Home

Handlingsplan förskolan barn behov av särskilt stöd

Publikationer Hedersförtryck

Våga Se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga Vi använder kakor (cookies) för att kunna förbättra din upplevelse av webbplatsen. Kakorna samlar bland annat in data om hur webbplatsen används samt viss teknisk information Socialförvaltningen arbetar utifrån ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt i arbete och bemötande.Ett Salutogent (Hälsofrämjande) och Systemteoretiskt förhållningssätt innebär att individen och de anhörigas resurser, tankar och styrkor tas tillvara samt att individen ska ha möjlighet att känna att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar Annedals Montessoriförskola ligger i bottenplanet på två flerfamiljshus intill varandra. I det ena ligger småbarnsavdelningen Fjärilen med en egen gård och bredvid avdelningen Sunnanäng med barn från 3 år Våga göra skillnad - En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja

Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland behövs en anmälan till socialtjänsten Ett stödmaterial för ökad tillgänglighet inom utbildningen Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och stimulerande att bo, leva och verka. Flens kommun - Sörmlands hjärta 2019-05-24 Vi behöver dig! Frivilliga Resursgruppen (FRG) har till uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov

Ett samhälle fritt från diskriminering

Reglerna gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående. Avgifter från januari 2019. Beslut om nya avgifter fattas varje år. Skolverket har beslutat att höja maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med.

Riktlinjer beskriver hur något ska göras. Det vanliga är att beslut om riktlinjer tas i tjänstemannaorganisationen men det finns även riktlinjer som har beslutats av nämnd På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används Handläggare Handläggarna tar emot ansökningar och fattar beslut om insatser till barn, ungdomar och vuxna med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Danderyds kommun förtydliga vad du som kommunmedborgare kan förvänta dig av äldreomsorgen Du gör en ansökan genom vår e-tjänst eller på en särskild ansökningsblankett. Handläggaren gör sedan en bedömning av hela din situation och tittar i första hand på om ditt behov kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbete

Stöd & omsorg - Flens kommun Sörmlands hjärt

Annedals Montessoriförskola - Stockholms sta

Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ..

 1. Flens kommun Sörmlands hjärt
 2. Gällivare kommun - Gällivare kommu
 3. Danderyds kommun - Avgifter och köregle
 4. Riksförbundet FUB - mynewsdesk
 5. Riktlinjer - Norrkopin
 6. Lediga jobb - Kiruna
 7. nykoping.se - Handläggar

Danderyds kommun - Äldr

 1. Avesta kommuns webbplat
 2. A-Ö Nacka kommu
 3. Att förebygga och bemöta rasism och främlingsfientlighet
 4. Välkommen till Region Västerbotte
 5. sfti - Sveriges Kommuner och Landstin

 1. Nyheter - Borlänge kommu

populær: