Home

Fedme konsekvenser

Med overvægt og fedme følger en række gener og problemer, som både er af fysisk, psykologisk, social, sexologisk og egentlig sundhedsmæssig betydning. Overvægtens psykiske konsekvenser. Fedme hos børn kan være en psykisk invaliderende tilstand med mobning, der resulterer i en ulykkelig barndom og opvækst S risiko for at blive overvægtig og konsekvenserne af fedme. I en af mine tidligere artikler har jeg allerede haft overvægt og fedme. I denne artikel vil jeg diskutere risikoen ?? s overvægt og fedme. Artiklen er delt op i to dele: Risiko for fedme Konsekvenser af fedme ?? S risiko for at blive overvægtige De helbredsmæssige konsekvenser er blevet en af de største samfundsmæssige udfordringer i vor tid. Selvom der findes en lang række behandlingsmuligheder, ser problemet med fedme og andre livsstilssygdomme ud til at blive endnu mere udbredt. Læs om fedme som fænomen og se desuden en oversigt over de forskellige behandlingsmuligheder

Følger af fedme - NetDoktor

 1. Hvad er fedme? Hvorfor er fedme et problem? Hvornår er overvægt farligt? Hvilke konsekvenser giver fedme hos børn og unge? Hvad kan man gøre for at hjælpe personer med fedme? Hvordan måles fedme? Hvad skal overvægtige forholde sig til? Hvad betyder det for ens selvtillid/selvvær
 2. Sundhedsmæssige konsekvenser af fedme Fedme er farligt, fordi det medfører øget belastning af kroppens organer, og kan fremkalde en række følgesygdomme. Fedme har store omkostninger både samfundsmæssigt og for den enkelte
 3. ation og mobning, manglende selvværd, depression, manglende livskvalitet m.v
 4. Fedme og sundhedsøkonomi. Af Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet, Odense. Vi lever i en talglad tid. Hvis man argumenterer med tal, tror mange, at de står stærkere i en debat. Derfor bliver sundhedsøkonomernes metoder i stigende grad inddraget, når der skal prioriteres ressourcer mellem forskellige behandlinger, eller når der skal prioriteres mell
 5. Grunden til at overvægt og fedme koster samfundet penge skal findes i de konsekvenser, den forhøjede vægt har for den enkelte person. Grundet de fysisk og psykiske problemer der følger med fedme gør, at der eksempelvis bruges flere resurser på behandlinger, end ved normalvægtige
 6. isterium publikationen De samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt. I publikationen redegøres for de samlede samfundsmæssige omkostninger forbundet med svær overvægt (2004), og danske initiativer på området oplistes

?? S risiko for fedme og Konsekvenser af fedme; ?? S risiko

 1. De indirekte udgifter beløb sig derved til 13,3 mia. kr., der skyldes omkostninger på grund af sygefravær og tidligere afgang fra arbejdsmarkedet som følge af fedme. Reduktionen af arbejdsstyrken på grund af fedme er dermed dyr set i et samfundsøkonomisk perspektiv
 2. Udover de fysiske problemer, kan fedme også have psykiske konsekvenser i form af dårligt selvværd, isolation, depression og angst. Dette rammer specielt overvægtige børn. Dette kan skyldes mobning og det ikke at være som de andre. Som voksen kan dette føre til en ringere livskvalitet, lavere uddannelse og social status end de normalvægtige
 3. e the consequences for the farm of an organic milk production based entirely on home-grown feed. The project included interviews that identified what in farmers' opinion is crucial for obtaining organic milk production based entirely on home-grow
 4. Lær lidt om fedme og de konsekvenser som fedme giver

Fedme opstår, hvis man over en længere periode indtager betydeligt mere energi, end kroppen forbrænder. Der skal meget til, før man bliver decideret fed. Man skal altså i længere perioder have spist mere, end man kan nå at forbrænde, før der bliver tale om egentlig fedme og ikke blot mildere overvægt Fedme kan være forbundet med en række fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte. Fedme er relateret til øget forekomst af sygdom indenfor næsten alle medicinske områder, særligt type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, kræft, slidgigt og generelle problemer med bevægeapparatet, de

Meget store mennesker bliver stigmatiseret i medierne, der blander forskellige typer fedme sammen og ignorerer, at langtfra al fedme er til at komme af med, og at heller ikke al fedme nødvendigvis er usund Course description: Definisjonen av fedme og vurderingsmetoder brukt både i klinisk praksis og forskning vil bli diskutert. Kurset vil gi en oversikt av epidemiologi, etiologi, patofysiologi og konsekvenser av fedme relatert til helse, økonomi og samfunn for både voksne og barn Fedme koster os 14 milliarder årligt Hver år koster de svært overvægtige samfundet 14,4 milliarder kroner. Men vi ved faktisk ikke meget om, hvad vi kan gøre Samfundsmæssige omkostninger af fedme. Fedme har ikke kun helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte, men koster også samfundet dyrt. I Danmark bruges der årligt i omegnen af 18 milliarder på konsekvenser af fedme og udgifterne går til førtidspensionering, sygefravær og forsøg på behandling af fedme med medicin eller kostomlægning Det er også rigtig slemt i Østeuropa, hvor forekomsten af fedme er op mod 30. Konsekvenser af fedme. Fedme har store sociale og psykologiske konsekvenser - blandt andet på grund af fordomme om at svært overvægtige mennesker er karaktersvage, dovne, dumme, grimme og utroværdige. Fedme øger også risikoen for sygdom og tidlig død

Sundhedsstyrelsen har samlet diverse oplysninger om forekomst af overvægt og de samfundsøkonomiske konsekvenser på deres temaside om overvægt. Sundhedsstyrelsens nyeste tal om over- og undervægt kan findes i Den Nationale Sundhedsprofil 2017, der er tilgængelig både som database og som publikation Er dit barn svært overvægtigt, kan det få fysiske konsekvenser allerede i barndommen. F.eks. kan overvægtige børn opleve forstadier til sukkersyge (type 2-diabetes), astma og forringet leverfunktion. Mange børn har også problemer med hofter og knæ, fordi de er tungere, end deres knogler, muskler og led er bygget til

Derudover, så kan det at sove dårligt have langvarige konsekvenser, såsom fedme. Ifølge flere studier, så fremprovokere mangel på søvn store ændringer i kroppen niveauer af ghrelin og leptin; disse hormoner er ansvarlige for at regulere appetitten Fysiske konsekvenser af overvægt hos børn og unge • Risikoen for at udvikle type 2-diabetes i puberteten er højere blandt overvægtige børn end normalvægtige.4 • Svær overvægt hos børn og unge (5-18 år) kan have en række fysiske konsekvenser som fx forstadier til udvikling af type 2-diabetes, astma og leverpåvirkninger. Vi har valgt at skrive om fedme, da det er et emne som der bliver sat stor fokus på i dagens samfund. Det er et stigende, globalt problem, da fedme giver store konsekvenser for folks sundhed og velvære, da det ikke kun er fysisk, at fedme sætter sit præg, men også psykisk Fakta om fedme i Danmark Forekomsten af overvægt i Danmark er steget med 75 % siden 1987. Stigningen er især sket i de yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse opmærksom på de negative konsekvenser ved rygning, er det blevet utrendy iblandt de yngre gene-rationer (Nielsen, 2009; Vestergaard & Christiansen, 2009), hvilket også ses i antallet af rygere og særlig grad i antallet af unge rygere. Rygning er altså ikke nær så stort et problem som tidligere

FEDME - Kost, motion, medicin og fedmeoperatione

 1. Hvorfor øges forekomsten af fedme i Danmark og hvad kan man gøre ved det? Problemstilling. Hvilken udvikling har der været i forekomsten af fedme? Hvilke fysiologiske konsekvenser har fedme? Hvad kan man gøre for at undgå udbredelsen af fedme? Hvilke muligheder er der for at ændre på livsstilen der fremmer fedme? Metode og teor
 2. imum 300 mio. svært overvægtige. I visse dele af verden vokse
 3. Vi vil gerne undersøge hvad årsagen/årsagerne er til fedmeepidemien i USA, og hvilke konsekvenser det har for befolkningens sundhedsmæssige tilstand. Mere automatiseret verden Mindre fysisk bevægelse/arbejde Store konsekvenser for sundheden - Fedt Triglycerider = glycerolmolekyl

Projektopgave - Fedme by Arblina Zaya on Prez

 1. Den fedme epidemi har store samfund mæssige konsekvenser og koster den amerikanske stats utrolige mængder af dollars hvert år Professor John Hopkins har foretaget en beregning der fremskriver at om 20 år, hvis alt fortsætter vil udgifterne til overvægtige i alt ligge på 6000 milliarder kroner
 2. Fedme er stigende, og flere og mere voldsomme former. Hvad er fedme præcist? Når der er fedme? Og som for eksempel de symptomer, årsager og konsekvenser af fedme? Hvad er fedme Hvis for meget fedt der er i kroppen, kan man allerede begynde fra overvægt. Udviklingen af overvægt er, fordi du får for mange næringsstoffer end der er behov for
 3. Det er bevist, at fedme øger risikoen for kroniske hjertesygdomme (Wolf & Coldizt, 1998, p. 99), derudover viser undersøgelser, at blodtrykket er påvirket af overvægt (Hjerteforeningen 1, 2012). Forhøjet blodtryk kan altså ofte kædes sammen med overvægt
 4. Fedme er en af de hurtigst voksende sygdomme i den vestlige verden, og i takt med at den vestlige verdens levestil udbredes, følger fedmen med i form af fast food, stress og generel usund livsstil. Der er flere konsekvenser ved fedme, men den ultimative konsekvens ved fedme er dødsfald som følge af blodprob eller hjerteanfald
 5. Om fedme Fedme er en sygdom, der kræver vedvarende indsats. Den er forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og en nedsættelse af den forventede levetid. Fedmerelaterede komplikationer (komorbiditeter) omfatter bl.a. type 2-diabetes, hjertesygdom, obstruktiv søvnapnø og visse former for kræft. Det er en komplek
 6. sammenhængen mellem fedme og socioøkonomiske forhold. Denne lange række af meninger om og forståelser af fedme har ført til polariserede syn på, hvordan problemet skal håndteres, hvilket gør det svært for politikere at sortere den megen viden og bruge den i forhold til at imødegå udviklingen

Ordene er vi kommet frem til ved kvalitativ læsning af hjemmesiderne. Ordene kan indikere om aktørerne bekymrer sig for de forskellige konsekvenser ved fedme og/eller fedmeoperationer. Altså afspejler ordene bekymringer omkring konsekvenser ved det at få udført en operation, eller ikke, samt hvilke aktører der bekymrer sig om hvad Fedme: Psykologiske konsekvenser, teorier & interventioner samt tværfaglige perspektiver. Ifølge WHO, er fedme en af verdens helt store udfordringer, med konsekvenser for såvel de berørtes sundhedsmæssige tilstand, som deres psykologiske velbefindende og sociale liv »Vi forventer, at fedme vil stige jævnt, da indtægterne stiger i under- og middelklassen.« Fedme breder sig i alle samfundslag. Selvom denne udvikling har stået på i 30 år, ved vi forbløffende lidt om årsagerne til epidemien, konkluderer en anden forsker Hvis overvægt og fedme udvikler sig i barndommen, så er den lige så svær at komme af med, som for folk i alle andre aldersgrupper,« understreger professoren. Adskillige videnskabelige undersøgelser viser, at overvægt og fedme i 10-12-års alderen hænger sammen med en stor øget risiko for også at lide af overvægt og fedme i voksenalderen Overvægt er nemlig en selvstændig risikofaktor for at udvikle hjerte og -karsygdomme og type 2 diabetes. Især et højt indtag af drikkevarer tilsat sukker øger risikoen for vægtstigning, udvikling af overvægt og fedme

Indledning. Overvægt og fedme er et hastigt voksende problem for børn og unge i hele verden. I de seneste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og det går ud over både deres fysiske og psykiske helbred Fedme kræver en betydelig større indsats, og erfaringer fra udlandet viser, at fedmekirurgi her er den eneste effektive behandling på lang sigt. Fedmeoperation er en livslang ændring. Med en fedmeoperation kan du opnå et permanent vægttab, og dermed nedsætte de uheldige konsekvenser af fedme

Sundhedsmæssige konsekvenser af fedme

Fedme i USA I USA er fedme et større problem end alle andre steder i verden, mere end hver tredje person er overvægtig og ekstremt mange lider af sukkersyge. Amerikanerne laver næsten aldrig selv mad eller går en tur. USA er et skridt længere fremme end EU med hensyn til fastfood og overvægtighed, heldigvis for os The 12 Types Of Vegans. Do you know one of these? Are you one of these? Posted on June 05, 2013, 14:14 GMT PETA. Community Brand Publisher. Share On facebook. Til dette benytter jeg Pierre Bourdieus begrebsapparat, da hans begreber er gode til at forklare denne sammenhæng. Ud fra disse oplysninger vil jeg til sidst i min opgave diskutere de samfundsøkonomiske konsekvenser af fedme samt løsningsmuligheder for såvel individ som samfund

Konsekvenser af svær overvægt - Aleris-Hamle

 1. Konsekvenser af overvægt og fedme. Overvægt og fedme er forbundet med en række medicinske tilstande som hypertension, type 2 diabetes, glukoseintolerance, dyslipidæmi, obstruktiv søvnapnø,non-alkoholisk fedleve
 2. The Industrial revolution promoted the world's first industrial and consumer-oriented society in Britain. Pat Hudson looks at the forces that made Britain the workshop of the world and explains.
 3. In Hushed Whispers is a main quest in Dragon Age: Inquisition. Grand Enchanter Fiona, leader of the mage rebellion, has offered an alliance with the rebel mages at Redcliffe

Fedme og sundhedsøkonomi - perspektiv

Vi har valgt at lave denne blog, fordi vi har projekt- opgave i skolen. Vores overordnede emne er Det 21. århundrede. Fedme fylder meget i samfunds- debatten, og derfor valgte vi, at det skulle være vores underordnede emne. Efter vi kom igang med projektet, valgte vi at koncentrere os mest om fedme i USA Fysisk inaktivitet, fedme, livsstilssygdomme, sundhed, motion, Fysisk inaktivitet - konsekvenser og sammenhænge Noter: Rapporten opsamler tidligere empiriske undersøgelser inden for området og inddrager grundlæggende viden om fysiologiske mekanismer og målemetoder relateret til fysisk inaktivitet Forskellene på de to betragtningsmåder er, at den medicinske faglitteratur definerer fedme i forhold til sygdomsrisiko, og den humanistiske faglitteratur lægger vægt på de sociale og psykologiske konsekvenser forbundet med fedme. Essensen er dog, at de to begreber ikke kan skilles ad, hvilket blot understreger problemets kompleksitet

Fedme og overvægt Læs om årsager, følger og behandling

Samfundsøkonomiske konsekvenser af overvægt - sst

4.1 Hvad koster overvægtige kroppe samfundet? Kroppen i ..

SRP om Fedme i fagkombinationen Samfundsfag A og Biologi A. I opgaven undersøges det hvilke forhold der influerer på udviklingen af fedme i Danmark, med inddragelse af ændrede kostvaner, øget inaktivitet, samt genetikkens betydning for fedmeforekomsten og en række andre faktorer OBS fra foråret 2019 tilbyder LMS behandling for mild eller moderat BED. Læs mere her Tvangsoverspisning (BED) er en spiseforstyrrelse, der karakteriseres ved tilbagevendende episoder med tvangsmæssige overspisninger (binges), hvor en stor mængde mad indtages inden for et kort tidsrum og uden nogen form for kompenserende adfærd, som fx opkastninger [1] Our clients, the restaurant groups below, are dedicated to ensuring that their guests have the best time possible. That's why they have decided to work with Feed It Back La oss jobbe for at det forblir slik! Fedme hos barn og unge er nemlig forbundet med både umiddelbare og langsiktige uheldige konsekvenser for helsa. 7 av 10 unge med fedme har minst én risikofaktor for kardiovaskulær sykdom, de har betydelig høyere risiko for å utvikle diabetes type 2, samt å oppleve sosiale og psykologiske problemer

I det hele taget tyder meget på, at fedme ganske enkelt er noget vi må lære at leve med, erklærer Søren Toubro. Om vi bruger nok så mange penge, lovgiver stramt og indsnævrer adgangen til fødevarer, er fedme kommet for at blive. »Den velstand og nedsatte aktivitet vi har fået i samfundet, kan vi simpelt hen ikke håndtere biologisk Virkninger af fedme Talrige medicinske konsekvenser eller sundhed forårsaget af fedme hos børn og voksne. De følgende er de vigtigste: Sygdomme i hjertet Hjertesygdomme, såsom hjerteanfald, koronar insufficiens, etc., er nogle af de vigtigste konsekvenser af fedme i mennesker

Han kobler resultatet med anden nyere forskning, som viser, at fedme og dårligt helbred kan være konsekvenser af, at vi sidder for meget ned. - Vi mener, at den indre kropsvægt giver for lavt udslag, når man sidder ned. Det fører til, at man spiser mere og går op i vægt, siger den svenske professor Undersøgelser har bevist at cola kan hænge sammen med knogleskørhed, fedme, tandkødsbetændelse og hjertesygdomme. Til trods for dette drikker en gennemsnitsdansker mange liter sodavand hvert år. Derudover kan den store mængde sukker føre til nedsat appetit til at spise sunde fødevarer, hvilket baner vejen for ernæringsmæssige mangler Fedme er blevet en af vor tids største samfundsmæssige problemer! Livsstilsygdomme er den største dødsårsag. Overvægtige mennesker har generelt en forringet livskvalitet pga. helbredsmæssige komplikationer - både fysisk og psykisk. Der findes mange årsager til overvægt. Se listen over årsager og komplikationer forbundet med fedme

Mange mennesker mener fedme er et massefænomen (den var måske lidt uheldig)ikke kun blandt amerikanerne men i den store verden og bevis på at mennesker sådan set ikke er ansvarlige som enkeltindivider for hvad de propper i munden , gnasker på og nedsvælger, men at de snarere er ofre for noget de ikke har kontrol over Hvis en mand har en hammer, tror han alting er søm Lidt firkantet set, så afhænger problem og løsning af brillerne der ser: fysiologer vil se fedme som et resultat af inaktivitet, diætister ser kosten som det væsentligste, psykologer ser problemet i sindet og endelig vil en sociolog pege på udviklingstræk i det moderne samfund

Det første er, at det vil forpligte samfundet til at hjælpe og behandle overvægten hos patienterne - præcis som det gælder ved alle andre sygdomme. Det andet argument er, at hvis fedme bliver set som en sygdom, så vil det kunne modvirke den udbredte tendens til at se fedme som et selvforskyldt problem Eksperter: Fedme er en regulær sygdom Samfundet bør tage fedmeepidemien på sig og kalde fedme for en sygdom, mener to eksperter. Andre fagfolk vægrer sig ved at gøre tusindvis af danskere til patienter Binge eating disorder er en ny og for de fleste ukendt spiseforstyrrelse, der ikke anderkendes i det officielle diagnosesystem. Overspiserne lider under voksende stigmatisering af overvægt og har brug for specialiseret behandling. Den får de først, når man vil anerkende, at overspisning er en. Er det maden der styrer dig og ikke omvendt? Det behøver ikke at være sådan - der er hjælp at hente! Sådan slipper du din overspisning i 8 trin Hvad er fedme? Sundhedsstyrelsen definerer fedme som en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det får helbredsmæssige konsekvenser. Dårlig kondition, åndenød, forhøjet blodtryk, slidgigt, hjertekar sygdomme og flere andre komplikationer er ofte forbundet med fedme

Konsekvenser af overvægt/fedme. Folkesundhedsprojekt: FEDME (Tid, Sted, Person) 19.4.2010. MEDIS . WHO har udpeget fedmeepidemien som et. af de største kommende. En opgørelse fra 2004 sagde, at fedme kostede samfundet 14-15 mia. kr. Altså de ressourcemæssige konsekvenser. Det kan ses i forhold til, at omkostninger ved alkohol, tobak eller lidelser i ryg- og bevægeapparatet ligger højere end fedmeudgifterne. Omkostninger er ikke handlingsanvisende i sig selv. Det handlingsanvi Fedme er et stadig stigende problem i USA, og landet har det største antal tykke af alle industrilande. Det viser en undersøgelse foretaget af Univer­sitetet i Pennsylvania. To ud af tre. Graden af fedme kan vurderes ved at måle BMI (Body Mass Index - kropsmasseindeks). BMI beregnes som vægten (i kilo), divideret med højden (i meter) gange højden (i meter). (Eksempel: En person, der vejer 100 kilo og er 171 cm høj. 100 divideres med 1,71 x 1,71. Det bliver til BMI på 34). Undervægt giver BMI på under 18,5

Og selv om fedme ser ud til at hænge sammen med færre selvmord, kan overvægt bestemt ikke anbefales som selvmordsforebyggende. De negative konsekvenser for helbredet giver en langt større risiko for at dø af følgesygdomme som sukkersyge og problemer med hjerte eller kredsløb. Nature - Obesity: BMI and Risk Factors for Suicide Moved Permanently. The document has moved here

Det er vigtigt at understøtte de seneste ti års fald i andelen af fedt i kosten som et fortsat mål for de fremtidige forebyggende indsatser. Det gælder ikke mindst i forbindelse med forebyggelse af fedme. Nærværende rapport er en redegørelse for fedmeproblemets omfang og for den helbredsrisiko, der er knyttet til fedme og overvægt Disse tilstande er en form for livsstilssygdom, der medvirker til en øget risiko for at udvikle forskellige fysiske sygdomme som fx hjerte- karsygdomme eller sukkersyge type 2 (diabetes type 2). Fedme omkring maveregionen, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol m.fl. er typisk relateret til overvægt og fedme Fedme og overvægt er et voksende problem, også blandt danskere. Tilstanden har systemiske såvel som orale inflammatoriske konsekvenser. Oversigtsartiklen giver baggrundsviden om sammenhængen mellem overvægt/ fedme og marginal parodontitis ved at berøre de biologiske mekanismer og resumere nyere epidemiologisk litteratur

Følgesygdomme til overvægt - NetDoktor

Overvægt kan få alvorlige konsekvenser både i barndommen i form af mobning og psykiske problemer, men også senere i livet hvor overvægt kan resultere i fx forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og ledskader. At vokse sig til en normal væg fedme fører til en række sygdomme og en generel nedsættelse af livs-kvaliteten. Forskere søger at opnå ny viden om årsagerne til fedme og de sygdomme, der følger med. Håbet er, at den nye viden kan være med til at vende udviklingen og føre til effektiv behandling af de mange men-nesker, som allerede lider af fedme og følgesygdomme Fattig er et relativt begreb. De fede er ikke selvfølgelig ikke fattige, hvis vi måler efter gamles dages målestok, hvis man gør det, er der ingen fattige i dagens Danmark. Hvis man vil forstå fattig på den måde, kan man sevfølgelig ikke sige Fedme er udtryk for fattigdom, men derimod, at fedme forbindes med de lavere klasser

Fedme - YouTub

Henrik Duer er træningsfysiolog og træner/vært på TV3-programmet Ekstremt fed - et år til at redde livet. Køb hans effektive kost- og træningsplaner her Hvis du indtager flere kalorier, end du forbrænder, bliver kalorierne oplagret som fedt i kroppen. Hos personer, der er fysisk inaktive, vil fedme let udvikle sig, da man nemt kommer til at spise lidt mere, end der er behov for - for at bibeholde normalvægten. Desuden indeholder snacks, slik og læskedrikke, fx sodavand, mange kalorier Konsekvenser av overvekt og fedme. Overvekt og fedme øker risikoen for en rekke sykdommer. I verste fall kan man dø av sykdommene det medfører. For mange byr ikke overvekt på helseproblemer, det er først og fremst fedme som medfører en del risikoer Selv om fedme er muligens en av de mer alvorlige konsekvensene av å spise for mye fet mat, er det flere andre lidelser som kan være forårsaket av eller forverret av høye fettinntak. Et eksempel er acid reflux sykdom Overvekt har ikke bare konsekvenser for samfunnet som helhet, men også for hver enkelt. Overvekt, og spesielt fedme, medfører økt risiko for mange sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer og kreft. I tillegg blir vektbærende ledd ekstra utsatt for overbelastning og betennelse. Les også: Dette kan du gjøre for å vedlikeholde ledden

Fedme i Danmark faktalin

Slanking og overernæring Fedme Skyldes at kroppen tilføres flere kalorier enn den forbruker Definerer en tilstand der kroppens fettvev er så stort at det belaster personens helse - lavere livskvalitet - flere sykdommer - kortere liv BMI over 30kg/m2 Statistikk På verdensbasis finnes det over en milliard overvektige mennesker. 300 millioner av disse har BMI over 30 Mellom 10 og 20 % av alle. Desuden kender man ikke til de mere langsigtede konsekvenser af indsprøjtningen, fordi det er så nyt. Derfor vil man i den kommende tid fortsætte med at udvikle og forske i den nye metode, skriver Johns Hopkins University i sin pressemeddelelse. Fedme, forskning, overvæg

De fede er svage, dumme, fattige og dyre for samfundet

Dårlig spisevaner kan føre til fedme, som er en risikofaktor for type 2 diabetes. Et sunt kosthold kan hindre at sykdom oppstår, sammen med alvorlige bivirkninger for dem diagnostisert med diabetes, ifølge Mayo Clinic. The Mayo Clinic anbefaler et sunt kosthold og vekttap for å forhindre utbruddet av type 2 diabetes. Svekket immunforsva Overvægt er en globalt problem, så som forskere leder vi efter måder til at bekæmpe fedme og konsekvenser af fedme, siger hun. Se også Danskeres kolesteroltal er 20 procent højere efter ju

lider af nogen følgesygdomme eller andre negative konsekvenser af deres fedme. Samtidig kan alle de nævnte sygdomme også ramme folk der er normalvægtige og undervægtige, og kan derfor ikke decideret tilskrives overvægt. Sandsynligheden er bare betydeligt højere når man rammer en BMI på 30. Årsager til fedme Fedme og manglende motion hænger ofte sammen. Men ikke desto mindre er den nye forskning endnu et bevis på, at ens vægt alene ikke siger noget om ens sundhedstilstand. Slanke mennesker, der ikke motionerer, kan altså godt have et dårligere helbred end overvægtige, der motionerer Psykosociale problemer er almindelige blandt personer med moderat overvægt og fedme, og de negative sociale konsekvenser er årsag til betydeligt forringet livskvalitet, som kan sammenlignes med alvorlige og livstruende sygdomme (Kjøller et al., 2007)

populær: