Home

Kyoto aftalen ulande

Japan vil ikke forlænge Kyoto-aftalen Et skarpt udspil fra Japan sætter tilliden mellem ilande og ulande på prøve under FN's klimamøde i Cancún. Japan vil ikke være med til at forlænge Kyoto-protokollen, når den udløber i 2012 På klimakonferencen COP18 i Doha er der opnået enighed om at forlænge Kyoto-aftalen med otte år frem til 2020. Næsten 200 lande besluttede lørdag at forlænge en svag FN-plan, der skal bremse den globale opvarmning frem til 2020 Ulande vil slås til enden for Kyoto-aftale USA kom aldrig med, da Senatet nægtede at godkende aftalen, som forpligtede amerikanerne til at skære CO2-udledningen med syv procent. USA vil.

Japan vil ikke forlænge Kyoto-aftalen Udland D

Store udviklingslande som Kina og Indien skal også med på at begrænse deres CO2-udslip efter 2013. Det bliver den store udfordring på FN's klimakonference i Argentina 6.-17. december, sagde miljøminister Connie Hedegaard (K) onsdag i et samråd i Folketingets miljøudvalg. Det er kun de rige. De rige lande opfylder Kyoto-aftalen, viser tal fra FN denne uge. Det betyder ikke, at landene har nedsat deres CO2-udslip, men blot at aftalen har så mange bagdøre og smuthuller, at det er muligt at leve op til det skrevne ord uden at opfylde målet Udledningsreduktioner for de nuværende Annex-1 lande drejer sig kort sagt om, hvem der skal skære ned på deres udledninger af drivhusgasser, hvor meget de skal skære ned, og hvor hurtigt, de skal skære ned. Forhandlingerne drejer sig om perioden, efter at Kyoto aftalen er udløbet Kyotoprotokollen, Kyotoaftalen, international aftale om reduktion af udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser; aftalen blev indgået i den japanske by Kyoto i 1997. Kyotoprotokollen trådte i kraft i 2005 og er bl.a. tiltrådt af Danmark, men bl.a. ikke af USA, Kina og Indien (2012). Efter protokollen, der er en opfølgning af Klimakonventionen, skulle ilandene - herunder Rusland og en.

Kyoto-aftalen er forlænget til 2020 Udland D

USA kom aldrig med, da Senatet nægtede at godkende aftalen, som forpligtede amerikanerne til at skære CO2-udledningen med syv procent. USA vil stadig ikke diskutere Kyoto, siger Washingtons chefforhandler, Todd Stern. - Kyoto er ikke på forhandlingsbordet for USA, fastslår Stern over for AFP STOCKHOLM: Lederen af FN-organet for klimaforandringerne, Jan Pronk, bebuder, at der sidst i juni gøres et nyt forsøg på at redde Kyoto-aftalen om en begrænsning af udslippet af CO2 og andre drivhusgasser. Det sker, efter at den amerikanske præsident, George W. Bush, i april meddelte, at USA.

Ulande vil slås til enden for Kyoto-aftale - Ekstra Blade

 1. Lomé-aftalen oversættelse i ordbogen dansk - fransk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 2. Media in category Kyoto Protocol The following 34 files are in this category, out of 34 total. Annex I Parties who have ratified the Kyoto Protocol and are committed to emission limitations over the years 2008-2012
 3. * The 15 States who were EU members in 1997 when the Kyoto Protocol was adopted, took on that 8% target that will be redistributed among themselves, taking advantage of a scheme under the Protocol known as a bubble, whereby countries have different individual targets, but which combined make an overall target for that group of countries
 4. Aftalen gælder fra 2020 og efterfølger Kyoto-protokollen fra 1997. Kyoto-aftalen omfatter imidlertid kun et begrænset antal lande, som tilsammen udleder omkring 15 procent af de drivhusgasser, der udledes på verdensplan
 5. For at begrænse miljøpåvirkningen må den enkelte forretningsaktivitet gøres så energieffektiv som mulig Olie- og gasproduktion Udledning af CO 2 fra olie- og gasproduktion er omfattet af Kyoto-aftalen, det europæiske kvotehandelssystem Containerskib ( TEU) Containerskib (6.600 TEU) Tog (diesel) Tog (elektrisk) Lastbil Stort jetfly

Klimaprojekter er håbløs teknologioverførsel til ulande. Hjertet i Kyoto-aftalen - mulighed for at overføre klima-reduktioner og teknologi til ulandene - er under skarp beskydning fra forskere og eksperter. Men det ligger fast, at ordningen fortsætter Den er en millionby, der domineres af smog, skrald, hjemløse, og gamle biler, der ikke har hørt om Kyoto-aftalen. En halv times flyvning østpå bringer dig dybt ind i regnskoven, og du føler for alvor at du er kommet til det mørke kontinent. Befolkningen vinker dig velkommen, for du er.

Lomé-aftalen er her en egnet ramme for konsultationer, en politisk dialog og om nødvendigt en afbrydelse af samarbejdet. The Lomé Convention offers a suitable framework for consultation, political dialogue and, if necessary, the suspension of cooperation I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to nye aftaler, som tilsammen udgør FNs klimamål. Den ene er Paris-aftalen, som er en global, juridisk bindende klimaaftale og Kyoto-protokollens afløser. Den anden er aftalen om Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som afløser 2015-målene, hvoraf flere omhandler klima Mange klimaaktivister og forhandlere fra ulande beklager, at dette klimatopmøde stort set ikke leverer andet en hensigtserklæringer: - Doha-aftalen er tom som et fatamorgana i ørkenen, siger Asad Rehman fra miljønetværket Friends of the Earth, som danske NOAH er tilknyttet. - Trods al officiel spin så leverede dette topmøde intet COP18 - Doha (2012) Resulterede i, at Kyoto-aftalen - den eneste juridisk bindende klimaplan - blev forlænget til 2020. Aftalen omfatter kun et begrænset antal lande, som sammenlagt udleder mindre end 15 procent af verdens drivhusgasudledning

Kyoto-aftalen er forlænget til 2020 - politiken

Kyoto-protokollen blev vedtaget på den 3. partkonference i december 1997 i Kyoto, Japan. Danmark underskrev Kyoto-protokollen i 1998 sammen med de øvrige EU-lande. Det var dog ikke før den 31. maj 2002, at Folketinget besluttede at ratificere Kyoto-protokollen og dermed blev juridisk forpligtet til at leve op til protokollen, når denne. KLIMAKONFERENCE: Alle nationer må være med til at bremse den globale opvarmning. Også de stærke blandt ulandene, siger miljøminister Connie Hedegaard Når miljøminister Connie Hedegaard (K. Connie H.: Stærke ulande må tage medansvar for klimaet Alle nationer må være med til at bremse den globale opvarmning. Også de stærke blandt ulandene, siger miljøminister Connie Hedegaard. I 1997 vedtog landene under Kyoto-protokollen at sænke den samlede CO2-udledning i verden med 5,2 procent (i forhold til udledningen i 1990) mellem 2008 og 2012. Målet blev ikke nået. I december 2015 vedtog knap 200 lande Paris-aftalen om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under to grader Selvom muligheden for at overføre klima-reduktioner og teknologi til ulandene, der er hjertet i Kyoto-aftalen, er under skarp beskydning fra forskere og eksperter, fortsætter ordningen. Sidste år kulegravede Lambert Schneider fra det tyske Öko-Institut CDM- projekterne i ulandene, og der er stadig behov for fundamentale ændringer

Men omregner man tallene til 1990, som alle lande i Kyoto-aftalen bruger som udgangspunkt, ligger USA's reduktioner på kun tre-fire procent. Med udsigt til, at der ikke bliver nogen klimalovgivning i USA i de nærmeste år, anslås det, at USA kun vil reducere 14 procent i forhold til 2005 Kyoto-aftalen giver mulighed for, at et i-land kan få godskrevet nedskæringen, hvis det finansierer et projekt der reducerer udslippet i et u-land. Det kaldes Clean Development Mechanism. Omvendt ulandshjælp Mange u-lande ser en mulighed for at få tiltrængt kapital og moderne teknologi. Men Anil Agarwal advarer Underskriverne af FN's klimakonvention mødes hvert år til de såkaldte COP møder (Conference of the Parties) hvor der forhandles om en ny aftale efter Kyoto aftalen. Et tilbagevendende diskussionspunkt har været fordeling af reduktionsforpligtelser mellem ilande og ulande Status for den danske Kyoto-forpligtelse 2008-2012 . Energistyrelsen opdaterer jævnligt status for opfyldelse af den danske Kyoto-forpligtelse for perioden 2008-2012. Status opdateres, når der tilvejebringes ny information, eksempelvis i form af ny statistik, nye fremskrivninger eller ændrede forudsætninger i forhold til besluttede virkemidler

På den baggrund foreslår EU at videreudvikle det eksisterende system under Kyoto-aftalen. Man vil dele U-landene op i flere grupper, og dermed give de veludviklede U-lande et incitament til at nedbringe deres udslip. Præcis hvordan det kommer til at foregå er ikke fastlagt endnu Kyoto-aftalen blev indgået i december 1997 i Japan men først ratificeret i 2005, da Rusland endelig skrev under. Aftalen indebærer, at de globale udslip af drivhusgasser skal reduceres med 5,2 % i forhold til 1990-niveau frem til perioden 2012, hvor aftalen udløber Kyoto-aftalen er en såkaldt juridisk bindende aftale. Der er dog ingen straffeinstans (domstol), der kan straffe de lande, som ikke overholder aftalen. Canada har eksempelvis for længst opgivet at leve op til målene. COP15-mødet i 2009 - Copenhagen Accord. Inden COP15 i københavn var der store forventninger til topmødet I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to aftaler, som tilsammen udgør FN's klimamål: Paris-aftalen, som er en global, juridisk bindende klimaaftale og Kyoto-protokollens afløser, og aftalen om Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som afløser 2015-målene, hvoraf flere omhandler klima

spektiv, der anvendes i Kyoto-aftalen, når Danmarks forpligtelser til CO 2 reduktioner skal opgøres. Her inkluderes den klimabe-lastning, der finder sted inden for et lands grænser (dvs. inklusiv udledningen knyttet til produktion af fødevarer til eksport), mens den belastning, der hidrører fra import af fo Den Afrikanske Gruppe ønsker også, at rige lande, der er med i Kyoto-aftalen, skal sænke deres CO2-udledning med 52 pct i 2017 og 65 pct i 2020 sammenlignet med udledningen i 1990, hvilket er langt over EU's målsætning på 20 pct i 2020 En forlængelse af aftalen - enten til 2017 eller 2020 - vil imidlertid blive uden Rusland, Japan og Canada samt fortsat USA, så dens rækkevidde vil under alle omstændigheder blive yderligere svækket. Endvidere kan man ikke forvente underskrifter på en Kyoto-forlængelse i Durban - blot en hensigtserklæring om en forlængelse

Ulande vil slås for Kyoto-aftale - TV

 1. Dette har resulteret i, at de østeuropæiske lande dermed har begrænset deres andel af EU's klimafinansiering. Polens interesse i klimadebatten er at bibeholde deres status som udviklingsland ifølge Kyoto-aftalen, og det er vigtigt for Polen, at der i en ny global aftale sættes de samme vilkår som de har i dag
 2. Forhandlingsteksten er blevet kortet ned fra 54 til 42 sider i løbet af sidste uge, men der er fortsat stor uenighed om de helt centrale punkter. Det gælder særligt finansiering af reduktioner og klimatilpasning i ulandene, hvilke forpligtelser ilande og ulande skal have i aftalen samt formuleringen af et globalt, langsigtet reduktionsmål
 3. Kyoto-protokollen er til dato den eneste bindende internationale aftale, som sætter konkrete reduktionsmål for de lande, der har underskrevet den. Protokollen består af mange forskellige dele, og specielt en del, som man kalder de fleksible mekanismer, har været meget omdiskuteret, da de bygger på de frie markedskræfter

Kyoto-aftalen er en internationalt gældende aftale, hvis formål er at beskytte jordens klima. De lande, der er tiltrådt aftalen, forpligter sig til at begrænse og reducere udledningen af kuldioxid og fem andre drivhusgasser. Aftalen blev oprindeligt indgået 11. december 1997 i Kyote, Japan Siden 2012 har FN og verdenssamfundet arbejdet intenst på at forhandle sig frem en afløser for Kyoto-aftalen. FN's klimapanel IPCC meldte i 2007 ud, at man bør tilstræbe at holde den globale temperaturstigning frem til år 2100 på højest 2° C over, hvad den var i slutningen af 1800-tallet Jeg er hundrede procent sikker på, at Kina bliver i aftalen. Geostrategisk må det også få kineserne til at tænke, at det her er en mulighed. Og jeg håber så, at Europa kender sin besøgstid. Det kan i virkeligheden føre til, at vi kommer tilbage til den normale situation - som vi har kendt siden Kyoto-aftalen i 1990'erne Desuden skal Kyoto-aftalen forlænges med en ny etape efter 2012, alle store CO2-udledere skal senest i 2015 love bindende reduktioner, og den ny Grønne Klimafond skal bringes til at fungere. Danmark har allerede lovet 100 millioner kroner til fonden

Kyoto-aftalen blev indgået den 11. december 1997 i Kyoto, Japan. Aftalen indebærer, at de rige landes udslip af drivhusgasser reduceres med 5,2 pct. frem til ulande. lands miljøindsats. G77 & Kina agerer udadtil, som om alle 132 ulande har fælles interesser, og her kommer de fattige lande ofte i klemme mellem de store. Desuden skal Kyoto-aftalen forlænges med en ny etape. Kyoto-protokollen blev skrevet under af USA ved forhandlingerne, men da den amerikanske kongres efterfølgende ikke godkendte aftalen, trådte den aldrig i kraft i USA. Aftalen er blevet kritiseret for at være baseret på 1990-niveauer

Ulande vil slås til enden for Kyoto-aftale - borsen

ark vedtog Kyoto-aftalen i 2002, men Færøerne ville ikke være med i aftalen. 93 % af Færøernes energiforbrug kommer fra olie. Olie er et fossilt brændstof. Det betyder, at det afgiver masser af kuldio. Færøerne -> Energi og råstoffer energi og råstoffer. Schweiz -> Indledning r dog med begge organisationer perspektiv, der anvendes i Kyoto-aftalen, når Danmarks forpligtelser til CO 2-reduktioner skal opgøres. Her inkluderes den klimabelastning, der finder sted inden for et lands grænser (det vil sige inklusiv udled-FØDEVARERNES ANDEL AF KLIMABELASTNINGEN| 2 Det er gennem Kyoto-aftalen blevet til en national udfordring at formindske udslippet radikalt. Klimaproblematikken er kommet til at udgøre en ramme for store dele af miljø- og energipolitikken. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold prøver at undergrave Kyoto-aftalen - til trods for, at det forsat er Danmarks officielle politik, at drivhuseffekten skal reduceres. Offentlige indkøbere kan stille miljøkrav i EU-udbud Af Christian Ege, Det Økologiske Råd. offentlige indkøbere har lov til at stille miljøkrav, også når varer og tjenesteydelser skal i EU-udbud

CDM kom udelukkende med i Kyoto-aftalen, fordi USA forlangte det som betingelse for at gå med til den overordnede syv procents CO2-reduktion, som Kyoto endte med. USA ville have et aftalesystem, der tillod dem at fortsætte deres egne CO2-udledningerne i USA i stor stil Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. FN, IPCC og Kyoto-aftalen p1435 Side·Info. COP-møder og 2 grader-målsætningen p1434 Side·Info. Paris-aftalen 2015 p3482 Side·Info. Opgaver til Miljøpolitik p1428 Side·Info. Øvelsesopgaver p1431 Side·Info. ulande og teknologisk niveau p1359 Side·Info FN, IPCC og Kyoto-aftalen p349 Side·Info. COP-møder og 2 procent målsætningen p350 Side·Info. Globale klimaforhandlinger 24.4 Eksport, ulande og teknologisk niveau p790 Side·Info. Opdeling af eksport efter teknologisk niveau p1828 Side·Info

Danmark er i mål med Kyoto-aftalens første halvleg Ingeniøre

 1. 15.4 Eksport, ulande og teknologisk niveau p3142 Side·Info. Opdeling af eksport efter teknologisk niveau p3150 Side·Info. FN, IPCC og Kyoto-aftalen p3286 Side·Info. COP-møder og 2 procent målsætningen p3285 Side·Info. Paris-aftalen 2015 p3301 Side·Info
 2. Formentlig for perioden 2013-20. Én af de helt centrale opgaver op til decembermødet i København er, at finde løsninger, som kan accepteres af ilande og de velstående ulande. I 1997 blev en lignende aftale lavet, nemlig Kyoto aftalen
 3. Danmark skal først og fremmest satse på at begrænse drivhusgasudledningerne gennem miljø- og energiprojekter i Østeuropa og ulande; Danmark skal både gøre en indsats for at begrænse energiforbruget i Danmark og, gennem miljø- og energiprojekter, også i Østeuropa samt ulande; Enkeltsvar batteri - randomisering 1-5. Sp. 26
 4. I Doha skal Kyoto-aftalen forlænges, klimaindsatser verden rundt finansieres, skibsfart og luftfart indrulleres, og den store globale klimaaftale, som blev skitseret i Durban, hvor alle yder efter evne, skal lægges i langt fastere rammer, samtidig med at tiden inden dens iværksættelse ikke må gå til spilde
 5. En række vækstøkonomiers og ulandes bestræbelser på at styrke samarbejdet med andre ulande og vækstøkonomier for derigennem at reducere de gamle magters globale indflydelse til fordel fo
 6. Selvfølgelig er det åbenbart at f.eks. de manglende underskrifter på Kyoto-aftalen fra nogle af verdens største forurenere stikker alvorligt i øjnene. Du skyder på kapitalismen, men det er formålsløs upræcision, - der vil godtnok være spredehagl, der rammer, men for mange ramner ved siden af
 7. 15.4 Eksport, ulande og teknologisk niveau p3142 Side·Info. Opdeling af eksport efter teknologisk niveau p3150 Side·Info. Landeeksempler p3149 Side·Info. FN, IPCC og Kyoto-aftalen p3286 Side·Info. COP-møder og 2 grader-målsætningen p3285 Side·Info

Kyoto-protokollen - Lokal og global klimapolitik - NOAH's

Ruslands regering godkender Kyoto-aftalen. Nu mangler blot vedtagelsen i Dumaen. Læs mere. Læs UNEP-chefens udtalelse i den anledning. Det nye kommunekort med ca. 57 kommuner er ved at være klar. Læs mere. Jordskælv (6,0 Richter) på San Andreas-forkastningen. Læs mere hos USGS og i USA Today. KMS: Ny udgave af Danmarks Topografiske. Det globale ved problemet er også, at selvom det primært er de rige lande der udleder CO2, påvirker konsekvenserne alle klodens lande. I 1997 forsøgte man sig med en global løsning på problemet; Kyoto-aftalen hvor bl.a. de rige lande skulle nedsætte deres udslip med 6-8 % (USA var ikke med)

EU: Kyoto-aftale ikke død - politiken

Danmark har et stort forbrug af fossile brændstoffer og er blandt de lande i verden, som har højest CO2-udslip per indbygger. Det er gennem Kyoto-aftalen blevet til en national udfordring at formindske udslippet radikalt Pressemeddelelse fra danske NGOer fra 92-gruppen ifm. afslutningen på klimamødet COP23 i Bonn, Tyskland Danske NGOer ved afslutningen af COP23: Stærkere klima-indsats de kommende få år er afgørende. COP23 resultat giver mulighed for at hæve ambitionsniveauet i 2018, men hvis det skal lykkes, vil det kræve større politisk vilje og indsats fra verdens lande, herunder [

Connie H.: Nu skal store ulande med i Kyoto-aftalen BT ..

Kyoto-aftalen fra 1997 er lige nu den gældende internationale aftale om at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Aftalen, der skal nedbringe de rige landes udledning af drivhusgasser med 5,2 pct., trådte i kraft 1. januar 2008 og gælder indtil 2012 Nyt Europa skyder 2016 i gang med et fyraftensmøde, hvor vi sætter fokus på EU's klimapolitik efter COP21. Tdligere Klima- og Energiminister og EU-Kommissær Connie Hedegaard lægger vejen forbi og giver sit perspektiv på, hvad vi kan forvente af EU's klimapolitik efter COP21, og hvad EU bør prioritere for at kunne indfri aftalen Kyoto-protokollen International klimaaftale fra 1997. Aftalen binder alle de underskrivende lande til at reducere udslippet af drivhusgasser. Inden 2012 skal udslippet på verdensplan således sænkes med 5 pct. i forhold til 1990. Danmark er forpligtet til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. LCA (Life Cycle Assesment På klimamødet, der sluttede tidligt søndag morgen, blev det aftalt, at Kyoto-aftalen skal forlænges, og at en ny global klimaaftale skal forhandles færdig inden 2015 og gælde fra 2020. Og det resultat skuffer miljøorganisationerne

Rige lande opfylder kun Kyoto-aftalen på papiret Arbejdere

2009 står i klimatopmødets tegn. For Københavns Universitet vil året blive præget af blandt andet klimakongressen i København i marts 2009 hvor KU er vært, samt en række andre tiltag inden for klimaområdet. Som en særlig faglig, især studenterrettet, aktivitet udskriver Københavns Universitet 16 supplerende prisopgaver inden for klimaområdet som følger KU's regler for. De fleste ulande har ikke samme grad af planlægning og styring, og man kan se hos de ulande, der er under kraftig økonomisk udvikling, at deres energiforbrug - som bygger på fossile brændsler - også stiger kraftigt. Der er derfor brug for, at der i ulandene dels udøves større grad af planlægning og styring a Siden COP17 i Durban er der arbejdet på den ny aftaletekst, som blandt andet skal erstatte Kyoto-protokollens skarpe opdeling i i- og ulande, således at for eksempel Indien kan pålægges andre forpligtelser end Malawi. Et andet væsentligt aspekt er opfyldningen af Klimafonden, som ifølge. da [28] Det fremgår klart af bemærkningerne til Artikel 1, stk. 1, i GPA, at indkøb foretaget i forbindelse med bunden bistand til udviklingslande ikke er omfattet af aftalen: Having regard to general policy considerations relating to tied aid, including the objective of developing countries with respect to the untying of such aid, this.

Alma-Ata-aftalen var drevet af politisk, socialt og økonomisk uacceptable udfordringer med store uligheder i sundhedstilstanden i og på tværs af landene. Målene skulle nås i år 2000, hvor alle mennesker i verden skulle opnå en tilstand af sundhed, der ville sætte dem i stand til at leve et værdigt og produktivt liv Fremme ved Aleppo efter at have droppet nogle våben af på vejen, som Ziadeh ikke mente var med i aftalen, overdrager Ziadeh sine medbragte lægemidler til en oprører, der står bøjet over en såret kammerat. Oprøreren pakker den flade grønlige pakke op og konstaterer at det kun er gazebind med desinficerende sprit

Efter Kyoto - Lokal og global klimapolitik - NOAH's klimaside

Kyoto-protokollen om en samordnet international indsats for at begrænse den globale opvarmning var resultat af intense internationale forhandlinger, hvor USA under præsident Clinton spillede en afgørende rolle, således at USA fik sat meget kraftige fingeraftryk på resultatet The twenty-second session of the Conference of the Parties (COP 22) and the twelfth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 12) will be held in Bab Ighli, Marrakech, Morocco from 7-18 November 2016 Det er i store træk kun EU landene som endnu er parter til Kyotoprotokollen. Og aftalen har stor principiel betydning for udviklingslandene netop fordi den er juridisk bindende (og dermed præcedensskabende) og fordi den indeholder finansieringsmekanismer til støtte for indsatser i udviklingslandene 28. november 2007. Særlige prisopgaver om klima 28-11-2007 - . 2009 står i klimatopmødets tegn. For Københavns Universitet vil året blive præget af blandt andet klimakongressen i København i marts 2009 hvor KU er vært, samt en række andre tiltag inden for klimaområdet Det er værd at notere, at EU har nået målet fra Kyoto og mere til. Jeg mener, at aftalen i København om at reducere de globale CO 2-udledninger bør være bindende. Med henblik herpå har jeg forelagt et ændringsforslag til Parlamentets beslutning om denne sag med anmodning om fastlæggelse af et internationalt sæt af sanktioner i den.

European Commission - Press Release details page - [Graphic in PDF & Word format] RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION DA C/04/283 Den 14. oktober 2004 i Luxembourg 12908/04 (Presse 283) Pressemeddelelse Formand Pieter VAN GEEL Nederlandenes statssekretær for miljøpolitik Vigtigste resultater af Rådets samling Rådet nåede til politisk enighed om udkastet til direktiv om håndtering af affal Er det realistisk, at 2-gradersmålsætningen bliver overholdt efter aftalen i Durban? Hedegaard: Hverken jeg eller EU synes, 2020 er helt fantastisk. Sagen er bare, at det valg vi havde i Durban var enten at EU tog en anden forpligtelsesperiode (under Kyoto-protokollen, red.) eller at vi slet ikke fik en aftale aftalen fra Oktober 2000 om at investere US$9 millioner i et 28 MW kraftvarme anlæg til US$25.8 der opføres af et private kraftfærksselskab i en industripark beliggende i Andhra Pradesh. Hovedparten af el- og den termiske produktion forbruges lokalt. Selskabet sælger, under en licen Her er Danmark virkelig foregangsland: Ministerierne giver i store kampagner aflad for CO2-emission fra træfyring som 'CO2-neutral', fordi al afbrænding burde følges af genplantning. De påberåber sig FNs Klimapanel, selvom påstanden om CO2-neutralitet stammer fra politiske opfølgninger af Kyoto-aftalen

Kyotoprotokollen Gyldendal - Den Store Dansk

Her har vi altså et eksempel på, at noget, vi i de industrialiserede, højtudviklede lande har skabt - et problem, et klimaproblem med udledning af CO 2 - får store konsekvenser i ulande, lande langt væk fra os, med hensyn til deres sikkerhedssituation. Det synes jeg er meget vigtigt, for det viser jo i virkeligheden, at når vi taler. Dette var måske den største årsag til, at så mange udviste en ægte interesse i - og vilje til - at man under FN's klimakonference i København [som i øvrigt skal erstatte de tidligere aftaler, herunder Kyoto-aftalen, som udløber år 2012], kunne få nogle konkrete og globale bindende aftaler for at bremse denne negative udvikling

Ulande vil slås til enden for Kyoto-aftale - Politik www

Danmark er ikke bange for at sige nej i EU. Altinget.dk d. 29. december 2013. Danmark har været tredjeflittigst til at trække nej-kortet eller stemme blankt i EU-forhandlinger De fattige ulande? Det skal du analysere nu, idet du inddrager figurerne herunder. Den første figur er en prognose for, hvordan CO 2 -udslippet vil forløbe, såfremt intet gøres for at begrænse det. Den anden figur viser, hvor mange ton CO 2 , der samlet er udledt pr. indbygger siden industrialiseringen påbegyndtes i midten af 1800-tallet En amerikansk petition fra Oregon erklærede: Vi opfordrer U.S.A,´s regering til at afvise aftalen om global opvarmning skrevet i Kyoto, Japan, i december 1997, og ethvert andet lignende forslag. De foreslåede grænser på drivhusgasser vil skade miljøet, hindre fremskridt i videnskab og teknologi, og skade menneskehedens sundhed og velfærd Målet i 2020 er 4 procent reduktion, og her siger beregningerne 5 procent med de indlagte forudsætninger. Samtidig vil Danmark overopfylde Kyoto-målsætningen om en CO2-udledning på højst 54,8 millioner ton årligt i 2008-12 eller 21 procent mindre end i 1990. Her siger fremskrivningen ekstra 0,8 mio. ton CO2-ækvivalenter årligt

- Kristeligt Dagbla

Endelig vil vi på miljøområdet samle vore bestræbelser om opfølgningen af Kyoto-klimadebatten, FN's forhandlinger om rent vand og administrationen af verdens skovreserver, anførte Robin Cook. I sine moderniseringsbestræbelser står Den Europæiske Union over for nogle hårde valg, sagde rådsformanden Summary - book A History of World Societies, Combined Volume - chapters 22-30 + selected parts of chapters 31-33 (the parts in the syllabus) in danis

Lomé-aftalen - Dansk-Fransk Ordbog - Glosb

European Commission - Press Release details page - C/01/131 7587/01 (Presse 131) (OR. en) Formand: Björn ROSENGREN Kongeriget Sveriges erhvervsminister og minister for beskæftigelse og kommunikation INDHOLD DELTAGERE 5 PUNKTER, DER HAR VÆRET DEBATTERET TELEKOMMUNIKATION REVIDEREDE RAMMEBESTEMMELSER FOR ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSNET OG -TJENESTER 7 - Rammedirektivet 7 - Direktiv om adgang. Så er der efterfølgende rejst en stribe spørgsmål med nogle typeeksempler, som har gjort, at dem, der har indgået aftalen, synes, at det er relevant at give den et kvalitetstjek, hvilket jo i sig selv afdækker, at ambitionen ikke har været hos nogen politisk at gå så hårdt til værks, at fremtidens pensionister ikke har en mulighed. Der er flere motiver, som jeg ser det. Noget der minder om religion, altså synd, bod, frelse. Jorden er bare den nye Gud. Og hele GW-debatten kom forøvrigt også i kølvandet på Gaia-teroier mm Så er der noget der handler om politik, man spænder GW for en vogn der handler om ulande, forurening, kapitalistisk materialisme osv

populær: