende renten kjenner vi bare renten for i dag, fremtidige renter har jo ennå ikke blitt realisert. De er, nettopp, flytende og fastsettes fortløpende for 6 eller 3 mnd perioder som er det vanligste for renteswapper. Prinsipielt kan vi estimere den flytende kontantstrømmen ved å beregne forwardrentene for hver av de aktuelle datoene Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på dine resultater, når du bruger IDAs Lønstatistik og Lønberegner. Det skyldes, at lønberegneren benytter en statistisk model til at estimere den gennemsnitlige løn på baggrund af flere parametre oversigt YouTuber Videoer statistik Estimere indtjening Abonnenter lever tæller Lignende Youtubers. TrueShopping abonnenter bor count (real-time

Now is possible to estimate BMR using Henry equation

Formål: Indsamler information såsom tidspunkt for hvornår en bruger besøgte en website, hvilken side det var, sidens titel og IP adresse. Informationen bruges af ScorecardResearch, som er en service der tilbydes af Full Circle Studies, Inc, som er en del af comScore, Incs markedsundersøgelsesnetværk Book Bonusværksted. Som kunde hos Falck får du op til 10 % i bonus på din værkstedsregning, når du vælger et Falck Bonusværksted. Vi fratrækker bonussen på din næste faktura Betal på din måde. vívoactive 3 er vores første wearable, der Garmin Pay™ Ready. Med kompatible banker kan du ikke bare at lade din telefon, men også din pung ligge derhjemme, og du kan stadig få din efter-workout-drink kun ved hjælp af dit håndled

indigenous peoples Flashcards and Study Sets Quizle

På bildet er hele lyras høyde 146,85mm. Avstanden mellon den nederste knekken og neste fals er 24,23 mm. Fra den til neste fals er det 57,26 mm. Til neste fals igjen er det 30,11 mm. Avstanden fra dekk til nederste del av lyra er 10,89 mm på bildet. Ved hjelp at disse målene kan vi regne ut noen forholdstall for å estimere dimensjoner - Vi har lagt meget arbejde i at estimere prisen, så den har vi høj sikkerhed omkring, siger Martin Rune Pedersen, driftsdirektør i Maersk Oil. Facebook. Twitter Bruges hvis man ønsker at anvende professor Kano's kategorier til at estimere kundens/brugerens opfattelse af features eller kvaliteter. Se her... Cynefin Estimation. Bruges til at få folks vurdering af graden og typen af viden, de har, omkring en sag. F.eks. kan man bruge dem til at bede et Team om vurderingen af hvad de ved om læsningen af.

Fremmedord Estimere - fremmedord og forklaringer, hvad

Da hverken Bolius eller SKAT har mulighed for at kende grundværdien, må vi regne baglæns og estimere en værdi af selve boligen (genopførelsesprisen for en tilsvarende bolig korrigeret for vedligeholdelsesstand og alder). Ejendommens samlede værdi (ejendomsværdien) kender vi fra sammenlignelige boliger i området og fra prisstatistikker Tak, fordi du vælger at sende penge online med MoneyGram. Bemærk, at denne tjeneste i øjeblikket kun er tilgængelig på engelsk. Fortsæt, hvis du føler dig tryg ved at gennemføre processen på engelsk Man kan beregne/estimere sammenhængen mellem HbA1 i mmol/mol og i procent med nedenstående formel: HbA1c (IFCC) = 10,93 x HbA1c (DCCT) % - 23,5; En oversigtstabel med sammenhængen mellem HbA1c (IFCC) og HbA1c (DCCT) findes her Tabel; I 2011 anbefalede Sundhedsstyrelsen at anvende HbA1c til diagnostik af Type 2 diabete

populær: