Home

Hvad står der i koranen

Hvad står der i Koranen om tørklæde? - Religion

Center for historieformidling: Koranen - fordømmelse af jøder

Det står i Koranen Kronik fyens

Spørger man vore dages unge hidjab-klædte kvinder, hvorfor de går med tørklæde, er standardsvaret: Det står i Koranen. Dermed er der lukket af for yderligere refleksion - og for en konkret stillingtagen til, om hidjab i et samfund som vores virkelig beskytter en kvinde imod forulempelse eller har den stik modsatte virkning Ifølge den anser dr. Puin, at der skal ændres mere eller mindre i en femtedel af Koranen (og jeg tør ikke tænke på, hvilke reaktioner det kunne give anledning til), og den indeholder eksempler på, hvad dr. Puin anser for fejlagtige vendinger (og ikke variationer af stavemåde) i den nuværende udgave af Koranen

Nu blev jeg nysgerrig! Hvad står der helt konkret i koranen

 1. På partiets egne optagelser fra demonstrationen kan man ikke se, hvad der sker i selve antændingsøjeblikket. På den nye optagelse, der er filmet fra en anden vinkel af Local Eyes, kan man se, at flere af deltagerne holder en lighter hen til koranen på samme tid. Og én af dem er Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan
 2. Koranen er opdelt i 114 kapitler, der hver for sig betegnes sura. Den enkelte sura er opdelt i vers (aya, plur. ayat). Når muslimer refererer til Koranen, sker det normalt ved at angive navnet på den enkelte sura og nummeret på det vers, der henvises til. I Vesten refereres der oftest til suraens nummer i stedet for til dens navn
 3. Til sidst, som en sidste udvej, så uanset hvad du læser i Koranen, selv på arabisk, så betyder det ikke det der står fordi du skal læse det i den kontekst som var i den tid det blev skrevet på. Selvom Koranen instruerer muslimerne
 4. Og gør rede for dem (der kæmper mod jer) hvad I formår af (krigs-)magt og af beredne grænsevagter, hvormed I kan skræmme Allahs fjende og jeres fjende og andre foruden dem. I kender dem ikke, (men) Allah kender dem. Og hvad I end giver ud for Allahs sag skal gengældes jer, og der skal ikke gøres jer uret. - [Koranen: 8:60
 5. Koranen (arabiska: القرآن, al-Qurʾān, recitationen) är islams heliga skrift, även kallad al-Qurʾān ul-Karīmu, den ädla recitationen.Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril under en period av 23 år från och med 610
 6. De færreste muslimer er i dag klar over, at det Koranvers, der traditionelt kaldes hijab-verset (Koranen 33:53) faktisk slet ikke handler om kvinders klædedragt, men om at markere en grænse mellem Profeten Muhammads privatsfære og det offentlige rum. Der er tre passager i Koranen, der er interessante i forbindelse med kvinders klædedragt

Hvis Sahih Bukhari bliver forbudt, fordi den opildner til fjendskab, hvad så med Koranen? For hvis Sahih Bukhari indeholder pro-terror-udsagn, tilskrevet islams profet, og opfordrer til at dræbe muslimer, der forlader islam, så er Koranen, islams hellige bog nummer ét, selv fuld af intolerance og opfordringer til vold mod ikke-troende. En. I Koranen står der tre steder (3:54, 8:30, 7:99), at Allah er den bedste af alle løgnere/bedragere. I fortyndede versioner af Koranen står der planlægger i stedet for løgner, men selv i mange af de versioner står der i parentes, at det Arabiske ord som blev brugt i de første skrifte Koranen er inddelt i 114 kapitler, også kaldet suraer, der er opdelt i vers. Her får du hele værket, der både kan benyttes af religiøse og religionsinteresserede. Ellen Wulff står bag denne oversættelse; hun er mag.art. i semitisk filologi og har en ph.d. i arabisk litteratur handling i Koranen. Flere steder i Koranen står der, at mennesket skal gøre det, der er kendt som værende godt, og undgå det, der er kendt som værende forkaste-ligt. Koranen indeholder også en række af de centrale, etiske holdepunkter i islam, hvor bøn, fattigdomshjælp og underkastelse for Gud regnes som påbud, mens ha

use the following search parameters to narrow your results: subreddit:subreddit find submissions in subreddit author:username find submissions by username site:example.com fi En kort præsentation om begrebet åbenbaring i den islamiske livsstil og den centrale rolle som den ædle Koran har, den sidste guddommeligt åbenbaret bog. ----- Like - Del - Kommenter - Abonner. Hvad er forskellen på en imam og en mulla? Hvad står der om Jesus i Koranen? Hvorfor er Jerusalem hellig også for muslimer? Og er det rigtigt, at muslimer har lov at lyve for ikke-muslimer? De sidste to dage har jeg i alle pauser mellem nødvendige gøremål gået rundt med næsen nede i Gads Leksikon om Islam, som udkom i mandags. Det er et. Den fundamentalistisk islamisk sekt ISIS forsøger at erobre Syrien og Irak, men de har ikke held med deres forehavende. Til gengæld udsender de et internet-magasin, hvor de forklarer deres. Udtalelserne er endvidere skoleeksempler på, hvad der sker, når man inddrager tekster fra hadith-litteraturen, der direkte strider imod det helt grundlæggende i Koranens vejledning. Koranen er sin egen bedste fortolker, idet dens forskellige passager supplerer og forklarer hinanden indbyrdes

Enhver der oprigtigt og fordomsfrit søger sandheden, må bestemt komme til den overbevisning, at Koranen er Allahs åbenbarede Bog. Selv om vi ikke nødvendigvis er enige i alt, hvad de har sagt, fremsætter vi her nogle betydningsfulde lærde ikke-muslimers meninger om Koranen Et af Allahs principper er, at Han aldrig kræver et folk ansvarligt med mindre Han har tydeliggjort for dem, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre. Koranen nævner navnene på 25 profeter og antyder, at der har været andre, som ikke er blevet nævnt for profeten Muhammad (Gfvmh)

Koranen - islam.dk Inspiration fra Isla

 1. DR 2016: Hvad betyder det, at du anerkender, at stening og piskeslag står i islams tekster? Waseem Hussein 2016: Man må forholde sig til, at det står der, i stedet for at tage afstand. Hussein forklarer, at man ikke kan tage afstand, for det er jo en del af den hellige tekst. Man kan ikke afskrive den hellige tekst. Ifølge Hussein er det.
 2. Problemet for dem er blot, at sådan står der ikke i koranen. Man må faktisk ud fra de tre steder, hvor beretningen står, næsten nødvendigvis få den tanke, at der i koranen, som i det gamle testamente, er tale om en myte, altså er tale om noget, der vedrører alle mennesker, ikke kun Adam og Eva
 3. ah Tønnsen
 4. Med al tekstfortolkning, af såvel bibel- som korantekster, gælder det, at man altid bør se den i forhold til dens kontekst. Først og fremmes dens litterære kontekst: Hvad står der i versene før og hvad følger efter. Og for det andet, hvad er den historiske sammenhæng disse vers er blevet til i
 5. og i referencen bag i bogen står der en henvisning til tuberculum majus på side 500-etellerandet, som er i bind 2, som beskriver den nedre del af kroppen. Kunne det være et af muskelhæfterne på femur
 6. Randers: Hvad står der egentlig i de hellige skrifter? Ikke alle har læst alle de hellige skrifter, som hører til de religioner, som ifølge Koranen hører til Skriftens Folk - jødernes Tora, kristnes Det nye Testamente og muslimers Koranen - men mange har ud fra deres kendskab til religionerne en forestilling herom

Hvad siger Koranen om Jesus' fødsel? Bibelselskabe

Umiddelbart efter, jeg uploadede mit første indlæg på denne blog, fik jeg ideen til de to næste: De skal handle om spørgsmålets rolle i de kulturbærende skrifter, der er toneangivende andre steder i verden, nærmere bestemt Koranen og Confucius' lære Uddrag Jeg ønsker i min synopsis at belyse begrebet omskæring ved hjælp af Bibelen og Koranen. Det er min mening at analysere tekster fra Bibelen og Koranen, samt perspektivere disse tekster til andre tekster, der for dette emne måtte have en relevans Det er altså ikke med Koranen i hånd, at de mest fundamentalistiske muslimer kan kræve jøderne smidt i havet og Israel slettet af landkortet. Vi har endnu til gode at høre og se en arabisk statsmand, religiøs leder eller en jævn muslim rejse sig og fremholde disse åbenbaringer fra Muhamed, skønt der to gange står, at de er sandhed

En oversættelse er ikke en gyldig version af koranen, der kun eksisterer på arabisk. Selvom koranen er den primære, hellige bog, anser man også sunnaen for at være den anden kilde til religiøs instruktion. Sunnaen blev skrevet af Muhammeds følgesvende, og handler om, hvad Muhammed sagde, gjorde, og anerkendte Som muslim er der mange spiseregler for, hvad der må spises; men alle muslimer må spise mad som jøderne kalder kosher og kan derfor lettere deres indkøb ved, at handle i jødiske butikker, der sælger kosher. Der findes sådan en butik i Danmark. Det er tilladt for muslimer, at spise kamel, hvilket jøderne altså ikke må. Halal. 80% af europæiske muslimer siger at alt i Koranen skal efterleves. Men det er ligegyldigt hvad der står i den. Kommentar by Winged Hussar — 18. oktober 2018 @ 09:59. RSS feed for comments on this post. Leave a commen 'Vi ved, at når de er radikaliserede, så lytter de kun til hvad deres brødre fortæller dem om Koranen. Vi skal bruge Koranen mod dem. I koranen står der også, at man skal have lov af sin mor til at begå Jihad. Hvis jeg vidste det dengang, kunne jeg have brugt det mod Lukas,' siger hun og tilføjer I Matt 19,9 lyder Jesu svar til dem, der spurgte ham, om det er tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Skilsmisse kommer altså kun på tale i tilfælde af utugt, der vel betyder utroskab

Koranen - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Koranen, 9:123. De af de troende, der bliver siddende, uden at de har nogen skavanker, står ikke på lige fod med dem, der kæmper for Guds sag, både med deres ejendom og deres liv. De, der kæmper med deres ejendom og deres liv, dem sætter Gud et trin højere end dem, der bliver siddende
 2. Hvad står der om sharia i Koranen? De fleste muslimer mener, at mennesket ideelt set bør indrette hele sit og samfundets liv i overensstemmelse med Guds mening, og at man kan finde anvisninger på, hvordan det skal gøres i Koranen. Koranen er nemlig ifølge islam Guds ord og indeholder den åbenbaring, Gud gav profeten Muhammed
 3. Hvad står der i årsopgørelsen? Fra juni kan I se jeres årsopgørelse for det foregående år. Her kan I se, om I har nået jeres mål for elevpoint, og om I skal.
 4. fundamentalisme betyder bogstavtro religiøsitet, altså er en fundamentalistisk muslim en der tror på hvad der står i koranen, enten dele af den eller den hele. Jeg vil gerne vædde med at du vil få meget svært ved at finde en muslim der ikke til en vis grad tror på hvad der står i koranen

Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk. Vi har tidligere her i Groft sagt behandlet det betænkelige i, at. Fra sura al-Âlaq og frem til det sidste sura i Koranen er der 19 suraer. I Koranen begynder alle suraer med Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim, på nær sura at-Tauba 9, dvs. 113 gange som ikke er deleligt med 19, men i sura an-Naml kan vi læse historien om profeten Sulajman (fred være med ham) og dronningen af Saba og i aya 31 står der om det. Video: Hvis du ikke kan gengive, hvad der står i Koranen, fortsætter de med at skære halsen over på di

Tørklædet - islam

Hvad siger Koranen om Jihad? - koranogahlulbayt

Dræb de vantro: Terrorister følger blot Koranen! - Kristeligt

Der er faktisk nogle skriftsteder, der omtaler alkohol som noget positivt. I Prædikerens bog 9:7 står der, drik din vin af et glad hjerte. I salme 104:14-15 står der, at Gud giver vin, der giver mennesker glæde. Og i Amos 9:14 står der, at det at kunne drikke fra sin egen vingård er et tegn på Guds velsignelse > Står der nogen steder i koranen noget om at de skal opnå > verdensherredømme ? > Kan nogen hvis det står der, give link til det kapitel hvor det står... > oversat til dansk ;-) Du kan da nøjes med at se på hvordan islams skaber, Muhamed, agerede [med erobringskrige], og se på hvordan hans efterfølgere, kalifferne, agerede [med. 1. Koranen, dog kun principper, ikke helt korrekte 2. Hadith 3. Analog - tilfælde, qijas = lovlige paralleller mellem tidligere hadith(vin, derfor ikke whisky) 4. Ijma = konsensus, ikke længere kun fra menighed men fra ulamaerne. Hadith er profetens sunna overleveret i anekdote-from: hvad han sagde, hvad han gjorde og hvad han forbød eller.

Hvem der lige tog fat og udøvede folkemængdens ønsker synes mig underordnet. Hvis du nogensinde har været med i en demonstration der måske i bagklogskabens lys løb ud af kontrol ved du hvad jeg mener. Hvem der lige kastede stenen gør ikke så meget - vi var i det sammen, alle sammen De mest kendte vers er sura 24, vers 31 i den nye danske oversættelse af Koranen (se kilder). Her står der: Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring I Koranen er Jesus altså profet, hvor han i Det Nye Testamente er den, der profeteres om. Hjertet i kristendommen er, at Jesu fødsel og død hænger uløseligt sammen med menneskets frelse, da ingen ville kunne forsone Gud med mennesket, undtagen Guds udvalgte søn eller rettere sagt; Gud selv Uanset hvad der er værst biblen eller koranen, så er det ikke ens betydende med at man følger det der står deri! Jeg synes det er latterligt at I nedgører koranen på den måde! Hvis I mener at tilhængere af Koranen er så slemme, burde i så ikke være et godt eksempel og vise lidt næstekærlighed?! Næstekærlighed Ingol Sunni-islasm bygger kun på Koranen og hadis medens shia-islam anerkender traditionen og mener at de immamer, som har genetisk forbindelse tilbage til Muhammed selv, har den eneste legitime autoritet til at udtale sig om hvad der er rigtigt og hvad, som er forkert, set med islamiske øjne

islaminfo.dk - Danmarks guide om isla

Med Det Nye Testamente tager vi hul på en helt ny forståelse af døden. Der er meget fokus på Guds magt over døden, især i evangelierne hvor Jesus flere gange vækker døde til live (Mark 5,21-43; Luk 7,11-17; Joh 11,1-44). Den fysiske død står ikke længere som uomgængelig, hvilket opstandelsen slår fast med syvtommersøm Men hvad skal det til for brænde koranen? »Der er to ting i Danmark, som er fuldstændig lovlige, men som ingen tør gøre. Det er at skænde koranen ved at brænde den, kaste med den eller putte bacon i den, og det er at tegne profeten Muhammed. Årsagen er, at risikoen for at blive angrebet eller slået ihjel er meget stor

Kvinden i Koranen - Islam - tro og livsforståels

'Koranen i udvalg' blev udgivet i 1997 og er siden blevet genoptrykt. Hvidberg-Hansen har til grund for sit udvalg lagt et tematisk princip for på den måde at gøre det muligt for en moderne læser at danne sig en fornemmelse af, »hvad Koranen siger om dette eller hint«, som det udtrykkes i forordet Ikke engang islamisterne bryder sig tilsyne-ladende om Koranen. De viser billeder af Koranen, indhyldet i pastel-farvede blomster, men de ved åbenbart slet ikke, hvad der står i bogen. Gülay Kocbay kom med et fattigt pip med, at jeg tog citaterne ud af sammenhængen, derfor skulle de væk. Men skulle Allahs egne ord ikke kunne tale for sig selv

Af alle bøger (...) er Koranen den mest magtfulde rival til Bibelen, men befinder sig uendeligt under den i indhold og form (...). Alt hvad der er sandt i Koranen, er lånt fra Bibelen; hvad der er originalt, er falskt eller useriøst Den islamiske lovgivning og statsteori står ikke som et samlet hele i Koranen, men står spredt blandt det øvrige stof. og det kvalte og hvad der er slået ned. Der stod fx.alså det står der ikke, men jeg prøver bare at fortælle dig noget der giver menning. fx. at man er en rigtigt muslim hvis man har sort hår og brune øje. Og den person som skrev det her ned havde så ikke sorthår så han/hun skrev at man skal havde hvis hår eller noget andet. Men koranen må ikke laves om Homoseksualitet står beskrevet flere steder i Bibelen, og fem tekster handler direkte om emnet. Alle fem tekster forbyder sex mellem to mennesker af samme køn. Det er ikke en af de værste synder man kan begå, og i Bibelen står der tydeligt af man kan blive tilgivet for denne synd. Buddhisme I buddhisme er det ikke en synd at være homoseksuel

Diskussion:Koranen - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hvad skete der med filosofien i islam? Jeg spør om det er forskjeller i oppfatningen av Koranen og det er et poeng her at sharialovene ikke står i Koranen. Hvis vi spørger muslimerne, hvorfor Koranen ligger så tæt op ad Bibelen, vil de svare, at Muhammed (som ifl. Koranen modtog de åbenbaringer, der i dag er samlet i Koranen) var en profet lige som profeterne, vi kender fra det gamle testamente, og som Jesus (som muslimerne kun anerkender som en profet og ikke som Guds søn og verdens frelser) Hvad står der? er fortællingen om at kæmpe og yde sit allerbedste uden nogensinde at lære at læse. Randi fortæller ærligt og usentimentalt om at vokse op som ordblind, om nederlag, ensomhed og afmagt, men også om viljestyrken til at insistere på at få en uddannelse på trods af sin ordblindhed Mange referer til Koranen som videnskabelige fakta, idet Koranen beskriver ting som, ingen umuligt kunne have vidst på profetens tid. Et af dem er Koranens fantastiske beskrivelse af, hvad der sker inde i kvinden, når hun befrugtes. Jeg vil citere Dr. Moores konklusion vedr. sit studie af dette - Politikere på den ene side og muslimer på den anden slynger om sig med ting, der står i Koranen. Ofte er det ikke rigtigt. Det virker helt vildt på mig, og derfor lægger jeg også vægt på, at Koranen på dansk får et emneregister. Så kan man umiddelbart slå efter, når påstande flyver gennem luften, siger Ellen Wulff

Detektor: Rasmus Paludan nægter at have brændt koranen af

I Koranen står de længste suraer først, fx sura 2 (91 i Kåre Bluitgens Koranen kommenteret ) på 286 vers, mens sura 114 (7 i Koranen kommenteret ) på kun tre korte vers står sidst. Der er dog afvigelser, fx er den første sura kun på få linjer Hvad fejler jer da, at I ikke kæmper for Allahs sag og for de svage blandt mændene og kvinderne og børnene - dem, der siger: Vor Herre, før os ud af denne by, hvis beboere er undertrykkere, og skænk og en beskytter fra Dig Selv, og skænk os en hjælper fra Dig Selv. - [Koranen: 4:75

Det gør der hvertfald i Koranen. Åben jeres øjne, I den Hellige Koran står der at skriftens folk vil komme i paradis, kristne er også af skriftets folk, for Jesus er Guds profet, for Abraham er Guds profet, for Moses er Guds profet og for Mohammed er Guds profet I denne gennemgang skal vi se på, hvad der står i bibelen om engle, og vi skal også se på nogle vidnesbyrd på disse op gennem tiden. Lad os begynde med at læse et vers fra Heb 1:14, hvor der står: Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse Haram er et arabisk ord, der i religiøs sammenhæng betegner, hvad der er forbudt ifølge Islam. Ordets antonym (modsætning) er halal. De mest oplagte og velkendte eksempler på ting, der følge Islam er haram, er ernæringsprodukter som svinekød og alkohol. Svinekødsprodukter som for eksempel gelatine anses også af mange for at være haram

Koranen Gyldendal - Den Store Dansk

Koranen er Guds tale til mennesket. Der er nogle modstridende oplysninger om hvem der nedskrev koranen, men den menes afsluttet omkring slutningen af 650'erne, 20 år efter Muhammeds død. Nogle af åbenbaringerne var nedskrevet mens Muhammed var i live. Muhammed sad med den politiske og økonomiske magt i Medina Koranen kan ikke tages op til diskussion. Den er guds ord givet til profeten via ærkeenglen Gabriel og skal læses ordret. Dette er forskernes udfordring. Med udgangspunkt i teksten skal de genfortolke de guddommelige bud. I sura 4:34 står, at man skal slå sin kone, hvis hun ikke adlyder. Eller gør der? Dr

Der er ikke kke kun Gellerup eller Toveshøj, men også Bispehaven, Frydenlund og andre steder. Det er jo et enormt geografisk område, hvor man åbenbart er så bange for, hvad der er, at man ikke vil tillade demonstrationer. Så har man jo mistet en grundlovssikret ret i et enormt område i Danmark, og det er meget alvorligt Hvad siger Koranen om Israel? Koranen har faktisk et mere positivt syn på jøderne og Israel, end det der fremgår af nutidens islam. Vesteuropa har i de seneste årtier mere og mere oplevet islams voksende magt inden for storpolitikken, verdensøkonomien og på det religiøse område. Af Erik Rasmussen, København, forkynder og forhenv. ikke den, der følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne. Koranen er for muslimer i princippet uoversættelig, da den er Guds ord og vejledning til mennesket, åbenbaret på arabisk, som der står i kapitlet om Yūsuf, sūra 12 vers 2: Vi har sendt den ned som en arabisk koran, måske kommer I til fornuft Måske overraskende for mange står der faktisk en del om sport i Bibelen. I hvert fald i Det Nye Testamente og i hvert fald, hvis vi indleder med at skelne mellem sport som underholdning og fornøjelse og så antik sport, der snarere var forbundet med krig, kamp (til tider til døden), lidelse og afsavn Grundloven gør noget klogt, der står nemlig i den at den øverste magt skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Dette er med til at gøre at der ikke er nogen som bliver undertrykt, at ikke en person kan stå med magten altså at der vil foreomme magtmisbrug

Fejl i koranen - hvad siger Muslimer? timemarch Fejl i koranen. Der findes altså to udgaver af den himmels koran, al-kitab, den himmelske bog, en ur-koran hos Allah i den syvende himmel, nemlig den shiitiske og den sunni muslimske På side 23 står der = Al krigsførelse hviler på bedrag. Derfor må en bog om krigskunst som Koranen - der er forklædt som hellig bog = medtage muligheden for at kunne bruge løgnen - som en del af sin erobrings-strategi - og derfor må - løgnen - være tilgængelig i Koranen. Det er den også. Den lovlige løgn hedder = Taqiya = i Koranen Afhængig af, hvornår skyggen bliver dobbelt så lang, kan der derfor opstå en væsentlig forskel på de to Asr tider. Det er denne forskel for, hvornår Asr starter (og dermed hvornår Dhuhr slutter), der gør, at der på nogle kalendere for bønnen vil være en mulighed, der hedder hanafi asr, sen asr eller andet i den stil At du ikke bryder dig om, at livet måske er meningsløst gør hverken fra eller til for sandhedsværdien af de påstande der står i Koranen, Biblen osv. Ligegyldig hvilken religion man brændende ønsker skal være sand, og ligegyldig hvor brændende man ønsker det, så ændrer det ikke rigtig på hvad der er sandt

Bibelen eller Koranen? Begge tekster påstår at være fra Gud, og dermed guddommelige. Hvad er mest troværdigt - en tekst der står fast fra begyndelsen? Eller en tekst der betvivler den grundfæstede tekst, og erstatter den med en tekst der er foranderlig? Hvem kan man stole på? Lad os se på hvad Koranen bekræfter, rent historisk Økonomer, der har undersøgt disse praksisser, har konkluderet, at disse særlige islamiske instrumenter alligevel altid ender med at bero på rente. Blot må man omfortolke, hvad der kvalificerer som rente, eller pålægge kunden skjulte omkostninger, der i praksis skal gøre det ud for rente Derfor skal hvad, der er blevet etableret af Al-Qur'an og Sunnah blive accepteret og bekræftet af en muslim, og hvad der er nægtet (afvist) med to, så er det obligatorisk for en muslim at benægte og afvise det. Der er ingen vejledning og godhed, men ved stikning til Al-Koranen og Sunnah. Allah den Almægtige siger

Helt så kategorisk vil Rukhsar Asif ikke udtrykke det. For der er elementer fra forældregenerationens syn på piger og drenge, der er værd at kæmpe for at lave om, mener hun. »Da jeg som tiårig begyndte at studere Koranen, gik det op for mig, at meget af det, som visse folk forbinder med islam, slet ikke er islam Det står i Koranen. Så kort er forklaringen på, at muslimer foretrækker kød, der er slagtet på en ganske bestemt måde. Den rituelle slagtning hedder dhabihah, og den er grundigt beskrevet flere steder i Koranen. Halal-betegnelsen betyder, at det, man spiser, er rent i forhold til Koranens forskrifter

Men denne respekt har også to aspekter; den helt basale etikette for behandling af Koranen - helt fysisk, og derudover intellektuel brug af Koranen - for at forstå indholdet og implementere indholdet. Vi ser folk i dag, der udviser total mangel på respekt for begge disse aspekter Når man står over for sådan en trussel, bliver individuelle liv en meget billig pris at betale, for at ens gruppe kan overleve,« siger Mikkel Thorup. Gerningsmandens motivation er mudret. Det står ikke klart, om den 22-årige mand, som politiet formoder, stod bag angrebene, var meget religiøst motiveret der er ingen tvivl om at alle burde tage afstand fra de handlinger Naser Khader henviser til, men ikke over for nogen bestemt, og ikke undskyldende på vegne af nogen. handlinger som disse repræsentere kun de mennsker der står bag, de repræsentere hverken islam eller muslimer

populær: