Home

Sundhedsplejerske journal

Barnets journal på nettet - Sundhedsvejen.dk Du skal oprettes som bruger, før du kan få adgang. Har du ikke allerede fået adgang, kan du kontakte sundhedsplejen i din kommune For at logge på Sundhedsvejen.dk skal din sundhedsplejerske have oprettet dig på Sundhedsvejen. For at få adgang til Sundhedsvejen.dk skal du henvende dig til sundhedsplejen i din kommune ved at udfylde en kontaktformular. Fra kontaktformularen kan du se om din kommune tilbyder Sundhedsvejen. Hvor skal jeg henvende mig hvis jeg har spørgsmål Vi fører elektronisk journal over dit barn, og notaterne slettes 10 år efter dit barn er gået ud af skolen. Følgende sundhedsplejerske træffes på: Store Heddinge skole, sundhedsplejerske Marianne Hovmand, tlf. 28 95 30 72; Strøbyskolen, sundhedsplejerske Birgit Secher, tlf. 24 49 86 1

Barnets journal på nettet - Sundhedsvejen

Som forældre kan I læse de oplysninger, som sundhedsplejersken noterer i 'Barnets journal' på sundhedsvejen.dk. Du kan tale med din sundhedsplejerske om, hvordan du får adgang til 'Barnets journal' På www.sundhedsvejen.dk kan du kommunikere med din sundhedsplejerske, og du kan se dit barns journal. Barnets Journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling. På sundhedsvejen.dk kan du når som helst stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail 29.03.2019. Jeg har brug for nogle råd til, hvordan jeg kan hjælpe ham med følelsen af at føle sig forurettet, og det at han skal lære, at stå op for sig selv og turde sige fra. Han bliver ikke vred, men ked af det eller trækker sig. Sundhedsplejerske Else Guldager svarer. Læs mere >> Spørg os - Uvaccinerede børn hos venner - gravi

Lolland Kommune anvender elektronisk barnets journal Sundhedsvejen.dk Via www.sundhedsvejen.dk kan du sende en mail og få svar af din sundhedsplejerske, og se dit barns journal, hvor og hvornår det ønskes. Barnets journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling Sundhedstjenesten arbejder med børn, unge, gravide og familier for at sikre, at alle udvikler sig og trives i en god og sund hverdag. De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, du finder nedenfor, er tilbud til alle børnefamilier, og de ydes i et tæt tværfagligt samarbejde med andet fagpersonale i kommunen Spørg din sundhedsplejerske, hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger Barnets bog. Opdateret 6. juni 2018 Ansvar for denne side Børne- og Ungerådgivningscenter.

Om Sundhedsveje

Vi anvender cookies til at hjælpe os med at levere vores tjenester og til at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesiden. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies Sundhedsvejen.dk Genvejen til din sundhedsplejerske Via Sundhedsvejen.dk kan du se dit barns journal, hvor og hvornår du ønsker det. Klik ind på www.sundhedsvejen.dk - lettere bliver det ikke Barnets bog er elektronisk Barnets bog er et kommunikationsredskab mellem forældrene og sundhedsplejersken vedrørende barnets sundhed, trivsel og udvikling Du kan ringe til os mellem 8-16 på alle hverdage. Uden for åbningstid kan du indtale en besked på vores telefonsvarer. Christina Nygaard Olsen 28 95 30 73. Stine Wøldike 24 49 86 1 oplysninger i den elektroniske journal og også kunne afgive oplysninger. At give borgeren adgang til egen journal vil også kunne give den enkelte en tillid til sundhedsvæsnet, da borgeren vil få en indsigt og viden om oplysninger, der ligger til grund for det enkelte behandlingsforløb [Digital sundhed, 2007, s. 16-17]

Skolesundhedstjenesten Stevns Kommun

Kommende forældre kan få besøg af en sundhedsplejerske. Besøget vil typisk ligge mellem graviditetsuge 28.-32. På et graviditetsbesøg er der mulighed for at drøfte spørgsmål om graviditeten og tiden efter fødslen. Det kan for eksempel dreje sig om forventninger til forældrerollen, amning, hjemmets praktiske indretning med mere sundhedsplejerske Torben Kronow, Frederikshavn Med udgangspunkt i en formodning om, at der nok er særlige forhold, der gør sig gældende, når man er mandlig sundhedsplejerske, har redaktionen.

Sundhedsvejen.dk Via sundhedsvejen.dk kan du kommunikere hurtigt og fleksibelt med din sundhedsplejerske. Her kan du se dit barns journal, hvor og hvornår du ønsker det. Sundhedsvejen.dk kører. Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal i forhold til hjemmebesøg og samtaler med skolebørn. Ved tværfaglige møder, hvor sundhedsplejersken deltager, har hun også pligt til føje et notat i barnets journal. Vi bruger elektroniske journaler

En journal kan med kvindens samtykke overdrages til en anden jordemoder, der har overtaget behandlingen af den pågældende kvinde. Opbevaringspligten påhviler herefter den modtagende jordemoder. For så vidt angår vandre- og svangerskabsjournaler henvises til Sundhedsstyrelsens udarbejdede journaler. 8. Indberetningsplig Pr. 01.01.19 vil telefontiden være mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.00-10.00. Onsdag lukket. Ringes der udenfor telefontiden, besvares opkaldet af Call-centeret, som tager imod besked og sender en mail til Sundhedsplejen med telefonbeskeden Midwives' and health visitors' collaborative relationships: A systematic review of qualitative and quantitative studies Author links open overlay panel Maria Raisa Jessica (Ryc) V. Aquino a Ellinor K. Olander a Justin J. Needle b Rosamund M. Bryar Sundhedsvejen - genvejen til din sundhedsplejerske Via hjemmesiden www.sundhedsvejen.dk kan du kommunikere hurtigt og fleksibelt med din sundhedsplejerske, og du kan se dit barns journal. På sundhedsvejen kan du kommunikere med din sundhedsplejerske og følge dit barns udvikling ved at se journalnotater og målinger

Journal fra sygehus (e-journal) - sundhed

På sundhedsvejen.dk kan du læse din sundhedsplejerskes notater. Du får udleveret din adgangskode ved første hjemmebesøg En sundhedsplejerske for børn er et gratis tilbud, som alle kommuner skal kunne tilbyde nybagte familier. Antallet af hjemmebesøg varierer fra kommune til kommune, og kan også variere alt efter om det er dit første barn eller ej, men det mest almindelige er omkring 6 hjemmebesøg, og de fleste er i barnets første leveår Genvejen til din sundhedsplejerske Via Sundhedsvejen.dk kan du kommunikere hurtigt og fl eksibelt med din sundhedsplejerske. Her kan du se dit barns journal, hvor og hvornår du ønsker det. Klik ind på www.sundhedsvejen.dk - lettere bliver det ikke En sundhedsplejerske har såkaldt notatpligt. Det er fordi Sundhedsplejen i Aalborg Kommune varetager opgaver efter Sundhedsloven og er autoriserede sundhedspersoner. Det betyder, at de er forpligtede til at føre journal over dit barns sundhedsmæssige tilstand, udvikling og trivsel fra fødslen og til barnet går ud af skolen

Sundhedsplejen tilbyder lovpligtig undersøgelse ved sundhedsplejerske i børnehaveklasse og 8. klasse. De øvrige klassetrin får tilbudt sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser efter behov. Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen for en aftale Aims: Asylum-seeking children constitute a vulnerable group with high prevalence and risk for mental health problems. The aim of this study was to compare policies of access to healthcare services, including physical examination and screening for mental health problems on arrival, for accompanied asylum-seeking children in the Nordic countries

Netsundhedsplejerske

 1. NOVAX er ikke blot et stærkt arbejdsredskab for den enkelte sundhedsplejerske. Alle oplysninger om borgerne er samlet ét sted, og det giver jer overblik og dermed sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats. Værdien af og udviklingen i kommunens sundhedspleje kan nemt og hurtigt dokumenteres
 2. Ansættelse som sundhedsplejerske er betinget af, at den pågældende er sygeplejerske og har eksamen som sundhedsplejerske fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole under Århus Universitet. Kommunallægen er speciallæge i almen medicin. Sundhedstjenesten vil løbende drøfte udførelsen af ydelserne med henblik på at sikre et optimalt fagligt niveau
 3. Perioden beregnes som 10 år fra den sidste tilførsel til journalen er foretaget. Pligten til at opbevare en journal gælder også, selvom patienten er død. Journaler af betydning for klage-, tilsyns- eller erstatningssager skal opbevares, så længe sagen behandles. Det gælder også, selvom opbevaringsperioden på de 10 år er udløbet
 4. Via e-mail kan du stille spørgsmål til din sundhedsplejerske om dit barns ernæring, trivsel og udvikling. Barnets Journal Barnets Journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundheds plejerskens notater omkring dit barns udvikling. Du har mulighed for at printe dit barns journal ud, eller overføre den til din egen pc
 5. I kan træffe jeres sundhedsplejerske telefonisk I er velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske telefonisk. Læg blot en besked på telefonsvareren og I vil blive kontaktet hurtigst muligt. Hvis barnet får feber og andre sygdomstegn, skal I i stedet kontakte jeres egen læge. Følg med i jeres barns udvikling via Sundhedsvejen.d

Sundhedsplejen i Københavns Kommun

Find din sundhedsplejerske. På sundhedsplejens telefonbog Sundhedsplejerskernes tilbud til spæd- og småbørn. Alle familier får tilbudt besøg af sundhedsplejersken, når man venter barn. Sundhedsplejersken får automatisk besked fra fødestedet, når barnet er født og tager kontakt til de nybagte forældre Journalpligt og Kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske: Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser, der udføres. Sundhedsplejen bruger det elektroniske journalsystem Novax Afgørelsen viser endvidere, at journalen er sundhedsplejerskens mulighed for at dokumentere, hvad der er sket. I det omfang en sundhedsplejerske anfører i sin journal, hvad der er foregået i forbindelse med undersøgelsen af barnet, herunder hvilken information der er givet, vil der som udgangspunkt ikke blive givet kritik af hendes virksomhed Se dit barns journal - Klik her. Det kigger sundhedsplejersken bl.a. efter ved jeres besøg Når din sundhedsplejerske kommer på besøg, så interesserer hun sig selvfølgelig for dit barns kost, søvn, udvikling, leg og motorik. Men derudover så betragter hun blandt andet, hvordan samspillet mellem dig og dit barn er Sundhedsplejerskens indsatser for 0-årige børn Temarapport og årsrapport Børn født i 2013 Udarbejdet for Databasen Børns Sundhed af Sofie Weber Pant, Anette Johansen og Bjørn E. Holstei

Introduction. This paper is part of a larger study on professional identity in Norwegian public health nursing practice. The purpose of this article is to elucidate public health nurses' (PHNs) experiences of being in ethically charged encounters and to reflect upon how the PHNs' experiences can influence their professional identity Hvis din gamle kommune fx stillede Barnets Bog/Barnets Journal til rådighed på Min Side, og du ikke længere har adgang til disse oplysninger, skal du kontakte din sundhedsplejerske i den kommune, du flyttede fra. Sundhedsplejersken har herefter pligt til at udskrive journalen til dig Telefonrådgivning giver dig mulighed for at få råd og vejledning fra sundhedsplejersken ud over de planlagte besøg. Der vil altid være en sundhedsplejerske, du kan tale med i telefontiden. Det er ikke sikkert, at du kan tale med din sundhedsplejerske hver gang. Telefontid. Alle hverdage mellem kl. 8 og 9. Mail via kommunal mailadress Sådan får du adgang til dit barns journal. Som forældre har du mulighed for at tilgå dit barns journal ved at logge dig på borger.dk - min side. Husk, at du skal være oprettet som bruger for at få adgang. Hvis ikke du har adgang skal du på borger.dk og oprette dig i systemet. Du skal have bopæl i Vejle Kommune for at gøre det

Se børns journal på nettet - Baby

Dette kan arrangeres gennem skolens sundhedsplejerske. Journal Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser, der udføres. Det er altid muligt for dig og at få aktindsigt i dit barns journal Dvs. at vuggestue, sundhedsplejerske mv. aldrig eller med meget stor forsinkelse fik resultatet af undersøgelserne at vide - kun den indledende fejltolkning blev spredt i alle afkroge af kommunen - og levede sit eget liv videre og gav anledning til nye mistolkninger

Du kan kontakte din sundhedsplejerske dagligt på hendes mobiltelefon. Hvis hun er optaget eller ikke kan besvare dit opkald, kan du indtale en besked og du vil blive kontaktet hurtigst muligt. Du kan også sende en sms eller en e-mail. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din sundhedsplejerske, kan du kontakte vores sekretær Find kontaktoplysninger på medarbejderne i Sundhedsplejen i Kolding Kommune. Sundhedsvejen.dk Giv samtykke, se dit barns journal, send og få beskeder fra sundhedsplejen mm hedsplejerske, og se dit barns journal, hvor og hvornår det ønskes. Barnets journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundheds-plejerskens notater omkring dit barns udvikling. Sundhedsplejersketelefon - fælles kommunale Lolland Kommune er tilknyttet en fælles kommunal sundhedsplejerske

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe. Ønsker du at deltage, modtager du en SMS, om hvor og hvornår gruppen starter. På Sundhedsvejen.dk vil du kunne se en liste over de andre mødre, som du kommer i gruppe med. Sundhedsplejens tilbud på skolern Alle mor/barn-klinikkerne blev for tre år siden computeriserede, og alt personalet fik intensiv instruktion i, hvordan arbejdet foregår med computeren som vores journal. Sundhedsplejerskens uddannelse . For at blive sundhedsplejerske skal man først være sygeplejerske sundhedsplejerske retter fokus mod tilknytningen mellem barn og forældre allerede fra første kontakt - og helst allerede under gra-viditeten. Der skal fokus på tidlig opsporing og forebyggelse både internt i kommunen og på tværs af sektorer. Flere kommuner har indført forældrekurser til vordende og nybagte forældre med sund

Find en af kommunens andre hjemmesider. Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til Mange almindelige henvendelser kan normalt klares over video, telefon eller email. Her kan du læse mere om hvordan en online konsultation med en sundhedsplejerske fungerer, hvad vi kan hjælpe med og de typiske spørgsmål vi møder Jeg har været sundhedsplejerske i 10 år og er ansat som småbørns sundhedsple-jerske i Norddjurs kommune. En smuk egn ude i Udkants-Danmark. Jeg arbejder i et landdistrikt med en høj forekomst af sårbare familier, og to gange om året sejler jeg til Anholt, hvor jeg har en spændende opgave som Ø-sundhedsplejerske Dvs. hun gik efter en afdelingssygeplejerske som led i at blive sundhedsplejerske. Hun var i blå uniform med hvidt forklæde lige som jeg. I de ti år jeg var i Københavns kommune var Grete Lyager på Østerbro og da jeg mange år efter kom til Ølgod og siden Varde kommune stødte jeg på hende igen som ledende sundhedsplejerske i Fredericia

Sundhedspleje for børn og unge Horsens Kommun

 1. istrativ medarbejder Birgitte Østfeldt 7235 5695 boe@furesoe.dk. Sundhedsplejersker. I telefontiden fra mandag til fredag kl. 8.00 - 9.00 - kan du træffe en af vores sundhedsplejersker: Birgitte D. Thorsen (tilknyttet Marie Kruse Skole) 7216 4354 bdt@furesoe.d
 2. Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal. I Københavns Kommune anvender alle sundhedsplejersker et elektronisk journalsystem, hvor oplysninger af betydning for barnets udvikling noteres. Som forældre har I ret til at få aktindsigt i journalen. Det kan I få ved at henvende jer til den ledende sundhedsplejerske i jeres bopælsområde
 3. Når I venter barn, får Sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune, efter aftale med jer, besked fra jordemoderen. Jeres sundhedsplejerske kontakter jer og I aftaler her det første hjemmebesøg, som ligger i graviditeten. Førstegangsforældre tilbydes otte hjemmebesøg. Flergangsforældre tilbydes seks hjemmebesøg. Besøg
 4. Det er den sundhedsplejerske, som undersøger dit barn, der gennemfører trivselsvurderin-gen. Det sker ud fra de indikatorer på trivsel, der er i sundhedsplejens journal - bl.a. hvordan barnet indgår i kontakt med en fremmed

Se dit barns journal på Sundhedsvejen. Herfra kan du også sende og modtage beskeder til/fra din sundhedsplejerske. Gravid? Nyheder Forældre til for tidligt fødte børn har brug for støtte, så de føler sig trygge ved at komme hjem med det meget lille barn. I et projekt på neonatalafdelingen på Aalborg Sygehus bliver forældrene introduceret til sundhedsplejen allerede under indlæggelsen, og samarbejdet med den kommunale sundhedspleje er udbygget Sundhedsplejens Telefonvagt er et tilbud til alle småbørnsforældre i Region Midtjylland, hvis der opstår akutte problemer, hvor der er behov for råd og vejledning af en sundhedsplejerske. Find telefonnummeret på hjemmesiden: www.sundhedsplejenstelefonvagt.dk Siden 1937 har det været en integreret del af det at blive forældre i Danmark at få besøg i eget hjem af en sundhedsplejerske, der vejer og måler barnet og giver råd om amning, søvnrytme.

Diplomeksamen som sundhedsplejerske in Denmark; Plunket nurses in New Zealand; and Public Health Nurses in Canada. A review of practice-based interventions directly addressing interprofessional collaboration found limited data on the subject (k= 4), and foun Sundhedsplejen i Favrskov er et tilbud til forældre med børn i alderen 0-15 år. Som forældre har du altid mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for rådgivning i forhold til dit barn Sundhedsplejersken har en journal på alle børn. I Albertslund kommune anvendes en elektronisk børnejournal. I Sundhedsplejen arbejder der sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut, administrativ medarbejder og leder. Du kan se en oversigt over medarbejderne her. Sundhedsplejerskernes træffetide

e-journal - sundhed

Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn - kk

 1. Åbent Hus er et tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier, og hvor der er en sundhedsplejerske til stede. Alle er velkommen - også uden forudgående aftale. Her kan du henvende dig, hvis du har brug for et godt råd, ønsker at få dit barn vejet eller hvis din sundhedsplejerske melder afbud til et planlagt besøg
 2. Dit barns journal Sundhedsplejen har pligt til at føre journal over dit barns sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra dit barn fødes, til det går ud af skolen. Sundhedsplejen bruger et elektronisk journalsystem til at behandle disse personoplysninger, som jeres barn og I som forældre giver sundhedsplejersken
 3. I denne står der, at en kvindes tilstand efter fødslen skal ses både fra kvindes egen opfattelse, fra hendes families opfattelse og ud fra sundhedsplejerskens bedømmelse. Registreringspunkterne for mors psykiske tilstand blev udvalgt i år 2000, hvor den kvalitetssikrede journal til Databasen Børns Sundhed blev udviklet
 4. Barnets journal viser dit barns højde- og vægtkurver samt sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling. Du har mulighed for at printe dit barns journal ud eller overføre den til din egen PC. På sundhedsvejen kan du også stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail. Find hjælp ved problemer med at åbne Sundhedsvejen.dk
 5. Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, IBCLC, Sundhedsstyrelsen Bjørn E. Holstein, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed Helle Erstling Rasmussen, ledende sundheds-plejerske, MPG, Roskilde Kommune Karen Marie Olesen, systemansvarlig og sundhedsplejerske, MPH, Aarhus Kommune Lars Bender, overlæge, Aalborg Universitetshospita

Sundhedsplejens tilbud for 0-5 årige - mors

 1. Genvejen til din sundhedsplejerske Sundhedsvejen.dk Via Sundhedsvejen.dk kan du se dit barns journal, hvor og hvornår du ønsker det. Klik ind på - lettere bliver det ikke
 2. Relevante bilag opbevares i journalen eller ved brug af elektronisk journal i en separat manuel journal. Hvis sygehusansat sygeplejefagligt personales optegnelser er en del af patientjournalen, er den sygeple‐ jefaglige journal omfattet af den 10-årige opbevaringspligt, der gælder for lægers journalføring
 3. Oplever du problemer i forbindelse med at udfylde skemaer på borger.dk kan du hente vejledning herom på borger.dk.Her kan du blandt andet læse om browserkrav, hvordan du opdaterer din browser, installerer en anden og meget mere
 4. Barnets journal. Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal. I Københavns Kommune anvender alle sundhedsplejersker et elektronisk journalsystem, hvor oplysninger af betydning for barnets udvikling noteres. Som forældre har I ret til at få aktindsigt i journalen. Det kan I få ved at henvende jer til den ledende sundhedsplejerske

Se dit barns journal på Sundhedsvejen.dk. Alle familier med småbørn er velkomne til en fælles snak om børn og individuel rådgivning af en sundhedsplejerske Via Sundhedsportalen.dk kan du kommunikere hurtigt og fleksibelt med din sundhedsplejerske. Her kan du se dit barns journal, hvor og hvornår du ønsker det. Sundhedsvejen.dk kører via sundhedsdatanettet, der er et sikkert og krypteret netværk til udveksling af personlige oplysninger

Gravid, baby, småbørn - bliv inspireret af fagfolk

Sundhedsplejen i Horsens Kommune, Horsens, Denmark. 1.2K likes. I Sundhedsplejen arbejder vi med sundhedsfremme og forebyggelse for alle børnefamilier i.. An intervention project on special education in Danish public schools, i Journal of International Society of Teacher Education sammen med Borup J. R., vol 11, nr.1, 2007 Family joint activities in a cross-national perspective Zaborskis A.1, Zemaitiene N1, Borup I2, Kuntsche E3, Moreno Rodriguez C.4, i BMC Public Health 7-94, 200 På alle Helsingør skoles afdelinger er der tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Vi samarbejder med forældre, skolens ledelse og personale om generelle sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter Re: Aktindsigt i gammel journal. Jeg foreslår at du skriver til sekretariatet på fødegangen og dermed skriftligt rekvirerer din journal, de skal så sende den til dig inden en vis frist: tror det er 1 uge, og du skal have tilbud om gennemgang med fagperson Sundhedsplejerske søges til Stevns Kommune. Stevns Kommune. Vi er 4 engagerede sundhedsplejersker som søger en ny kollega, da vores kollega gennem mange år netop er gået på efterløn. Vi søger en uddannet sundhedsplejerske i en kombineret stilling 37 timer/ugtl

Svangrejournalen Svangrejournalen udfylder din egen læge første gang du kommer hos denne i graviditeten. Her kan du se lidt om, hvad din læge skal tage stilling til i forbindelse med, at hun laver din svangrejournal - Klik her (Svangrejournalen får du ikke nødvendigvis selv at se, medmindre du selv beder om det.) Det kan [ Sundhedsplejerskerne er specialiseret i småbørns- og skolesundhedspleje. Servicetilbuddet i skolesundhedsplejen udgøres af det almene og det behovsrettede tilbud, og der tilbydes oplæg på forældremøder. Sundhedsplejerskerne arbejder med faglig sparring og refleksion i eget team. Som sundhedsplejerske ansættes du som selvtilrettelæggende

Børns sundhed - Lolland Kommune - Forsid

Sundhedsplatformen blev indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i årene 2016-2017 og samler alle patientens informationer i én elektronisk journal. Det giver personalet ét fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og. Sundhedsplejen i Horsens Kommune, Horsens, Denmark. 1,2 tusind Synes godt om. I Sundhedsplejen arbejder vi med sundhedsfremme og forebyggelse for alle.. Du får det første besøg af sundhedsplejerske få dage efter du har født, og i din barsel har Solrød Kommune flere tilbud, du kan benytte dig af. Hjemmebesøg af sundhedsplejerske. Når du har født, modtager sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra hospitalet, hvor du har født. Sundhedsplejen vil så kontakte dig og aftale en tid for et.

Graviditet og tilbud til familier Ringsted Kommun

Sundhed.dk er ikke tilgængelig lige nu. Sundhed.dk udfører vedligehold og ventes at være tilgængelig igen senest kl. 22.00. Vi beklager det eventuelle besvær, som den midlertidige lukning medfører Vi tilbyder hjemmebesøg frem til barnet er ca 1½ år. Det første besøg er når barnet er 4-5 dage gammel. Vil tilstræber, at familien får besøg af en gennemgående sundhedsplejerske. Vi tilbyder 8 besøg til førstegangsfødende og 7 besøg til flergangsfødende

Barnets bog - Høje-Taastrup Kommun

Sundhedsplejestuderende er i praktik to gange tre måneder under deres uddannelse. Sundhedsplejerske studerende skal løse selvstændige opgaver. Derfor vil nogle familier opnå hele forløb sammen med den studerende, men der vil i alle situationer være en uddannet sundhedsplejerske og klinisk vejleder, der følger forløbet tæt Synet var der ikke noget i vejen med, det havde både sundhedsplejerske og øjenlæge konstateret. - Når der ikke var noget galt med mit syn, måtte det jo være mig, der var dum, konkluderede Michelle. Og det blev hun bekræftet i, når klassekammeraterne grinede ad hende i timerne og ikke gad lege med hende i frikvartererne Du skal logge ind med dit Nem ID og derefter klikke ind på dit barn. Du kan også se, hvornår du har den næste aftale med din sundhedsplejerske. På www.sundhed.dk kan du læse barnets journal, hvis det har været indlagt. Du kan også se hvilke recepter, lægen har udskrevet til dit barn

Sundhedspleje

 1. Finseth Lotte, sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune Holstein Bjørn, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed Juhl Tine, centerchef for Center for Familie og Forebyggelse, Glostrup Kommune Kepp Tove, praktiserende læge Mølholm Hansen Bo, overlæge, Region Hovedstaden Møller Lene, ledende sundhedsplejerske, MSP, Rødovre Kommun
 2. Alle skolebørn i kommunen bliver jævnligt tilbudt samtaler og undersøgelser hos en skolesundhedsplejerske i løbet af deres skoletid. Kommunens læge bliver også inddraget, hvis der er behov for det. Det sker helt automatisk og er med til at sikre, at dit barn trives og er sundt og raskt gennem sin skoletid
 3. Dato 02.10.2018 Journal nr. Reference lfma Undervisernes uddannelsesbaggrund og niveau - Ergo-terapeutuddannelsen (skema i forbindelse med turnus-akkreditering) I bedes udfylde oplysninger for alle personer, der underviser 100 a.t. eller mere på udbuddet pr. semester. Kopiér tabellen såfremt der er mere end 20 undervisere
 4. g press release about a research paper from the German scientific journal Reviews on Environmental Health (Belyaev et al. 2015), assessing potential harm done by electromagnetic fields (EMF)

populær: