Home

Tyende stemmeret

Tyendeloven, 10. maj 1854 - Aarhus Universite

Tyendelov af 10. Maj 1854 § 1. Den, der har fyldt sit 18de Aar, kan gyldigen bortfæste sig som Tyende. Paa yngre Personers Vegne sker saavel Indgaaelse som Opsigelse af Tyendeforholdet af Forældre eller andre Foresatte, der dog kunne bemyndige den Paagældende til selv at gøre dette

Det danske demokrati, efter 1849 - Aarhus Universite

  1. Parlamentarisme - Wikipedia, den frie encyklopæd
  2. Folketingskandidat Simon Simonsen gentager sig selv 6 gange i
  3. Kim Greiner Fra Dansk Vestindien til
  4. Herrens år - første tekstrækk

populær: