Home

Uef avoin yliopisto opinto oikeus

Itä-Suomen yliopisto on maantieteiden ja ympäristöalan osaajien monipuolinen kouluttaja. Historia- ja maantieteiden laitoksella kyseisiä aloja voi opiskella kolmen eri pääaineen - maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan - näkökulmasta

Hakuaika alkaa 21.5. ja loppuu 23.7. Haku päättyy klo 15.00 viimeisenä hakupäivänä Saat tiedon valinnoista aikaisintaan 2.8. Jos olet antanut s-postiosoitteesi hakulomakkeella, saat tulokset myös s-postiisi Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Lehdessä julkaistava lyhenneluettelo voi kuitenkin olla vain suppea otos kaikista käytössä olevista lyhenteistä, sillä jo pelkästään lääketieteen tai jonkin tekniikan alan kootut lyhenteet täyttäisivät kokonaisen kirjan (ja niitä onkin saatavilla)

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus voidaan keskeyttää enintään kahden peräkkäisen lukukauden ajaksi. Opiskelijan tulee ilmoittaa avoimen yliopiston asiakaspalveluun (katso yhteystiedot ) kirjallisesti keskeyttämisestä edeltävän lukukauden loppuun mennessä (kevätlukukaudella 31.07. ja syyslukukaudella 31.12. mennessä) Opinto-oikeus voidaan myöntää myös opiskelijavalinnan perusteella. Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen/-jaksoon kuin siinä tapauksessa, että avoin yliopisto joutuu perumaan kyseessä olevat opinnot. Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle Avoin yliopisto tekee päätökset opinto-oikeudesta tiedekunnan päätösesityksen mukaisesti. Mikäli hakua on puollettu, Avoimessa yliopistossa kirjataan opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus tiedekunnan esityksen mukaisesti sekä lähetetään opiskelijalle tarkemmat ohjeet opintojen suorittamisesta Avoin yliopisto: opinto-oikeuden peruminen. Tällä lomakkeella perut ja perumisen tuloksena luovut opiskeluoikeudesta Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston järjestämään opetukseen. Tutustu perumisaikoihin ja niiden vaikutukseen perittävään opintomaksuun, katso opintomaksut ja opinto-oikeus > Ilmoittautumisen peruminen Avoin yo: Yleishallinto-oikeus, lv. 2018-2019 - Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto, Joensuun kampus Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa, käytämme evästeitä. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen maksuihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. (UEF, University of Eastern Finland.

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, luonnontieteiden

 1. Avoin yliopisto pidättää itsellään oikeuden opinto-ohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin. Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten opintomaksut ja perumisehdot vaihtelevat. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto y-tunnus 0313471-7 PL 9 (Siltavuorenpenger 3 A) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO avoin-yleinen[at]helsinki.fi. Opiskeluun.
 2. UEF//Avoin yliopisto. UEF//AVOIN YLIOPISTO ON Aidosti avoin. Tie tutkintoon. Ei koulutusvaatimuksia tai ikärajoja. Valittavissa yksittäisiä opintoja tai laajempia kokonaisuuksia, mahdollista.
 3. Jos opiskeluoikeutesi on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen, sen kesto on rajattu ja sitä koskevat seuraavat rajaussäännöt. Ennen 1.8.2005 myönnetyissä opiskeluoikeuksissa opintoaikaa ei ole rajattu. Omien opinto-oikeuksien voimassaoloajat voi tarkistaa WebOodista kohdasta 'Omat perustiedot'

Kurssi, Avoin yliopisto Helsinki 17.5.2018 - 15.6.2018 Työoikeus I, 2.5 op Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää työoikeuden perusteiden perussisällön, kykenee soveltamaan tätä tietämystään oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyy kriittisesti arvioimaan tämän oikeudenalan sisältöjä Opintokokonaisuuden opinto-oikeusaika on 4 lukukautta alkaen sen lukukauden alusta, jolloin opintoihin mukaan ilmoittautuu. Yksittäisillä opintojaksoilla opinto-oikeus on voimassa 2 lukukautta. ENNEN, AIKANA JA JÄLKEEN - kuuntele tallenne Yleisten oikeusjärjestysopintojen opiskelun suunnitteluun ja toteutukseen (kesto n. 17 min. Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) Avoin yliopisto toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Vuonna 2014 Avoimessa yliopistossa opiskeli 11 700 henkilöä. Avointa yliopisto-opetusta tarjotaan yliopiston neljän tiedekunnan koulutusaloilla: Filosofinen tiedekunta; Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunt

WebOodi-ilmoittautuminen ei muodosta opinto-oikeutta eli ennen ilmoittautumista sinun tulee tarkistaa onko sinulla voimassaoleva opinto-oikeus opintojaksoon, jolle aiot ilmoittautua. WebOoodi ei tunnista opiskelijan opinto-oikeuksia järjestelmästä ja antaa tehdä ilmoittautumisia, kun joku opinto-oikeus ja uef-tunnukset ovat voimassa Tuetut selaimet: Mozilla Firefox 18 tai uudempi; Internet Explorer 11 tai uudempi; Safari 6 tai uudempi; Google Chrome 23 tai uudempi; WebOodi 5.2. Julkisoikeus. Yhteiskuntatieteellisen alan erikoisjuristitutkinto pätevöittää sinut juridiikan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opintomme perustuvat pääainemalliin: voit erikoistua eurooppaoikeuteen, finanssioikeuteen, hallinto-oikeuteen, lainsäädäntötutkimukseen, rikos- ja prosessioikeuteen ja rikollisuuden tutkimukseen, siviilioikeuteen tai ympäristöoikeuteen avoin yliopisto » Ajankohtaista » Opetustarjonta » Ilmoittautuminen ja maksut » Osaamista työelämään » Lukiolaisille » Ohjeita opiskeluun ja opinto-ohjaus » Yhteistyöoppilaitoksille » Palaute » Yhteystiedo

Kuhunkin opinto-ohjelmaan on merkitty viimeinen mahdollinen hakupäivä. Opinto-oikeus haetaan maksamalla opintomaksu avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Linkit ilmoittautumispalveluun löytyvät kunkin oppiaineen opinto-ohjelmasta kohdasta Maksullisuus. Lue tarkemmat hakuohjeet Hakijalle-välilehdeltä •opinto-oikeus tallentuu ilmoittautumisen jälkeen >> opinto-oikeus oltava voimassa, jotta opintosuoritukset voidaan viedä rekisteriin (opinto-oikeuden voi aina tarkistaa opintotietojärjestelmästä Weboodista) •ILPA-ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa sähköpostiin vahvistuksen maksusta sek Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijahaku on erillishaku. Siirtohaut eivät kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin. Siirtohaun paikan vastaanottaessasi luovut aikaisemmasta, siirron perusteena olevasta opiskeluoikeudestasi. Siirtohaussa voit hakea kandidaattivaiheen opintojen aikana valitsemiisi kandidaatti- ja maisteriopintoihin (3+2-vuotiseen koulutukseen) Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Opinto-oikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella

* Kirjoita missä osallistut tenttiin, (Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus TAI Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus TAI Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus). Jos osallistut tenttiin yhteistyöoppilaitoksessa, kirjoita oppilaitoksen nimi ja paikkakunta (esim Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa yleiskuvan oikeudellisten ilmiöiden historiallisesta kehityksestä. Opiskelija ymmärtää oikeuden kentän laajuuden historiallisessa perspektiivissä: oikeushistoria tarkastelee niin oikeusnormeja, oikeuskäytäntöä, oikeudellisia instituutioita, oikeuskulttuuria kuin oikeudellisia katsomuksiakin Opinto-oikeus haetaan maksamalla opintomaksu avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Linkit ilmoittautumispalveluun löytyvät kunkin oppiaineen opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen. Kaikille hakeneille lähetetään sähköpostilla tieto opiskelupaikasta. Lisätietoja: avoin@ulapland.fi ja 040 484 4495 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto avaa kaikille mahdollisuuden yliopisto-opintoihin. Pedagoginen tuki ja kehittäminen Avoimessa yliopistossa panostetaan opetuksen laatuun

Opintopolk

Opiskelijan on mahdollista valmistua siirtymä-aikana v. 2017-20 myös vanhojen tutkintorakenteiden mukaan mikäli opinto-oikeus on alkanut ennen 01.08.2017. Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja Näytä opintojaksot Avoin yliopisto Bio- ja. Pääsivu > Avoin yliopisto > Ohjeita opiskeluun > Opinto-oikeus. 13.04.2018. Opinto-oikeuden kesto. Avoimen yliopisto-opetuksen opinto-oikeudet myönnetään aina jonkin tietyn aineen opintoja varten ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuna.. Opintomaksut: Yksittäiset opintojaksot 12 euroa/opintopiste Perusopinnot 250 euroa Aineopinnot (väh. 35 op) 350 euroa Aineopinnot (alle 35 op) 10 op/opintopiste Käsittelymaksu 50 euroa (koskee opintojen perumista). Ilmoittautumisen myötä saat määräaikaisen opinto-oikeuden, katso opintomaksut ja opinto-oikeus

Lyhenneluettelo - Kielikell

Ilmoittautumis- ja maksuehdot Avoin yliopisto Helsingin

 1. UEF // Avoin yliopisto - opetustarjonta by University of
 2. Opintojen suoritusaika - UEF Kam
 3. Oikeustieteet Avoin yliopisto Helsingin yliopisto

Avoin yliopisto - Kainuun Aalt

 1. Avoin yo: Terveydenhuolto-oikeus, kevät 2019, verkko-opinnot
 2. UKK tietojärjestelmistä (UEF, avoin yliopisto
 3. WebOod
 4. Oikeustieteet - UEF - Hakeva opiskelij
 5. Henkilökunta - Avoin yliopisto UEF

Opiskelu Avoin yliopisto Lapin yliopisto

 1. Siirtohaku - UEF - Hakeva opiskelij
 2. Avoin yliopisto-opetus Turun yliopisto - utu
 3. Oikeustieteelliset opinnot Avoin yliopisto Helsingin
 4. Syksyllä 2017 alkavat opinnot Opiskelu Avoin yliopisto
 5. Avoin yliopisto Helsingin yliopisto

populær: