Home

Hvilke kommuner skal strejke

Ledelsesretten - Det danske arbejdsmarke

Hovedaftalen At rettighederne er fordelt med en ledelsesret hos arbejdsgiveren og en lønret hos den ansatte er ikke nogen selvfølge. I Danmark er det bl.a. et resultat af en meget langvarig arbejdskonflikt med en langvarig lock-out og strejke helt tilbage i 1899 Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden. Offentlige myndigheder må gerne tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen - forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men de har et særligt ansvar for at sikre, at det sker i fuld respekt for den ansattes ytringsfrihed BEK nr 499 af 27/03/2015 - Bekendtgørelse om kildeskat - Skatteministerie Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien Du kan som elev hos en arbejdsgiver have særlig ret til betalt ferie, selvom du ikke har optjent ferie endnu. Det gælder kun, hvis du har en uddannelsesaftale efter Lov om erhvervsuddannelser

Hvem er vi? Uanset om det gælder løsninger til digitalisering af forretningsprocesser, materialer til udvikling af den pædagogiske praksis eller lager og logistik, så skal Dafolos ydelser gøre en forskel i brugerens hverdag 2.1 Generelt. Generelt gælder det om målgruppen i lovens § 2, stk. 1, at alle lønmodtagere er omfattet af den sygedagpengeberettigede personkreds, herunder lønmodtagere med ret til løn under sygdom som f.eks. funktionærer og tjenestemænd Hvis du har købt en røgalarm fra nogle af de billige webshops, så er det en god ide lige at stoppe op nu. Ifølge Forbrugerrådet Tænk er der god grund til at tænke sig om, inden man investerer i en røgalarm fra f.eks. Wish. Problemet er, røgalarmerne ganske enkelt ikke reagerer på røg For første gang siden Anden Verdenskrig er der her i landet nu partier og bevægelser, der er påvirket af nazisternes blod-og-jord-filosofi: De Identitære, der appellerer til især yngre, samt Rasmus Paludans Stram Kurs

Juridiske nyheder til erhvervslivet og den offentlige sektor

  1. For at bestå indfødsretsprøven (2019) skal du vide noget om det danske velfærdssamfung, vores program er onlinebaseret og du får adgang med det samme
  2. isteren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor
  3. Medlemsmøde om OK15. Plancher fra mødet - pdf format. LFS indbyder hermed alle medlemmer til medlemsmøde i LFS om de kommende overenskomstforhandlinger

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1522 af 18. december 2018, § 7 i lov nr. 1526 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr. 1710 af 27. december 2018 Indledning C.P. Krafts samling. Anmeldelser Arena; Arli; Benneweis . Generelt Eli Benneweis; Diana Benneweis; Nelly Jane Benneweis; Sonny og Manfred Bennewei Servicetekst Hovedgruppe 81 dækker sager om personalemæssige administration, herunder personalemæssig administration vedrørende folkevalgte..

Kildeskattebekendtgørelsen - Bekendtgørelse om kildeskat

INDLEDNING Det danske samfund har rødder, der rækker flere tusinde år tilbage i tiden. Danmarks historie er vigtig at kende, hvis man vil forstå det danske samfund, som det ser ud i dag Fredag den 24. maj kl. 17 præsenterer vi en talk med den marokkansk-franske kunstner Bouchra Khalili. Hun er aktuel med filmværket 'The Temptest Society' i udstillingen 'Europa Endlos' på Kunsthal Charlottenborg og fortæller denne aften om filmen og sin kunstneriske praksis Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018, med de ændringer, der følger af § 1, nr. 1-5, 7-14, 16-19, 21-28, 30-42, 46-48, 51-56, 60, 61 og 64-102, i lov nr. 1670 af 26. december 2017 og § 4 i lov nr. 739 af 8. juni 2018

Børn&Unge - Tidligere årgange - boernogunge

  1. For at bestå indfødsretsprøven (2019) skal du vide noget om det danske velfærdssamfung, vores program er onlinebaseret og du får adgang med det samme
  2. Hvem har ret til ferie - borger
  3. Om os - dafolo.d
  4. Vejl. 9300 af 25/6 2008 - socialjura.d
  5. Lokale Nyheder - Globus Gul
  6. Socialistisk Informations hjemmeside - Socialistisk Informatio

Indfødsretsprøve 2019: Det Danske velfærdssamfun

Events Kunsthal Charlottenborg Udstillingsted for

populær: